I oktober fylder Poul Møller 80 år. Politisk aktivisme har været ledetråden, lige siden han blev politisk aktiv efter verdenskrigen. Senere tilsluttede han sig Fjerde Internationale, og er i dag medlem af såvel SAP som Enhedslisten Nørrebro.

af Svend Vestergaard Jensen

Poul Møller fejrer fødselsdagen med at invitere til en åben fest i fagforeningen 3F’s lokaler i Valby, hvor overskuddet går til den palæstinensiske befrielseskamp. Personlige gaver vil han ikke have. At fejre fødselsdagen på den måde afspejler meget påræcist Pouls holdninger.

Socialistisk Information mødte Poul Møller og bad ham fortælle om sit politiske liv.

Allerede fra teenagealderen – lige efter krigen – blev han politisk aktiv.
"Det, der drev mig dengang, var utilfredsheden med politikerne under besættelsen. Min morfar, der var med i det Radikale Venstre og tilhænger af modstandskampen, diskuterede jeg meget med. Det danske mindretal i Sydslesvig optog mig meget. Jeg var dernede nogle gange lige efter krigen. Jeg blev også medlem af Dansk Samling, som dengang bestod af flere strømninger. Økonomisk set var de nærmest socialdemokrater. De havde et kristent udgangspunkt. Der var også højrefløjsfolk i Dansk Samling. Men jeg var både imod monarkiet og NATO. Vi samlede også ind til det sultne Tyskland, hvor der jo herskede forfærdelige sociale tilstande"
 
Bevægede sig til venstre
"Jeg valgte at gå ind i DSU. Som 21-årig begyndte jeg at diskutere med socialister, med marxister, der var uafhængige af de to store arbejderpartier, SD og DKP. Disse socialister gik sammen med andre for at danne Danmarks Socialistiske Parti, DSP, i 1957"

Partiet blev dannet kort efter Ungarn-begivenhederne af flere forskellige folk. Størst opbakning havde DSP i Esbjerg, hvor næsten hele DKP-afdelingen med byrådsmedlem, Anders Storgård, i spidsen gik over til det nye parti. I København var der omkring 100 medlemmer, og hvor trotskisterne stod stærkt med en gruppe. Poul Møller tilsluttede sig i den proces Fjerde Internationales danske sektion, Revolutionære Socialister, hvor folk som Poul Moth, Gunnar Jensen, Preben Kinch og Åge Kjelsø var med.

"Det var især gennem Georg Borg Hansen, jeg kom ind i gruppen. DSP stillede op nogle steder til kommunevalget i 1958. Storgård blev valgt ind i Esbjerg, og et andet medlem blev valgt i Helsingør. I København manglede Poul Moth relativt få stemmer for at komme ind i Borgerrepræsentationen. På Blågårds Plads, hvor vi sidder og snakker, holdt Poul Moth en tale om "de spanske kammeraters kamp" – ikke så meget om kommunalpolitik, fortæller Poul Møller.
 
Gennembrud og SF’s dannelse
Dannelsen af DSP og partiets valgdeltagelse i valg var et svar på de to gamle arbejderpartiers svagheder. DSP banede vej for SF, idet det ikke har været uden betydning for, at Aksel Larsen og andre vovede springet mod et alternativ. Det gav genlyd i DKP, at folk kunne have andre meninger end den herskende ledelses. DSP betonede stærkt det interne partidemokrati, "demokrati fra neden".

"Vi var ikke i tvivl om, at vi havde sat en spændende proces igang. DSP’s ledere var med ved den endelige dannelse af SF på et landsmøde i begyndelsen af 1959. Hele DSP besluttede ved en urafstemning at gå ind i det nye parti."
"Op gennem SF’s historie i 1960’erne tilhørte vi fra Revolutionære Socialister venstrefløjen i det ny parti. Da SF blev sprængt i 1967, fulgte vi og andre fra denne venstrefløj over i Venstresocialisterne, VS. I hele perioden opretholdt vi RS som den danske sektion af Fjerde Internationale og var en åben fraktion i VS."
 
