content-picture.php

Uden, gæld, euro, EU og økonomiske diktater! For en antikapitalistisk omstyrtelse af koalitionsregeringen og Trojkaen! Magten og værdierne i arbejdernes hænder! For en kampfront, som bygger på et brud med systemet og revolution – for en stærk antikapitalistisk venstrefløj!

af Antarsya

Udtalelse om det græske parlamentsvalg den 6. maj

Uanset hvad papegøjerne i Trojkan finder på at fortælle os, betyder ”studsningen”(gældsnedskæringen) som ”den sorte front” foretager, en redning af bankerne, men en social katastrofe for befolkningen. Målsætningen i Memorandum No 2 betyder en udslettende krig mod flertallet af arbejderklassen. EU påfører os et ødelæggende spareprogram over hele Europa. Bankerne bliver kompenseret med 50 mia. euro, mens sociale sikringsordninger og andre offentlige fonde bliver plyndret! Lønaftalerne skaber vilkår, som en imperialistisk magt ville påtvinge en koloni. Der er et fuldstændigt fravær af folkelig suverænitet og et udsalg af fælles velfærd sammen med natur og miljø, mens gælden bare fortsætter med at stige.

Nyt Demokrati (ND), PASOK (socialdemokrater, o.a.), Trojkaen (IMF, EU og den Europiske Centralbank, o.a.) og slænget af bestukne medier overgår sig selv for at skræmme os med truslen om at miste ”regeringsmuligheden”. Men hvad denne ”mulighed” betyder i virkeligheden er, at den nuværende regering er ude af stand til at gennemtvinge sine projekter. Og netop dette er folkets eneste håb! De prøver at lamme os, men det vil ikke lykkes for dem! Der er en anden vej: uden memoranda (diktater fra Trojkaen om nedskæringer fra o.a.), uden euro og Europæisk Union, et alternativ til det kapitalistiske barbari.

Præmiermister Papadimos, ND og PASOK påstår, at memoranda og Trojkaens formynderi er den eneste vej til at undgå katastrofen. Men den største katastrofe for folket er, at vi forbliver knyttet til memorandumet, euroen og EU, og skal tilbagebetale gælden. På trods af al propagandaen siger vi, at der er en anden vej!

– Øjeblikkelig opsigelse af låneaftalen, alle memoranda og alle tiltag, der er knyttet dertil.
– Ingen anerkendelse af gælden, sletning af gælden og stop for afbetalinger.
– Brud med systemet og med euroen/EU.
– Nationalisering af banker og virksomheder uden kompensation under arbejderkontrol.
– Øjeblikkelig forhøjelse af lønninger og pensioner. Ophævelse af forbrugsafgiften og øget beskatning af kapital.
– Forbud mod fyringer og fuld beskyttelse af arbejdsløse.
– Nedsættelse af arbejdstiden og af tilbagetrækningsalderen.
– Ekspropriering af hundredvis af lukkede fabrikker, som skal genåbnes under de ansattes egen kontrol.
– Sikring af billige fødevarer af god kvalitet fra landbrug kooperativer af små- og mellemstore landbrug – uden mellemhandlere og storproducenter.

En opstand fra den samlede arbejderbefolkning – en antikapitalistisk revolution!
Magt og rigdom hører til i arbejdernes hænder!

Det er den eneste måde vi kan undgå, at samfundet går fallit. Vores vej fører til et brud med kapitalismen – ved at vælte det nuværende autoritære politiske system og erstatte det med demokrati og arbejdermagt, med den videst mulige kontrol fra arbejderne og fra folket. Hvis den forenede front af arbejdere, intellektuelle og kreative mennesker overtager lederskabet, kan vi leve i værdighed, udnytte de sociale produktive kræfter i fællesskab og bryde med profittens logik, markedet, ”konkurrenceevnen” og ødelæggelsen af miljøet.

Vi er stærke nok til at vælte dem!
Vi har vist vores styrke gennem den store generalstrejke, besættelsen af ministerierne, den enestående lektion i demokrati og kampene under besættelsen af de offentlige pladser. Vi kan se det hver dag i små og store konflikter, i Chalivourgias (stålindustriens) heltemodige kamp, i bevægelserne for civil ulydighed (”Jeg betaler ikke”). Det viser sig gennem de mange former for organisering og koordinering af arbejderkampe, udenfor og imod de etablerede PASOK-kontrollerede landsorganisationer GSEE (privatansatte, o.a.) og ADEDY (offentligt ansatte, o.a.) gennem at udvikle nye former for solidaritet, selvorganisering og selvbestemmelse. Den folkelige opstand, den fortsatte folkelige kamp og arbejdernes krig, der tager til i styrke, vil føre til sejr.

Til valget den 5. maj står vi overfor et alternativ:
– Enten bliver kræfterne bag det nådesløse memorandum, euro-juntaen med ”kreditorer” og kapital styrket, så de kan danne en ”stabil regering”.
– Eller vi styrker modstandskræfterne med ”destabilisering” og tilbagevisning af angrebet, styrker de konkrete kamp mod det barbariske memorandum, EU og kapitalen.

