"Nye ideer skal få Danmark på vækstsporet," hedder endnu et såkaldt vækstudspil, som SF fremlagde den 26. april 2011. SF og Socialdemokraterne vil gerne have flere grønne job, men de dyster åbenlyst med VK-regeringen om at love det private erhvervsliv de bedste betingelser for at øge produktionen over en bred kam.

af SAPs Forretningsudvalg

"Hvad blev der af vækstkritikken på venstrefløjen?" spurgte dagbladet Information den 5. april. Det var i realiteten SF’s tilpasning til den kapitalistiske vækstlogik, der blev udstillet i avisens artikler, hvor Ole
Sohn, SF’s finanspolitiske ordfører, hævdede, at ny teknologi har ophævet modsætningen mellem vækst og miljø. Per Clausen fra Enhedslisten sagde derimod, at arbejdet for at sikre velfærdig altid må foregå i det
perspektiv, at udnyttelsen af Jordens ressourcer skal reduceres, og at vi derfor bliver "nødt til grundlæggende at ændre den måde, vi har organiseret os, og begynde at tænke i at skabe vækst i fritid og oplevelser og samvær".

Men som parti kan Enhedslisten – trods tilnavnet "de Rød-Grønne" – endnu ikke prale af en klar økosocialistisk profil. På de seneste årsmøder har Enhedslisten ganske vist vedtaget klimaudtalelser, som pointerer,
. at klimakatastrofe og miljøødelæggelse kun kan undgås ved demokratisk at planlægge, styre og begrænse økonomien
. at der ikke er brug for generelt at "få gang i væksten igen", men for at styre ressourcer fra klimanedbrydende aktiviteter som bilisme, svineproduktion og reklamer over til klimabeskyttende aktiviteter som kollektiv trafik, energirenovering og vedvarende energi
. at produktivitetsstigninger skal bruges til at forkorte arbejdstiden – stik modsat S og SF, der vil hæve arbejdstiden for at øge produktionen.

Men denne forståelse har Enhedslisten endnu i alt for ringe omfang konkretiseret, formidlet og gjort til en del af sine politiske udspil.

Det er positivt, at offentlige investeringer i klimajob indgik med vægt i Enhedslistens finanslovsudspil i efteråret 2010: 10 mia. kr. fra en mere rimelig beskatning af Nordsøolien skal straks sættes i arbejde for at bygge
flere vindmøller og klimarenovere offentlige bygninger. Arbejdet med at udvikle og formidle en samlet klimajobplan (offentliggjort i november 2010 på http://klima.enhedslisten.dk) har imidlertid hidtil haft en lav
prioritering i partiet.

På det kommende årsmøde den 20.-22. maj 2011 skal der kun vedtages én større politisk udtalelse, nemlig om den offentlige sektor som motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati (se http://enhedslisten.dk/ aarsmoede2011). I sit forslag valgte Hovedbestyrelsen i første omgang at nedtone klima- og miljøaspektet og tale om "bæredygtig vækst".

Det fik Miljøudvalget til at stille en række ændringsforslag, som lægger vægt på, at Danmark i løbet af få årtier skal omstilles til et klima- og miljøvenligt velfærdssamfund, hvilket kræver en demokratisk omprioritering af ressourcerne i stedet for fortsat vækst i produktion og forbrug. De fleste af Miljøudvalgets ændringsforslag blev i første omgang afvist af Hovedbestyrelsen. Men efter en fornyet behandling på mødet i april stillede Hovedbestyrelsen sig heldigvis bag de fleste af dem. På årsmødet bliver det stadig en vigtig opgave dels at få klima- og miljø-dimensionen med i behandlingen af udtalelsen, dels selvfølgelig at få ændringsforslagene vedtaget!

Enhedslisten har forudsætningerne for at profilere sig som partiet, der har løsninger på både klima/miljøkrise og social/økonomisk krise. Hos en del af Enhedslistens medlemmer er der uden tvivl en bekymring for, at en markant kritik af kapitalistisk vækst er en hindring fra at vinde arbejdervælgere, ikke mindst i en tid med høj arbejdsløshed. Men Enhedslisten kan og skal pege på mere grundlæggende løsninger, som sikrer både beskæftigelse og omstilling til en klimaneutral økonomi.

Job, der bygger på en stærk klima- og miljøbelastning og på billig olie, er i realiteten usikre job. Derfor skal der fuld gang i omstillingen til bæredygtige job her og nu, hvis vi senere skal undgå at tabe job i stor stil på grund af oliekrise og klimakrise.

Enhedslisten har allerede formuleret en række elementer – nu gælder det om at udvikle dem og få dem klart frem i vores daglige politik. Det handler bl.a. om:
. Offentlige planer, der sikrer massive langsigtede investeringer i klimabeskyttelse og en omstilling til grønne job.
. Udbredelse af demokratisk og bæredygtig produktion, herunder kommunal produktion
. Spekulationsfri banker og billige lån til oprettelse af klimajob
. Krav til virksomhederne om at levere produkter med høj kvalitet, holdbarhed og genanvendelighed
. Kortere arbejdstid og omfordeling i stedet for øget samlet materielt forbrug.

Det er dybest set et demokratisk projekt, hvor den arbejdende befolkning må overtage styringen af økonomien for at sikre naturgrundlaget og velfærden.

Når S og SF kaster sig på maven for markedskræfterne, er det Enhedslistens ansvar, men også chance, at være dem, der opsamler de vækstkritiske bevægelser og den fremsynede del af fagbevægelsen.

SAP’s Forretningsudvalg, den 29. april 2011

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com