Topmødet forberedte en NATO-ficering af Europa, fortsætter kollisionskursen overfor Kina og forøger militærudgifterne til et meget højt niveau.

af Ian Davis, NATO Watch

På pressekonferencen forud for topmødet, erklærede NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, “at mødet ville blive transformerende med mange afgørende beslutninger. “Det drejer sig blandt andet om et nyt Strategisk Koncept, en væsentlig styrkelse af NATOs afskrækkelses- og forsvarsstrategi, samt øget støtte til Ukraine. Regeringscheferne skulle endvidere fokusere på militære investeringer, berede vejen for optagelse af Sverige og Finland i NATO samt udbygge samarbejdet med Australien, New Zealand, Japan og Sydkorea.

 

Til trods for al rygklapperiet i Madrid, så tiltræder NATO, med det Strategiske Koncept 2022, en vej, der sandsynligvis yderligere vil forringe relationerne mellem verdens stormagter. En vej, der stræber efter at beskytte nogle af de mest militariserede landes interesser, i stedet for at beskytte menneskeheden. I en tid, hvor kloden står overfor en bred vifte af dybe og presserende fælles udfordringer, er det svært at se bort fra topmødets konklusion: At det vil blive endnu sværere i et internationalt samarbejde at løse disse problemer.

 

I et notat diskuterer jeg topmødets kerneelementer under følgende overskrifter: 1. En styrkelse af NATO’s lang-sigtede afskrækkelses- og forsvarsstrategi. 2. Vedvarende støtte til Ukraine. 3. NATO’s Strategisk Koncept 2022 4. Forstærke partnerskaber samt opretholde en Åben-dørs-politik 5. Invitation til Sverige og Finland 6. Militære investeringer og byrdefordeling. 7. Bekæmpe klimaforandringer, og 8. Udfordringer i det sydlige nabolag og kampen mod terrorismen.

 

Nøglebeslutninger på topmødet:

 

* Topmødet vedtog en officiel tekst: Madrid-erklæringen.

 

* NATO blev enig om en ny styrkestruktur for at afskrække Rusland. De hurtige beredskabsstyrker vil blive forøget fra 40.000 til 300.000 soldater næste år: Kampgrupper i alliancens østlige del vil blive forstærket og opgraderet til brigadeniveau. Der er tale om styrker, der er forudbestemt til at blive udstationeret i særlige lokaliteter, og med tungere våben, logistiker og kommando- og kontrolfaciliteter.

 

*  Præsident Biden gav tilsagn om flere amerikanske soldater og våben til Europa, herunder et permanent militærhovedkvarter i Polen.

 

*  Der var enighed om langtidsstøtte til Ukraine via en forstærket, altomfattende “bistands-pakke”.

 

*  Ny politisk og praktisk støtte til andre partnere, der siges at være i fare for Rusland, herunder Bosnien og Hercegovina, Georgien og Moldova.

 

*  Et nyt Strategisk Koncept blev vedtaget, og fastsætter prioriteter, nøgleopgaver og fremgangsmåder for det næste årti. Dokumentet erklærer, at Rusland “er den væsentligste og mest direkte trussel,” samt omtaler for første gang de udfordringer Kina udgør. Der advares mod Beijings “indgribende politikker” og dets “uddybende strategiske partnerskab” med Moskva.

 

*  Der var enighed om at reducere NATO’s udledninger af drivhusgasser med mindst 45 procent i 2030, faldende til 0 i 2050. Generalsekretæren fremlagde en vurderingsrapport om hvordan klimaforandringerne påvirkninger sikkerheden.

 

*  Finland og Sverige var inviteret med til mødet, efter at et trilateralt memorandum med Tyrkiet havde beroliget Ankaras tidligere indvendinger. De to nordiske lande indtræder i NATO, når alle 30 medlemslande har ratificeret tiltrædelsesprotokollen.

 

*  En Innovationsfond på 1 mia € blev etableret af 22 medlemslande, som i løbet af de næste 15 år skal udvikle fremspirende teknologier med dobbelt anvendelse (dual-use), herunder kunstig intelligens, big-data-processer, kvanteteknologier (computere, der behandler data med ekstrem høj hastighed), autonomi, bioteknologi og forbedring af de menneskelige ressourcer, nye materialer, energi, drivmidler og rumforskning.

[Forsvarsministeriet skriver i en pressemeddelelse 30. juni, at Danmark skyder 292 mio kr. ind i fonden. Danmark blev i april i år udpeget til at huse 4 Diana-testcentre, placeret på Niels Bohr Instituttet, med fokus på kvanteteknologi, samt at en accelerator skal hjælpe igangsætter-virksomheder til at kunne føre deres løsninger ud på et kommende marked. Hermed støtter Danmark generalsekretærens ambition om at fastholde NATOs teknologiske forspring og fastholder samtidig Danmarks position som kerneallieret i NATO; o.a.].

 

*  Uddybende samarbejde med partnere i Indo-Pacifik-området: Australien, Japan, Sydkorea og New Zealand, der alle deltog i et NATO-topmøde for første gang.

 

*  Ny støttepakke til partnerne Mauretanien og Tunesien

 

*  Enighed om at investere mere i NATO samt forøge den fælles finansiering

 

*  Næste NATO-topmøde afholdes i Vilnius, Litauen i 2023

 

Dr. Ian Davis er grundlægger og leder af NATO Watch, forfatter og uafhængig konsulent med speciale i human sikkerhed og våbenkontrol

 

Oversat fra natowatch.org af Arne Lund

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com