content-picture.php

- Det er urealistisk, at vi kan undgå at få et medansvar. Derfor kan vi lige så godt gå efter at få indflydelse, skriver Per Clausen, MF for EL, i dette bidrag til Socialistisk Informations debat om Enhedslistens politik i forhold til en ny regering.

af Per Clausen

Det er en almindelig opfattelse på venstrefløjen, at forudsætningen for at få en ny regering og en anden politik er, at der er en bred folkelig bevægelse. Realiteten er dog, at en sådan bevægelse ikke er nogen garanti for en ny regering, og at vi godt kan få en ny regering uden nogen bred folkelig bevægelse. Vi vil i hvert fald føre valgkamp for både en ny regering og en ny politik, uanset om det er lykkedes at opbygge en sådan bevægelse eller ej.

Vi skal opbygge egne styrkepositioner i de folkelige bevægelser
Der er på den anden side ikke tvivl om, at mulighederne vil være langt større for at få holdbare ændringer igennem, hvis der findes en sådan bevægelse. Her har linjen med at søge alliance med de socialdemokratiske ledere vist sin klare begrænsning. Utallige lange og seje møder er de seneste år gang på gang endt med, at socialdemokraterne har afvist at mobilisere til store eller små manifestationer Derfor er det nødvendigt, at Enhedslisten med udgangspunkt i de nye netværk sammen med andre aktive i fagbevægelsen og andre bevægelser opbygger sine egne styrkepositioner, sådan at vi er i stand til at tage initiativer med udgangspunkt i arbejdspladser, fagforeninger, uddannelsessteder og elevorganisationer uden at være afhængige af støtte fra de socialdemokratiske faglige ledere.
Det er positivt, at den norske model, hvor fagbevægelsen stiller krav til de politiske partier har bredt sig til Danmark i forbindelse med kommunalvalget. Desværre er de politiske krav kun i meget beskedent omfang et resultat en bred politisk debat i fagbevægelsen, men snarere udtryk for et forsøg fra nogen socialdemokratiske faglige ledere på at trække Socialdemokraterne til venstre.
Et andet problem er, at dette nok bliver svært at få denne tendens til at brede sig til landspolitikken. Både LO og adskillige forbundsledere har taget afstand fra ideen, mens Metals forbundsledelse har støttet den og nu taler om nødvendigheden af at styrke de tre arbejderpartier.
Vanskelighederne med at få denne politik ført ud i livet understreger imidlertid kun behovet for, at vi opbygger nogle styrkepositioner, så vi selv kan tage initiativ til at rejse diskussionerne om, hvilken politik en ny regering skal føre. Det kræver både organisation og politik. Derfor skal vi også selv fremlægge bud på, hvad der skal være indholdet i en sådan politik.
 
Enhedslisten et vigtig led i opposition og alternativ
I folketinget har vi de sidste halve år arbejdet målrettet på i større udstrækning at blive en del af oppositionen også når der fremsættes fælles forslag og formuleres fælles politik. Vi har med rimeligt held været med til at formulere politik på miljø og klimaområdet, i forhold til forebyggelse af udstødning og en række andre områder. Selvom vi har stået alene i vores kritik af bankpakkerne, har vi også været i stand til at formulere bud på en alternativ krisepolitik sammen med resten af oppositionen..
Vi har kritiseret den øvrige oppositions deltagelse i forlig med VKO om trafikpolitik og energipolitik, men alligevel forsøgt at få de andre partier med på en fælles klimaplan.
Formålet med dette er både at forsøge at presse indrømmelser igennem nu, som vi senere kan forsøge at holde SD, SF og Radikale Venstre fast på, og i praksis at demonstrere, at vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil have indflydelse.
Her er meldingen om at stemme for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse slet ikke nok. Den kan nemt bringe os i en situation, hvor vi forholder os til de udspil andre kommer med og herudover kommer med gode, velmenende forslag, som alle andre anser for at være urealistiske. Vi skal være et principfast parti, der går efter indflydelse.
På andre områder ser det mindre godt ud. SD og SFs skattepakke indeholder mange fornuftige forslag, hvoraf en del er kopieret fra os, men fordi man ikke har turdet rulle alle VKOs skattelettelser til de rige tilbage, mangler der penge til velfærd. Situationen bliver endnu værre af, at den stigende arbejdsløshed koster staten penge og udhuler indtægtsgrundlaget. I den situation vil en SD-ledet regering stå over for valget mellem at bryde sine valgløfter om et nyt skattestop eller svigte i forhold til velfærden.
Svaret må naturligvis være en offensiv beskæftigelsespolitik, hvor der fokuseres på grønne job og mere velfærd, men vi bør også kunne pege på, hvordan vi kan sikre, at der stadig er produktion i Danmark. Afviklingen af industrien i den vestlige verden er både af miljømæssige og sociale grunde et alvorligt problem.
Kirkeasyl har vist, at der findes et potentiale i flygtninge- og udlændingepolitikken, der kan aktiveres. En af de sværeste opgaver her bliver at sandsynliggøre, at det vil gøre nogen forskel at få en ny regering. Derfor må vi på dette område både fastholde en markant kritik af de andre partier og forsøge af få SD og SF med på forslag, som kan betyde mindre forbedringer.
 
Medansvar og indflydelse
I 2001 var vurderingen, at vi tabte sammen med SR og SF, fordi man opfattede os som medansvarlige for SR-regeringens politik. Det er urealistisk, at vi i den nuværende situation, hvor forlig hen over midten mere er undtagelsen end reglen, kan undgå at få et medansvar. Derfor kan vi lige så godt gå efter at få indflydelse og kræve, at finanslovene bliver så gode, at vi kan stemme for dem.
Netop fordi en kommende Socialdemokratisk ledet regering bliver afhængig af vores stemmer kan vi formodentlig opnå parlamentariske indrømmelser, som rækker længere end de udenomsparlamentariske styrkeforhold umiddelbart ville gøre sandsynlige. For at fastholde disse resultater er det af afgørende betydning, at det parlamentariske arbejde spiller tæt sammen med det udenomsparlamentariske.
 
Per Clausen er folketingsmedlem  for Enhedlisten samt medlem af partiets hovedbestyrelse.
 
Tidligere indlæg i denne debat er:
"Enhedslisten skal ind i kampen for, at en S-SF-regering vil føre en ny politik" af SAPs landsledelse, http://socinf.dk/side.php?id=340 , samt
 "Hvordan får vi en ny regering – og en ny politik?" af Rune Lund, medlem af Enhedslistens hovedbestyrelse, http://socinf.dk/side.php?id=366 .
 
single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com