content-picture.php

Enhedslisten i Region Hovedstaden støtter en bred budgetaftale. Muligheden for 500 nyansættelser og løfte om midlertidigt stop for hospitalsnedlæggelser/sammenlægninger i 2013 har været afgørende for Enhedslisten. Der er dog stor betænkelighed ved en 2 procent grønthøster-besparelse, som trækker i den modsatte retning.

af Ebbe Rand Jørgensen

Det er et meget bredt flertal, der står bag budgettet. Kun de Konservative og Dansk Folkeparti står udenfor forliget.

Enhedslistens enlige medlem af Regionsrådet, Susanne Langer fortæller til SI at hun sammen med baglandet – dvs. Enhedslistens valgte regionsledelse tilsluttede sig forliget, trods nogen betænkelighed.

Hun ville helst afvise enhver tanke om grønthøster-besparelse og forsøgte, om hun i det mindste kunne få vedtaget en hensigtserklæring, der skulle afvise at bruge metoden i de kommende budgetter. ”Det er en rigtig dårlig stil, at politikerne på den måde kaster ansvaret for nedskæringer fra sig,” siger hun.

Men de øvrige politikere havde ingen problemer med at lave den type besparelser og vil gerne forbeholde sig ret til at gøre det igen.

Hospitalsplan og nedlæggelser
Susanne forklarer, at Enhedslisten stadig er modstander af ”Hospitalsplan 2020”, hvis nogle skulle være i tvivl. Det er måske særligt vigtigt at understrege fordi hospitalsplanen har en lidt betændt historie i Enhedslisten.

Det var uenighed om stillingtagen til hospitalsplanen, som var anledningen til, at Enhedslistens tidligere regionsrådsmedlem Per Wille trak sig efter en kraftig opfordring fra Enhedslistens regionsledelse og repræsentantskab.

Enhedslistens anden repræsentant Karin Helweg Larsen valgte – af samme grund – at melde sig ud af Enhedslisten og fortsætte som løsgænger i Regionsrådet.

Men Enhedslisten står altså fast på sin modstand mod hospitalsplanen. Det skyldes primært, at planen indebærer nedlæggelse af en række lokale sygehuse, samt natlukning af de fleste skadestuer.

I Nordsjælland skal der bygges et nyt supersygehus ved Hillerød. De lokale sygehuse i Frederikssund og Helsingør skulle lukkes i forbindelse med åbningen af supersygehuset. Men allerede inden de nye sygehus var på tegnebrættet, besluttede Regionsrådet allerede i sommers at lukke sygehuset i Helsingør, eller som det udtrykkes i politikersprog: ”en samling af hospitalet i Nordsjælland på matriklerne i Hillerød og Frederikssund, for at skabe bedre kvalitet for patienterne.” (forligsteksten)

Lukningen er altså ikke en besparelse eller forringelse, men en forbedring efter Regionsrådsflertallets mening. Alligevel har beslutningen givet anledning til lokale protester, og heller ikke Enhedslisten har købt argumentet om bedre kvalitet, men stemte imod, da beslutningen skulle tages i Regionsrådet.

Beslutningen om at lukke sygehuset i Helsingør ændres ikke i forbindelse med budgettet, men modstanderne af hospitalsplanen har dog fået en anden vigtig indrømmelse: Parterne er enige om, at der ikke skal ske flere sammenlægninger/flytninger end de allerede vedtagne det næste år.

Hvor meget er sådan en hensigtserklæring værd? Kan der alligevel komme lukninger, presset igennem af et flertal?

”Jeg vil betragte det som et forligsbrud, hvis noget sådant sker” siger Susanne Langer. Hun gør samtidig opmærksom på, at det er valgår i 2013 og alene af den grund er der måske ikke den store iver efter at lave upopulære ”kvalitetsforbedringer”.

Forligsparterne vil – måske som et plaster på såret – lave et særligt sundhedshus i Helsingør. Det er det i sig selv vanskeligt at sige noget imod.