Solidaritetsinitiativer
"Op gennem hele perioden tog vi selvstændige initiativer, som også involverede de partier, vi arbejdede i".

Algier-solidaritetsarbejdet, protester mod den græske militærjunta, Vietnamsolidaritet, demonstrationen mod Verdensbanken i 1970 – er nogle af de initiativer, Poul Møller nævner.

Arbejdet i forhold til befrielsen af Algier fra den franske kolonialisme omfattede dels et bredere solidaritetsarbejdet med bladet, Algier Frit, og underskriftsindsamlinger. Dels arbejdede trotskisterne med at producere enkeltdele til våbenproduktion til FNL – Den Nationale Befrielsesbevægelse. Disse enkeltdele blev sendt til en samlefabrik i Marokko.

"Mange år efter fik jeg faktisk en medalje sammen med andre for dette solidaritetsarbejde. Det har jeg ellers aldrig prøvet, hverken før eller siden. Det var som en officiel tak for vores indsats i kampen for Algeriets befrielse. Anledningen var 50 året for starten på befrielseskrigen mod den franske kolonimagt. Æremedaljen blev overrakt af ambassadøren for Algeriet i København".
 
Vietnamsolidaritet
"Nogle år senere tog vi initiativ til ubetinget støtte til vietnamesernes modstand mod den amerikanske krigsførelse gennem giro 1616. Det gjorde vi sammen med forskellige afdelinger af DKU og nogle ekskluderede DKP’ere. Arbejdet var så slagkraftigt og bredt, at DSU gik med, bl.a. Mogens Lykketoft, som samlede ind på Strøget og blev arresteret. Det var forbudt at stå med en raslebøsse til Vietnamindsamlingen. I det hele taget fyldte Vietnamsolidaritetsarbejdet meget i disse år".
 
Antiracisme og kamp mod terrorlove
Revolutionære Socialister blev i VS på trods af, at ny sektion af Fjerde Internationale blev dannet med udgangspunkt i SUF, som var SF’s ungdomsorganisation og senere fulgte med over i VS. Den nye sektion bliver til RSF i 1972 – forløberen for SAP, der dannes i 1980. I 1982 går Poul Møller og de andre RS’ere i VS sammen med SAP.

Gennem årene har Poul lavet meget antiracistisk og antifascistisk arbejde. Han er også aktiv hos foreningen Oprør og hos Demos. Han er en af de få venstrefløjsaktivister, der er blevet interviewet af PET-kommissionen. De lovede ham et referat, som han efterfølgende skulle have mulighed for at godkende. Men han fik aldrig referatet at se. Han har rykket, men Kommissionen sagde blot, at han kunne få bøgerne. Dem har han så hentet – de 16 bind.

"Vi skal fortsat støtte og samle ind til befrielsesbevægelser – om de er terrorsigtede eller ej. Det bedømmer vi, om de er eller ej. Ikke vores modstandere! Det officielle Danmark støttede det officielle Frankrig under Algier-krigen fra 1954 til 1962. Det var en af de blodigste og grusomste af kolonikrigene. Franskmændene ødelagde 8.000 landsbyer, slog 1 million civile algeriere ihjel ud af en befolkning dengang på ca. 8 millioner. Modstanderne mod den franske kolonimagt blev kaldt for terrorister," slutter det absolut ældste medlem af Socialistisk Arbejderparti.
 
FØDSELSDAGSFEST

Poul Møller fylder 80 og inviterer i dagens anledning til fødselsdagsfest

Lørdag den 3. oktober 2009 kl. 18:00

i lokalerne hos 3F – Bygge,Jord og Miljø

Trekronergade 26, 2500 Valby

Program:

Taler, øl, mad, musik og dans!

Fødselaren frabeder sig udtrykkeligt personlige gaver, men opfordrer til, at man i stedet giver et beløb til en ubeskåret og ubetinget indsamling til PFLP – som et bidrag til palæstinensernes frihedskamp og til kampen mod terrorlovene!

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com