I det første tilfælde vil kræfterne bag Trojkaen med den sorte front, Samaras og Venizelos (PASOK-ledere, o.a.), Provpoulos og Daskalopoulos (ledere af Nationalbanken og arbejdsgiverne, o.a.) blive ”bekræftet” og gennemføre et regulært blodbad mod befolkningen. Nedskæringer i lønninger og pensioner, fattigdom og arbejdsløshed, udsalg af offentlig ejendom og en ”jernhæl” mod kampene ville blive resultatet. I det andet tilfælde vil vejen åbne sig, så udviklingen hen imod barbariet kan gå ned i tempo, og massebevægelsen kan tage et skridt fremad, så vi kan få det tilbage, der var stjålet fra os, og ryste de nye tyranner af os.

Vi må fordømme den sorte front…
ND og PASOK er allerede før valget enige om at gå sammen og danne en regering på Trojkaens og memorandumets betingelser. Deres onde og farlige allierede er:
– Det ultra-højreorienterede LAOS, som deler ansvaret for memorandumet, og som var hurtige til at tage del i Papadimos regering.

– Nynazisterne fra ”Crysi Avgi”(”Gyldent Daggry”), de nostalgiske dyrkere af Hitler og quislingerne fra sikkerhedstropperne (”Tagmatasfalites”) som har støttet Manesis mod stålarbejderenes heltemodige kamp, som angreb den sociale opstand, samarbedede med strømerne og forsøger at spille det racistiske kort til at splitte arbejderklassen og folket. Vi kan slå de antidemokratiske angreb tilbage og knuse nazi-banderne gennem en forenet kamp. (Crysi Avgi er en nynazistisk bande, som står til at få 4-5 procent i valget og dermed komme over spærregrænsen på 3 procent, o.a.).

… men også dens støtter
– De forskellige ”anti-memorandum-partier” der har udviklet sig enten fra PASOK elle ND, og som er ude og fiske stemmer for at kunne deltage i koalitionerne efter valget, som Katsei og Kammenos, må afvises. Det samme gælder for DIMAR. Stem ikke på disse partier!

– Den ”patriotiske front” der undgår at tale om de hjemlige udbyttere, hverken om SEV eller de græske banker, der er glødende tilhængere af memorandumet.

Løsningen er en stærk venstrefløj, der kæmper for et opgør med systemet og for en antikapitalistisk revolution!
De parlamentariske partier på venstrefløjen lever ikke op til deres historiske ansvar. SYRIZA foreslår en ”venstreorienteret regering” men tør ikke tale imod euroen og EU. De er i stigende grad på jagt efter ”løsninger” på gældsproblemet gennem aftaler med kreditorerne!

Kommunistpartiet (KKE) afviser nu at anerkende gælden og går imod EU’s holdning, men peger på den metafysiske tilstedeværelse af ”folkets magt”, der skulle materialisere sig gennem parlamentariske kanaler og gennem erobringen af flertallet i parlamentet ved valget. Dette parti undgår alle åbne politiske konflikter og afviser stadig at deltage i en fælles front for en arbejder- og folkeopstand. Sådan en tilgang er en hindring for kampen. Fælles kamp er mere nødvendig end nogensinde!

Der er brug for mobilisering og organisering for de mål og krav, som virkeligheden selv har sat på dagsordenen (sletning af gælden, forlade euro-zonen og EU, nationalisering og arbejderkontrol). Det kan sættes i værk gennem en forenet front blandt alle dem, der ønsker et brud med systemet og en revolution, ved at udvide arbejdernes og folkets opstand kombineret med strejker, besættelser, demonstrationer, også gennem organisering og koordinering af kampene på græsrodsniveau, på et anti-kapitalistisk program. Det er vejen til at opnå arbejderbefolkningens magt, sandt demokrati kombineret med et socialistisk og kommunistisk perspektiv.

Det er den venstrefløj, som ANTARSYA kæmper for at skabe. Vi er besluttet på at sikre, at denne venstrefløj – som vil et brud med systemet, og som sigter mod oprør, den antikapitalistiske revolutionære venstrefløj – vil komme styrket ud af det nationale parlamentsvalg.

Til valget vil vi give vores stemme og støtte til ANTARSAYA

En åben opfordring til enhed
ANTARSAYA opfordrer alle de grupper og bevægelser, der har kæmpet de sidste to år mod memorandumets terror, Trojkaen og euro-juntaen til at stå solidarisk sammen og at samarbejde før under og efter valget. Denne appel er henvendt til alle de kræfter, der har ofret sig i strejker og sammenstød, der har fyldt gaderne med liv, der ønsker at styrke arbejderbevægelsens opstand, der stræber efter en omstyrtelse af regeringskoalitionen, EU IMF og kapitalismens barbari!

Uanset hvad de fortæller os, ved vi, at historien ikke bliver skrevet i magtens korridorer, men på gaderne, hvor den virkelige kamp foregår. Med en kampfront, der bygger på behovet for et brud med systemet og for revolution, kombineret med en stærk, militant anti-kapitalistisk venstrefløj, kan vi vinde kampen!

ANTARSYA er en alliance af den anti-kapitalistiske revolutionære venstrefløj i Grækenland. Den omfatter blandt andet OKDE-Spartakus (den græske sektion af Fjerde Internationale) og SEK, Socialistisk Arbejderparti, den græske afdeling af den internationale IS-tendens.

Oversat fra engelsk af Martin Mørch fra Internatonal Viewpoint (IV447), april 2012

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com