Når kontanthjælpen udbetales til unge under 30 år med januar måneds udgang, får mange et chok, med mindre de har hørt om og forberedt sig på den nye tilstand. Fra 1. januar afskaffes kontanthjælpen og erstattes blandt andet af uddannelseshjælp for unge uden uddannelse og på et niveau med SU.

af Svend Vestergaard Jensen

 

Hjælpen bliver ændret til den væsentligt lavere uddannelseshjælp på 5.753 kroner før skat. Det vil sige et indtægtsfald på 4.747 om måneden til de nu "tvangsstuderende", der ej heller kan få samme rettigheder som andre studerende, såsom SU-lån, retten til kollegieboliger og mulighed for at tjene penge ved siden af uddannelseshjælpen. De kan heller ikke få boligstøtte.

Tanken bag denne uddannelseshjælp er, at den skal motivere de unge kontanthjælpsmodtagere til at starte et uddannelsesforløb. I denne artikel fokuserer jeg udelukkende på boligsituationen for unge på kontanthjælp, omend der er alle grunde til at se på andre aspekter af reformen. (Se artiklen Kontanthjælpsreformen: Endnu et angreb på arbejderklassen. At have sin egen bolig – alene eller sammen med andre unge – er et fundamentalt behov hos voksne mennesker.

SU, men…
Til fagforeningsbladet Socialrådgiveren siger tillidsrepræsentant i Aalborg, Linda Østergaard Nielsen: "Min største frygt er, at de unge ryger ud af deres bolig, fordi de ikke længere har råd til at betale for den. Spørgsmålet er så, om der vil være nok billige boliger, hvor de kan flytte hen. Kommunen er i gang med at undersøge mulighederne for at skaffe de unge billigere steder at bo, men om det lykkes, er uvist."

Socialistisk Information har spurgt Karin Peitersen, seniorkonsulent i boligselskabet KAB, om de unge kontanthjælpsmodtagere den nye boligsituation. KAB råder over ca. 23.000 almene boliger i hovedstadsområdet, hvoraf de billigste koster omkring 2.500 kroner om måneden.

Karin Peitersen siger: "Kontanthjælpsreformen, som trådte i kraft 1. januar, betyder en markant lavere ydelse til unge arbejdsløse under 30 år. Tal fra Beskæftigelsesministeriet fra april 2013 viste, at det på landsplan rammer 17.450 unge mellem 25 og 29 år. De bliver sat på en såkaldt "uddannelseshjælp", hvor det vurderes, at de er uddannelsesparate".

"En enlig ikke-forsørger vil modtage 5.753 kroner brutto om måneden. Det er en ydelse på niveau med SU, men de arbejdsløse unge har imidlertid ikke mulighed for at få SU-lån og tage studiejob, og vil derfor have færre penge til rådighed end studerende".

Boligspekulation
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet ekstra bevillinger til at udvide de projekter, der kører i flere almene boligorganisationer om gældsrådgivning, og som har vist gode resultater med færre udsættelser. Men det hænger ikke sammen, når de skæres så kraftigt i kontanthjælpen, mener Karin Peitersen:

”De unge vil opleve et fald på 3000 kroner i rådighedsbeløb hver måned, og de vil stå i en situation, hvor de måned efter måned skal vælge mellem at betale husleje eller få mad på bordet. Her hjælper ingen rådgivning, og man frygter, at antallet af tvangsudsættelser vil begynde at stige for denne gruppe".

Samme bekymring har om unges boligsituation har Louise Pedersen, bestyrelsesmedlem i Lejernes LO i Aarhus. Til Socialistisk Information siger hun:

"Jeg forventer, at kontanthjælpsreformen vil få vidtrækkende konsekvenser for de unge, der rammes hårdt. Boligmarkedet i de store byer er særligt presset, og huslejepriserne stiger med stor hast. Dette skyldes en regel om, at "gennemgribende forbedrede lejemål" kan udbydes til en langt højere leje end den omkostningsbestemte. Dette spekuleres der i fra udlejersiden, og derfor er en meget stor andel af boligerne på det private lejemarked gennemgribende renoverede."

Vanskeligt at studere
Louise Pedersen fortsætter:

"Unge på den ny kontanthjælpssats vil ikke få råd til at byde ind på disse lejligheder. Samtidig er kollegierne overfyldte, fordi de unge der heller ikke har råd til at begive sig ud på det private boligmarked grundet skyhøje priser. Kan unge ikke finde en bolig, kan de ofte heller ikke uddanne sig. Den ny kontanthjælpsreform har sandsynligvis konsekvenser for unge, vi endnu ikke kan forestille os omfanget af".

Det må være oplagt at knytte kontakter mellem fagbevægelse, studenterbevægelse, boligbevægelse mellem alle dem, der nu er i en ny situation. Ligesom der i byrådene må arbejdes for billige ungdomsboliger til de unge i kommunerne, som ikke kan betale huslejen for et nu væsentligt mindre rådighedsbeløb. Det er en nødvendighed også her at knytte udenomparlamentariske initiativer og aktioner sammen med de parlamentariske.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com