I weekenden d. 7.–9. april fejrer Socialistisk UngdomsFront (SUF) sin 5 års fødselsdag med afholdelsen af sit 5. landsmøde. SUF har bevæget sig langt på den tid, vi står nu som det største og tydeligste alternativ for de unge, der i væmmelse over kapitalismen søger muligheder for at gøre modstand. SUF har i dag omkring tusinde medlemmer og lokalgrupper i alle dele af landet – en imponerende bedrift.

af Peter Saxtrup

Men på trods af det, så er den vigtigste sag på landsmødet ikke kampen mod krig, racisme og nedskæringer, men eksklusion af den lille sekteriske organisation Socialistisk Standpunkt. Standpunkt har altid været en kontroversiel gruppe i SUF, og der har i flere omgange været rejst kritik af deres analyser og opførsel.

SUF blev stiftet med det formål, at der skulle være en bred ungdomsorganisation baseret på den samme tradition som Enhedslisten – opbygningen af brede antikapitalistiske partier. En erkendelse, der lå direkte i forlængelse af, at både socialdemokrater og kommunister havde spillet fallit, og at arbejderbevægelsen måtte genskabes. Standpunkt deler ikke denne opfattelse, deres erklærede mål er at opbygge sig selv i Socialdemokratiet og kæmpe om lederskabet dér. Derfor arbejder de på at opbygge en organisation, som er i stand til at gennemføre det projekt.

Det kan kun undre, at Standpunkt er med i SUF, når deres projekt i sidste ende er at opbygge en anden organisation. De har da også ofte været i konflikt mellem at opbygge SUF og at opbygge sig selv, f.eks. ved store arrangementer som 1. maj og store demoer, hvor de har opreklameret Standpunkt i stedet for SUF.

Men når Standpunkt har kunnet operere i SUF og bruge det som en platform for rekruttering af de helt unge medlemmer, så skyldes det først og fremmest mangel på et positivt defineret SUF. På trods af sin vækst er SUF stadig en svag organisation, der er ingen tradition for at koordinere sit arbejde i fag- og elevbevægelsen og der har stadig ikke været en samlet intervention i »Nej til krig« eller andre vigtige bevægelser.

Et SUF med en stærk selvforståelse og en kollektiv, demokratisk praksis ville ikke have problemer med mindretal som Standpunkt, men fem års aktivitet har vist, at Standpunkt ikke ønsker at løse de problemer, SUF har. Tværtimod ønsker de et SUF, hvor de til stadighed kan fremføre deres mindretalsforslag med det formål at opbygge deres egen organisering.

Men en stærk og slagkraftig organisation kan kun opbygges på klare og gennemskuelige demokratiske principper. At så tvivl om dem løser ikke SUF’s problemer – uanset hvor smart det virker på kort sigt. Derfor er den vigtigste opgave for SUF i eksklusionssagen at sikre, at den sker på klare demokratiske principper, det vil sige at:
– Eksklusionsårsagen er dokumenteret og utvetydig.
– Der er skabt direkte forbindelse mellem dem, der er indstillet til eksklusion og eksklusionsårsagen.
– Der er skabt mulighed for, at de kan rette deres praksis.

Uafhængigt af udfaldet af eksklusionssagen er det nødvendigt at diskutere rammerne for fremtidig politikudvikling. SUF er i rivende udvikling og bliver nødt til at forholde sig aktivt til, hvilken retning den udvikling skal tage, hvis ikke sager som den, vi ser nu, skal gentage sig. I fremtiden vil SUF tiltrække stadigt flere grupper, der eksisterer uafhængigt i øjeblikket, Internationale Socialisters Ungdoms indtræden er kun det første skridt i den retning.

Det betyder, at SUF aktivt må forholde sig til sin egen udvikling, herunder:
– Hvad de umiddelbare målsætninger for SUF er.
– Hvordan vi sikrer kollektivitet og enhed omkring fælles beslutninger.
– Hvordan de demokratiske strukturer kan formaliseres og flere beslutninger overføres til officielle fora.
– Hvordan vi kan gøre beslutninger mere tydelige og tilgængelige gennem udvikling af en skriftlig tradition.
– Hvordan man optræder, hvis man er fraktion; hvilke rettigheder og hvilke pligter.

SAP vil kaste sine kræfter ind i denne afklaringsproces, som ikke kun kan ske gennem diskussion, men også må vise sit værd gennem fælles afprøvning af konklusionerne.

Peter Saxtrup er medlem af Socialistisk Arbejderparti og Socialistisk Ungdomsfront

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com