Susanne understreger, at hun har haft god kontakt til Enhedslisten i Helsingør, og at Enhedslisten ikke på nogen måde bakker op om hospitalsnedlæggelsen. Den blev vedtaget uden om budgetforhandlingerne og var en realitet inden.

Madpolitik og supersygehuset
Det planlagte supersygehus i Nordsjælland bliver måske ikke helt så super, som først tænkt. Byggeriet ser ud til at blive dyrere end forventet. Derfor er der forslag om at reducere planen. Et af forslagene er at spare byggeriet af et produktionskøkken. Maden til patienterne skulle så leveres af et af de københavnske sygehuse. Det har naturligvis vakt megen kritik, fordi der fuldstændig ses bort fra madens rolle i plejen og betydning for helbredelsen.

Budgetforliget kommer delvist kritikken i møde. Der skal udarbejdes en madpolitik, hvor udgangspunktet er at maden indgår som en del af behandlingen. Planen om et supersygehus uden madproduktion er ikke droppet endegyldigt, men stillet i bero, indtil der ligger en færdig madpolitik.

Arbejdsmiljø, uddannelse og indflydelse
En af de bedste ting ved budgetforliget er de 500 nyoprettede stillinger. Det er en helt anden vej end de senere års personalereduktioner. Besparelsen på 2 procent kan dog være med til igen at trække en forkert retning.

Men budgettet indeholder også en række forbedringer for personalet. Der skal arbejdes med uddannelse, kompetenceløft, arbejdsmiljø og ikke mindst indflydelse. Ting, der ikke var med i det første udkast.

”Det er godt af få startet på en frisk med nogle positive tiltag, som er tiltrængt set i forhold til f.eks. sygefraværet. Der er virkelig brug for et løft af arbejdsmiljøet. Det store problem er, at personalet mange steder oplever mangel på indflydelse og dårligt samarbejde,” siger Susanne.

Diskussion om psykiatri
Regionen kom på alle landets avisforsider, da det blev afsløret, at en række patienter blev kraftigt overmedicineret. En risikabel affære. Susanne fortæller, at der vil komme til at skal ske indgreb overfor det, der hedder ”polyfarmaci”. Bag dette begreb gemmer der sig en praksis med at give flere typer medicin samtidig, for den samme sindslidelse, til den samme patient. Det er meget kritisabelt, da der slet ikke er styr på bivirkninger og risiko for uventede dødsfald.

Samtidigt skal arbejdet med at udvikle forskellige former for psykoterapi, som alternativ til den alt for dominerende medicinske behandling af psykisk sygdom styrkes.

Her spiller diskussionen om Stolpegården en stor rolle. Det er et behandlingssted, som på mange måder adskiller sig fra traditionelle psykiatriske hospitaler. De bruger i langt højere grad forskellige former for psykoterapi.

Der var fremskredne planer om at ”sammenlægge” Stolpegården med det psykiatriske center i Glostrup. Nogle mener at det vil være at styrke de ”alternative” behandlingsformer ved at få mere af det ind på en af de mere traditionelle behandlingssteder.

Det modsatte synspunkt (blandt andet Enhedslistens) er, at en bevarelse af det særlige faglige miljø på Stolpegården er vigtigt.

Det sidste synspunkt har (foreløbigt) vundet diskussionen, idet Stolpegården foreløbig er fredet, helt i tråd med beslutningen ikke at foretage sammenlægninger og flytninger det næste år. Det bliver så vigtigt at gøre denne beslutning permanent for Stolpegårdens vedkommende.

Kollektiv trafik
Der er forskellige andre gode tiltag i forliget. F.eks. nogle forbedringer af den kollektive trafik, nogle af regionens buslinjer bliver udvidet med flere afgange, og der bliver lavet forsøg med cykelmedtagning i busserne. Ikke noget der fylder voldsomt meget, men trods alt klare forbedringer.

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com