Vi har spurgt Enhedslistens Per Clausen, hvordan han har det med, at EF-domstolen giver Enhedslisten ret og tvinger regeringen til at opgive sin stramme udlændingepolitik.

af Åge Skovrind

EF-domstolen har bestemt, at hvis en EU-borger gifter sig med en ikke-EU-borger, så får han eller hun opholdstilladelse og ret til at bosætte sig i et andet EU-land. Også selv om ægtefællen ikke havde opholdstilladelse før ægteskabet. Enhedslisten må vel være glad for EF-domstolen har underkendt den danske regering i denne sag og gjort sig til fortaler for ”kærlighed uden grænser”?
”Det synes jeg ikke, der er grund til. Udlændingepolitikken skal bestemmes af det danske folketing, så den afspejler, hvad befolkningen mener. Så må vi tage den politiske kamp her hjemme. Vi kan ikke støtte udemokratiske metoder i EU-systemet, blot fordi det måske fører til et lidt bedre resultat. Det ville føre os ud på en glidebane.”

Har du det ikke dårligt med at en kampagne mod domstolen skal føres på grundlag af et forsvar for den stramme udlændingepolitik, med Dansk Folkeparti i front?
”Sådan er virkeligheden i den konkrete sag. Det dårligste er, at det ikke er lykkedes os at gøre andre EU-domme, ikke mindst Vaxholm-dommen, som underkender retten til faglig konflikt, til en lige så central folkesag. Disse domme vil få mere alvorlige konsekvenser.
Men her er et af problemerne er, at de EU-venlige partier i oppositionen ikke har villet sætte fokus på den sag. Man burde føre en kampagne mod EF-domstolen for altid at tage udgangspunkt i det indre marked. Men for Socialdemokraterne og de Radikale er forsvaret af EU for vigtigt, selv om de på mange konkrete områder er enige med os.”

Du er imod EF-domstolen, men er det ikke rimeligt nok, at de mennesker der er ramt af 24-årsreglen benytter sig af de muligheder, som der nu engang er?
”Jo, det er klart. Vi vil forsvare de rettigheder, som folk har opnået, også efter afgørelser i EU. I nogle tilfælde vil vi sige, at regeringen skal nægte at følge en dom, men det må afhænge af, om det ødelægger noget i Danmark. Vi vil ikke støtte boykot af en dom, hvis indhold vi støtter. Omvendt skal vi ikke altid følge EF-domstolens afgørelser. Det afhænger af, om en dom giver folk flere rettigheder, eller om den fører til ødelæggelse af sundhed, natur og miljø."

Enhedslisten kræver Danmark ud af EU, men her og nu, hvad kan der så gøres ved domstolen?
”Ethvert initiativ, som kan rulle udemokratiske EU-institutioners magt tilbage skal støttes. For eksempel at EF-domstolen får en rolle som en dansk domstol, altså at den håndhæver og fortolker love, men den skal ikke have en forpligtelse til at arbejde for yderligere integration og skubbe på for at det indre marked sætter sig igennem. Men samtidig er dette hele kernen i EU, så det ender med at blive en konflikt om EU’s eksistens.”

Hvad gør Enhedslisten nu?
”Vi gør to ting. Dels er der de konkrete domme mod den faglige konfliktret, hvor vi skal sikre en politisk beslutning, som kan overtrumfe domstolen. Vi er aktive i den kampagne, som kører i mange lande for at få en protokol til traktaten, som sikrer dette. På andre områder arbejder vi for, at Danmark ikke skal respekterer negative domme, som underminerer dyrevelfærd, sundhed og miljø. Er det muligt, skal den slags overtrumfes af politiske beslutninger. Men det er meget vanskeligt, fordi vi støder mod de grundlæggende principper for EU, når vi siger, at der et andet hensyn, der er vigtigere.
Derfor er der i bund og grund behov for at få en helt anden type samarbejde, men vi må også arbejde for konkrete løsninger, vel vidende at disse løsninger strider mod EU’s grundlæggende principper.”

Nu har regeringen så sat hælene i over for Domstolen. Hvad kan det bruges til?
”Regeringen har ikke sat hælene i. Den vil først og fremmest have tiden til at gå og håber at undgå en grundlæggende diskussion af EF-domstolen, trods de kraftige udmeldinger både integrationsministeren og Søren Pind. Det vil vi selvfølgelig konfronterer dem med.”

Hvordan?
"Vi vil holde dem fast på deres udtalelser og holde fast i det synspunkt, at man ikke kan leve med en domstol, der udvikler politik af hensyn til nogle overordnede målsætninger om det indre marked. Men det er i virkeligheden regeringens politik, så vi kan næppe opnå andet end at afsløre deres hykleri.”

Har du et bud på, hvad dommen konkret vil betyde?
"Det er ikke en generel åbning for indvandring. Den vil hjælpe især den gruppe, som regeringen aldrig har ønsket at generere, men som man var nødt til at ofre, nemlig de driftige unge danskere, der rejser ud i verden og finder sig en ægtefælle. Men regeringen er frygtelig nervøs for, at personer i indvandrermiljøerne vil slå sig ned i andre EU-lande, gifte sig, og vende tilbage t il Danmark.
Men vi snakker jo ikke om masseindvandring, det kræver også økonomiske ressourcer at flytte til et andet land, og du skal have et arbejde. Så det bliver ikke et frontalopgør hverken med Danmarks eller EU’s ønske om at holde folk fra de fattige lande ude."

Hvad kan der komme ud af sagen om at Udlændingestyrelsen har misinformeret folk om deres rettigheder?
"Sagen bliver nu undersøgt af ombudsmanden, så vi er nødt til at afvente hans resultat.
Vi kan forudse, at regeringen og Dansk Folkeparti vil trække på skuldrene, ingen tror på at DF vil vælte regeringen på den sag. Situationen er også en anden, end da Schlüter væltede på tamilsagen. Der var mere hæderlighed blandt de borgerlige dengang. I dag vil man bare sige, at det kan vi overleve, uden at det koster stemmer, og det har de nok ret i. 
Men vi må selvfølgelig arbejde for at placere et ansvar, også et eventuelt ministeransvar, hvis der er begået et juridisk svigt. Men jeg tror ikke, at hverken Socialdemokraterne eller SF ønsker at køre en konfrontation mod regeringen med 24-årsreglen som omdrejningspunkt. Det går jo stik imod indholdet i den aftale, de lige har indgået om at fastholde den."

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com