Medierne er fyldt med omtale af VM i fodbold. Ud over snakken om spillere og trænere, og hvem der vinder, omtales ofte det kæmpe organisatoriske forarbejde, som Rusland har udført - indsatsen og vilkårene, som har gjort VM muligt. Men de 10.000 migrantarbejdere, der har bygget og ombygget stadioner med tilhørende infrastrukturer forbigås vanen tro i tavshed.

af Det Internationale Bygningsarbejderforbund (BWI)

FIFA’s præsident Gianni Infantino udtaler, at dommerne har magt til at aflyse kampe, hvis der forekommer hændelser med racisme eller diskrimination. Den håndfaste tilgang til menneskerettigheder kunne have været på sin plads under byggefasen også. Socialistisk Information har valgt at bringe en rapport fra det Internationale Bygningsarbejderforbund (BWI) om denne fase.

 

Adskillige danske fagforeningsfolk vil nikke genkendende til mange af de problemer, som bliver beskrevet. De minder i uhyggelig grad om større danske byggeprojekter som metrobyggeriet og senest Amagerværket (1). De er karakteriseret ved en leg, der hedder røvere og soldater, når hverken bygherre eller hovedentreprenør vil tage ansvaret for, at løn- og arbejdsforhold og ikke mindst sikkerheden er i orden. Fagforeningerne løber fra Herodes til Pilatus for sikre, at forholdene er i orden. Man kunne tro, at dette ansvar fulgte med ledelsesretten. Det er desværre alt for ofte ikke tilfældet.

 

Rapport om BWI’s VM-kampagne

Det internationale bygningsarbejderforbunds (BWI) globale sportskampagne for anstændige arbejdsforhold har til formål at sætte spotlys på undertrykkende arbejdsvilkår for de tusinder af arbejdere, som bygger stadioner, sportsfaciliteter og infrastrukturprojekter til mega sportsbegivenheder. Det opfordrer FIFA og de lokale organisationskomiteer (LOC) til at vedkende sig ansvaret for sikring af menneskerettigheder i alle aspekter af deres aktiviteter.

 

BWI anerkender, at FIFAs politik for menneskerettigheder og overordnede tilgang til menneskerettigheder har forandret sig på vigtige områder siden 2015. Efter en rapport til FIFA om menneskerettigheder føjede FIFA ansvaret for menneskerettigheder til sine vedtægter i artikel 3. I maj 2017 vedtog FIFA sin første menneskerettighedspolitik, som skal anvendes ved alle FIFAs internationale aktiviteter.

 

I praksis er der imidlertid ikke meget, der har forandret sig. I Rusland deltog BWI og dets medlemsorganisationer i 35 inspektioner på de vigtigste stadionbyggepladser i perioden fra oktober 2016 til marts 2018.

 

Denne opsummering beskriver de vigtigste rettighedskrænkelser, som BWI har fundet, herunder hvad de fælles stadion-inspektionsteams har fundet. Rapporten beskriver i detaljer begrænsningerne i disse inspektioner og konkluderer med en række anbefalinger til at gøre virkelighed af FIFAs erklærede mål om ”at forankre respekten for menneskerettigheder i udbuddet af og værtskabet for vores arrangementer og i vores relationer til tredjeparter.”

 

Migrantarbejdere ved FIFA VM 2018 i Rusland

Over 10.000 bygningsarbejdere var beskæftigede ved bygningen eller renoveringen af 10 stadioner til VM 2018 og ved anlæg af ny infrastruktur. Omkring 60 procent af arbejdsstyrken bestod af migrantarbejdere. Så beskyttelsen af migrantarbejdernes rettigheder blev et centralt tema i vores kampagne. Hvervningssystemet var helt klart sårbart overfor skruppelløse agenter og hovedentreprenører.

