content-picture.php

En anti-terrordomstol i Pakistans tredje største by Faisalabad, som er centrum for landets tekstilindustri, har idømt seks ledere af Tekstilarbejdernes Fagforening 490 års fængsel til sammen.

af Khalid Mahmood

Det er et slag mod fagbevægelsen i Faisalabad og i hele Pakistan. De dømtes eneste forbrydelse er, at de har ledet en magtfuld strejke blandt tekstilarbejderne i Faisalabad i juli 2010.

Under de indledende forhandlinger med arbejdsgiverne blev to andre fagforeningsledere myrdet den 6. juli 2010. Politiet har aldrig fundet frem til de skyldige. Under strejken blev en arbejder brændt ihjel på en tekstilfabrik, og heller ikke den pågældende ejer er blevet straffet.

De seks faglige ledere er Abkar Ali Kamboth, Babar Shafiq Randawa, Fazal Eliahi, Rana Riaz Ahmed, Muhammad Aslam Malik og Ashar Ali Ansani. De fire første har siddet i arrest siden den 22. juni 2010. De to sidste blev arresteret for fire måneder siden.

”De anklagede blev blandt andet beskyldt for at brænde en fabrik af”, skrev blandt andet lederen af Labour Education Foundation, Khalid Mahmood i International Viewpoint.

Men ”dette er falsk anklage. Faktum er, at gangstere, der blev betalt af ejeren, Thekri Wala, på strejkedagen den 20. juli 2010 begyndte at skyde på arbejderne, mens de forlod fabrikken for at kræve bedre lønninger. Nogle arbejdere vendte tilbage til fabrikken og tvang gangsterne til at afbryde skydningen. Og nogle af dem fik tæsk af de vrede arbejdere.”

”Under retssagen undrede arbejdernes advokat sig over, at en fabrik, som hævdedes at være brændt af, kunne genoptage produktionen blot tre dage efter den påståede afbrænding.”

”Mere end 100.000 tekstilarbejdere i Faisalabad gik i strejke den 20. juli 2010 for at opnå lønforhøjelser, som regeringen havde annonceret ved fremlæggelsen af budgettet for 2010-11”, forsatte Khalid.

”Regeringen havde meddelt, at den forudså en stigning på 17 procent af minimumslønnen i den private sektor. Tekstilarbejderne i Faisalabad, i Jhang og andre distrikter, organiseret under fagbevægelsen Labour Qaemi Bevægelsen (LQM), havde forhandlet med ejerne af tekstilfabrikkerne i tre uger, før strejken blev indledt.”

”De lange fængselsstraffe for disse arbejderledere er et voldsomt slag mod arbejderbevægelsen i Faisalabad – og faktisk i hele landet”, fortsatte Khalid. ”At retten kunne udstede en så drakonisk anti-arbejderbevægelses-dom, lå langt ud over, hvad nogen havde kunnet forestille sig, især når det juridiske system var blevet forvandlet gennem støtte af en magtfuld folkelig bevægelse. Alligevel valgte anti-terror-domstolen at udstede denne dom med den eneste hensigt at ødelægge Tekstilarbejdernes Fagforening i Faisalabad, som var ved at blive et symbol for de militante i arbejderklassen over hele landet”.

Udover at anmode om solidaritetstilkendegivelser (f.eks. til kahlid@lef.org.pk) anmoder man også om bidrag til ”De 6 fra Faisalabad” og ikke mindst til familierne til disse modige mennesker, som har nægtet at bøje sig for diktater fra arbejdsgiverne og fra staten.

Man kan sende et støttebidrag via den danske solidaritetsorganisation STS, reg. nr. 8401, konto nr. 33 70 592 – mærket Pakistan.

Artiklen er tidligere bragt på STS-International Solidaritys hjemmeside.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com