content-picture.php

Det europæiske sociale forum i Malmø 17-21. september samlede over 13.000 deltagere i løbet af de 4 dage, hvor de sociale bevægelsers træf fandt sted.

af Nicolai Willumsen

Det europæiske sociale forum i Malmø 17-21. september samlede over 13.000 deltagere i løbet af de 4 dage, hvor de sociale bevægelsers træf fandt sted. Om lørdagen deltog 15.000 mennesker ifølge arrangørerne i demonstrationen mod ”kapitalisme og miljøforurening”. Deriblandt dansede nogle hundrede danske Enhedsliste- og SUF-medlemmer.

Europæisk Socialt Forum rummede en mangfoldighed af forskellige bevægelser fra Europa og tilkaldte venner fra resten af verden. Et kig på programmet gav et godt indtryk af de enorme virvar af workshops, seminarer og koncerter de hundrede af deltagerne organisationer havde kastet sig ud i at arrangerer. Det var ikke lige let at holde styr på det hele.

I det sociale forums ånd havde en række fagforeningsfolk sat sig for at starte en fælles europæisk mobilisering med EF-domstolens angreb på arbejdstagerrettigheder gennem tre velbesøgte møder. Bag møderne stod bl.a. danske Fagligt Ansvar. Angrebene er helt konkret en række domme, der ikke bare godkender en undergravelse af de europæiske løn og arbejdsforhold, men som også forhindrer både fagbevægelse og offentlige myndigheder, ja ligefrem nationalstater, i at dæmme op for underbetaling af udenlandske arbejdere på baggrund af EU’s indre marked. Gennem angreb på konfliktretten, forbud mod krav om overenskomst i offentlige udbud og hindring af nationallovgivning mod social dumping.

Dommene er de såkaldte Viking, Vaxholm, Rüffert og Luxembourg-afgørelser, der alle er faldet inden for det sidste år. I den nordiske fagbevægelse har dommene skabt store rystelser fordi de er et angreb på arbejdernes våben i vores arbejdsmodel.

Møder under det sociale forum i Malmø gjorde det klart at ikke kun arbejderne i nord er berørte af udviklingen, da både italienske, portugisiske, belgiske og franske fagforeningsfolk mødte op og ønskede mobilisering.

Catelene Passchier, fra den europæiske faglige sammenslutning, ETUC, slog fast at hun var stærkt bekymret over udviklingen, hvor eliten får flere penge og arbejderne lades i stikken. Hun udtrykte positiv forundring over den store opbakning til ETUCs løsningsforslag, en juridisk bindende protokol, der sikrer at sociale rettigheder sættes over markedsprincipperne i EU, som hun møder rundt omkring i Europa. Dog gjorde hun klart at ETUC ikke ønskede at koble ratificeringen af Lissabon-traktaten og kravet om en social protokol sammen.

”Traktaten skal ikke tages som gidsel”, lød det fra Passchier.

Denne bekymring var dog ikke at finde hos det danske medlem af EU-parlamentet, Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen, der også deltog i debatten for venstrefløjsgruppen, GUE-NGL, i EU-parlamentet. Han fremførte ligeledes kravet om en social protokol, men påpegede at det ikke bliver let, men kræver mobilisering. ”Enten accepterer vi dommen ellers insisterer vi på en anden vej, men tager vi ikke kampen har vi allerede tabt”, fastslog Søndergaard, der så EU-ledernes topmøde i Bruxelles i december som en egnet lejlighed for massemobilisering.

De europæiske bygningsarbejdere, der på mødet var repræsenteret ved deres formand, Sam Hägglund, argumenterede for en ændring af udstationeringsdirektivet, så det beskytter arbejdstagere, som de troede det skulle, og ikke banede vejen for social dumping.

Snakken om en ændring af udstationeringsdirektivet fik dog en repræsentant for de portugisiske transportarbejdere på banen. En ændring af udstationerings-direktivet vil ikke ændre ved at EF-domstolen i Viking-dommen underkendte det internationale sømandsforbunds ret til sympatikonflikt med deres fyrede finske kollegaer.

”Vi skal have en mobilisering for en social protokol”, lød det fra portugiseren.

En holdning som det afsluttende møde erklærede sig enig i. Konklusionen på de tre møder blev at deltagerne kom med fire opfordringer.

Dels en støtte til den svenske fagbevægelse i at stoppe svensk ratificering af Lissabon-traktaten vedtagelsen af en social protokol, en opfordring til deltagelse i demonstrationerne for ”ordentlige arbejdsforhold” den. 7. okt. i Paris og endeligt en kraftig opfordring til at ETUC sætter sig i spidsen for en mobilisering til topmødet i december og at nationale forbund støtter op og ikke holder sig tilbage for at bruge ratificeringen af Lissabon-traktaten som anledning.

Beslutningen blev klappet igennem og bliver forhåbentlig et første skridt på vejen til en europæisk klassekamp mod EU’s nyliberalisme. Et håb der levede vel i Malmøs gader, mens tusinder demonstrerede for en anden verden. Deltagerne fra SUF og Enhedslisten til de nyeste beats fra den københavnske undergrund. Konklusionen må være, at både snak og dans er en del af skabelsen af en anti-kapitalistisk bevægelse.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com