 

FIFAs love forsøger at ophæve bestemmelserne i den russiske arbejdslov

FIFA forlanger, at værtsnationen godkender en ”FIFA-lov”, der regulerer alle aspekter af landets forberedelser af mesterskabet. I 2013 vedtog Rusland FIFA-loven, som gav FIFAs forretningspartnere ret til at tilsidesætte bestemmelserne i den russiske arbejdslov, som regulerer arbejdstider, overtidsbetaling, natarbejde og arbejde på helligdage. De russiske fagforeninger rejste sammen med andre NGO’er spørgsmålet om FIFAs love. De var vrede over, at FIFA kunne tilsidesætte russiske arbejdsvilkår. De opfordrede til klare begrænsninger i betydningen af ”FIFAs forretningspartnere”.

 

I juni 2015, da den endelige liste med FIFAs forretningspartnere, som var omfattet af FIFA loven, blev offentliggjort, omfattede den kun nationale fodboldforbund og nogle TV- og radiostationer, men ingen andre FIFA-samarbejdspartnere og entreprenører. Det sendte et klart signal til FIFA og deres leverandører om, at fagforeningerne var parat til at forsvare faglige rettigheder på VM-byggepladser.

 

Fælles inspektionsbesøg på byggepladser

BWI og Russiske Bygningsarbejderes Fagforening (RBWU) forhandlede med FIFA og FIFAs lokale organisationskomite (LOC). Det mundede ud i et forståelsespapir (Memorandum of Understanding, MoU) angående arbejdernes rettigheder ved byggeriet og renoveringen af stadioner. Aftalen blev underskrevet i august 2016. Den byggede på en fælles forpligtelse til at respektere og fremme grundlæggende menneskerettigheder. Vigtige samarbejdsområder omfattede fælles inspektioner for at overvåge arbejdsvilkårene på byggepladserne og at facilitere en proces for at adressere arbejdernes klager over alvorlige overtrædelser af anstændige arbejdsbetingelser. Aftalen indebar, at BWI og RBWU kunne deltage i det inspektionssystem, som FIFA og LOC allerede havde sat i søen på byggepladserne. I begyndelsen af 2017 mødtes parterne for at diskutere forbedringer af den metode, der blev anvendt i forbindelse med inspektionerne.

 

BWI og RBWU deltog i 35 fælles inspektionsbesøg på 8 ud af 10 stadioner, som var under opførelse eller renovering. Hvert stadion blev besøgt mindst to gange og i nogle tilfælde 5 gange i løbet af 19 måneder fra oktober 2016 til marts 2018. Ud over BWI’s egen stab og inspektører fra RBWU deltog eksperter fra bygningsarbejdernes fagforbund i Sverige og Finland.

 

Det er BWI’s opfattelse, at de fælles inspektionsbesøg havde en vis værdi, men at de var langt fra tilstrækkelige til at sikre regelmæssig inspektion af arbejdspladserne for at sikre overholdelsen af faglige, sundheds- og sikkerhedsmæssige standarder. Inspektionerne sikrede nogle resultater med hensyn til ansættelseskontrakter, betaling af løntilgodehavender, betaling af mindsteløn, forbedring af personligt sikkerhedsudstyr og andre helbreds- og sikkerhedsspørgsmål.

 

Det aftalte forståelsespapir og inspektionerne mislykkedes imidlertid med at forholde sig til og løse mange af arbejdernes bekymringer angående arbejds- og livsvilkår og arbejdsmiljøspørgsmål. BWI’s inspektører var kritiske overfor den kvantitative tilgang, som Kinsky Instituttet havde. Det oplistede kun antallet af overtrædelser fra hver enkelt entreprenør, men undlod at analysere inspektørernes rapporter tilstrækkeligt til at forholde sig til de dybere årsager og tvinge entreprenøren til at implementere inspektørernes anbefalinger fuldt ud.

 

FIFA undlod at iværksætte væsentlige tiltag, der kunne sikre et velfungerende inspektionssystem til at gennemtvinge en nøje overholdelse af faglige regulativer og arbejdsmiljøstandarder.

 

De vigtigste overtrædelser på stadionbyggepladser

Ansættelseskontrakter

Det var forholdsvis almindeligt at støde på arbejdere uden skriftlige ansættelseskontrakter, som udførte arbejde på daglig basis, som det blev forlangt af deres overordnede. Når der endelig var en ansættelseskontrakt, omfattede mange ikke grundlæggende oplysninger angående arbejdsvilkår, herunder tillæg for farligt arbejde eller overtidsbetaling.

 

Grundløn plus bonus-systemet

Når der var ansættelseskontrakter, så angav de ofte en grundløn, almindeligvis mindstelønnen og en yderligere bonus, som skulle betales ”i henhold til interne bestemmelser. Under inspektionerne klagede arbejderne jævnligt over løntilgodehavender. Det var ofte en bonus, som var blevet lovet, men aldrig udbetalt. Dette system var helt klart undertrykkende, men blev alligevel tolereret. FIFA og LOC anerkendte ”problemer” med dette system grundløn plus bonus, så undlod de at bruge deres indflydelse til at stoppe denne fremgangsmåde.

 

Overtrædelser om mindsteløn

I nogle tilfælde respekterede arbejdsgiverne ikke bestemmelserne om mindsteløn, især efter at den var hævet i januar 2018 fra 7800 rubler til 9489 rubler [1 rubel er ca. 10 øre, dvs. mindstelønnen blev hævet til ca. 1000 kr. om måneden, o.a.].

 

Løntilgodehavender

Manglende eller forsinket udbetaling af løn forekom hyppigt. Forsinkelsen kunne være fra nogle få dage op til 3 og sågar 5 måneder. Den mest almindelige årsag til strejker og protestaktioner var forbundet med manglende udbetaling af løn og bonus. De byggepladser, hvor løntilgodehavender var hyppigst forekommende var Rostov ved Don og Samara.

 

Arbejdsmiljø

Inspektørerne fandt ofte sager med manglende personligt sikkerhedsudstyr eller manglende sikring af, at det blev brugt. Arbejde i højden var ikke korrekt organiseret, og besøgene rapporterede om usikre stilladser, manglende gelændere og skiltning og mange ubeskyttede og farlige udgravninger. Det blev forlangt, at der blev arbejdet i ekstremt koldt vejr, helt ned til under minus 20 grader.

 

Dødsulykker og alvorlige arbejdsskader

I april 2018 havde fagforeningerne registreret 21 dødsulykker under byggeriet og renoveringen af stadionerne. Den vigtigste årsag til dødsfaldene var fald fra højden, eller fordi udstyr faldt ned og ramte arbejdere. BWI mener, at de fleste tragedier sandsynligvis kunne være undgået, hvis bestemmelserne om arbejdsmiljø var blevet nøje implementeret på byggepladserne.

 

Nordkoreanske emigrantarbejdere på Skt. Petersborgs Stadion

I november 2016 blev BWI informeret om, at en nordkoreansk arbejder var død i arbejdernes lejr i nærheden af Skt. Petersborg Stadion. Samme måned fik BWI forelagt en liste på 25 migrantarbejdere fra Nordkorea fra sikkerhedskontrollens adgangsliste. BWI kunne imidlertid ikke få adgang til flere oplysninger om arbejdernes arbejdsgiver eller ansættelseskontrakter. Ved et efterfølgende besøg var arbejderne flyttet til en anden byggeplads. Eftersom nordkoreanere har arbejdet i udlandet i andre lande angiveligt under forhold, der svarede til tvangsarbejde, informerede BWI FIFA om vores bekymringer og forlangte en tilbundsgående undersøgelse. FIFA undlod at undersøge omstændighederne omkring den nordkoreanske migrantarbejders død og undlod at fremskaffe yderligere informationer om den nordkoreanske arbejdsstyrke. Imidlertid sørgede FIFA og LOC for, at der ikke blev beskæftiget flere migrantarbejdere fra Nordkorea i stadionprojekterne.

 

Arbejderprotester og strejker

Der forekom 7 strejker eller protestaktioner under stadionbyggeriet fra 2016- 2018, først og fremmest udløst af uregelmæssigheder angående lønudbetalinger, blandt andet et løntilgodehavende på 5 måneder. De lokale myndigheder eller hovedentreprenøren tog affære for at sikre en tilfredsstillende løsning, men arbejderne ikke fik nogen kompensation for den manglende lønudbetaling.

 

Boliger og overnatningsmuligheder skaffet af arbejdsgiver

Generelt var boliger og overnatningsmuligheder, som arbejdsgiverne stod for, under standard og særdeles trange.

 

I et ekstremt tilfælde opdagede en inspektion i Skt. Petersborg i 2016, at emigrantarbejdere boede i en lejr ved siden af stadion, hvor der ikke var rindende vand eller sanitære faciliteter eller varmekilder, selvom temperaturerne var langt under 0 grader. Der boede over 4 personer i hvert rum, som var mellem 12 og 16 kvadratmeter.

 

Eventyret om to stadioner: Fagforeningens rolle i beskyttelsen af arbejdernes rettigheder

Det russiske bygningsarbejderforbund (RBWU) spillede en vigtig rolle i beskyttelsen af arbejdernes rettigheder. Ved Jekaterinburg Stadion arbejdede den regionale RBWU-afdeling sammen med hovedentreprenøren omkring arbejdsmiljø og to underentreprenører blev organiseret. Under inspektionerne gav inspektørerne udtryk for bekymringer især i forhold til arbejde i højden og manglende anvendelse af sikkerhedsudstyr. Når RBWU gjorde firmaerne opmærksomme på disse problemer, blev de i det store hele håndteret. Yekaterinburg var det eneste stadion, hvor der ikke forekom strejker eller protestaktioner angående løntilgodehavender eller dødsulykker under byggeriet.

 

I modsætning hertil blev Skt. Petersborg anset som den farligste FIFA relaterede byggeplads. Med over 80 underentreprenører beskrev RBWU situationen som kaotisk med mange uforudsete ændringer i arbejdsplanerne og mange risici for sikkerheds- og arbejdsmiljøproblemer. Der var en strejke om løntilgodehavender i juni 2016, som kun blev løst, da politiet og anklagemyndigheden sagde ja til at undersøge sagen.

 

Der var 8 dødsulykker, 5 skete efter Skt. Petersborg var udnævnt til Verdensmesterskabs finalestadion. Der var 2 dødsulykker i december 2015 forårsaget af fald fra højden, yderligere 2 i 2016 af samme årsag og endelig i 2017 den nordkoreanske arbejder, som døde i en lejr nær stadion.

 

Konklusioner

Til trods for FIFA’s menneskerettighedspolitik er det helt klart ikke lykkedes organisationen at vise nogen seriøse bestræbelser på at sikre, at internationale arbejds- og miljøstandarder bliver overholdt. BWI har derfor udarbejdet en række anbefalinger til FIFA som kunne gøre deres menneskerettighedspolitik til virkelighed på byggepladserne. Indtil da vil BWI og dens medlemsorganisationer i hele verden trække det røde kort for unfair spil.

 

De vigtigste anbefalinger til FIFA

1.       I sine udbudsmaterialer og i sine relationer til tredje part må FIFA inkludere obligatoriske bestemmelser, som kræver overholdelse af nationale og internationale arbejds- og arbejdsmiljøstandarder.

2.       I tråd med det allerede eksisterende design om ”grønne stadioner” må FIFA vedtage en obligatorisk politik for ”ordnede arbejdsforhold” angående stadioner og tilhørende infrastruktur. FIFA skal udarbejde en liste med specifikationer, som bygger på internationale arbejds- og arbejdsmiljøstandarder.

3.       FIFA må forpligtige sig til: a) sikring af, at rekruttering og ansættelse af migrantarbejdere er i overensstemmelse med internationale beskæftigelsesstandarder. B) undersøge alle indberetninger om krænkelser af migrantarbejdere. C) offentliggøre resultaterne af disse undersøgelser.

4.       FIFA bør forpligtige sig til i samarbejde med BWI at udarbejde en skabelon for fremtidige forståelsespapirer, herunder et fælles inspektionssystem.

5.       FIFA må forpligtige sig til at vedtage en politik og et sæt af initiativer angående nultolerance for dødsulykker ved ethvert FIFA-relateret infrastrukturprojekt.

 

Noter:

1.       Om blokaden ved Amagerværket se Fagbladet 15. maj 2018: ”Der kan komme en ny blokade ved Amagerværket.”

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com