content-picture.php

Det går fantastisk for Enhedslisten. Men vi er fælt skuffede over Villy og Helle. Så vi kan ikke love at holde hånden under jer. Det var det overordnede budskab på Enhedslistens årsmøde.

af Åge Skovrind

De 425 delegerede kunne forlade Korsgadehallen på Nørrebro med en så godt som enstemmig opbakning bag Johanne Schmidt-Nielsens advarsel til regeringen: ”I kan ikke true os til at makke ret”.

Kun en enkelt delegeret gik direkte imod substansen i den skærpede tone, som den afgående Hovedbestyrelse allerede slog ind på tidligere i år: Enhedslisten er ikke et støtteparti for regeringen, men udgør alene det parlamentariske grundlag – så længe det varer.

Den helt store diskussion kommer senere og handler om, hvad Enhedslisten stemmer, når finansloven skal vedtages til efteråret. Et nej vil formentlig betyde, at regeringen træder tilbage og udskriver nyvalg – som vil bringe Lars Løkke tilbage i statsministeriet, hvis de nuværende meningsmålinger fortsætter. Et ja vil tillade en miskrediteret regering at fortsætte, men bringe Enhedslisten ud på en selvmorderisk glidebane, hvis partiet begynder at stemme for forringelser – kun for at forhindre det, som er værre.

Det afgørende bliver, hvad finansloven indeholder, og hvilken pris Enhedslisten vil kræve. Den diskussion blev ikke taget på årsmødet, men kommer til at fylde meget for den nyvalgte Hovedbestyrelse. Årsmødet nøjedes med at efterlade et indtryk af, at ”prisen bliver høj”, men at en finanslovsaftale ikke er udelukket. Med et stort flertal afviste man et forslag om at stemme imod enhver finanslov, der holder sig inden for finanspagtens rammer. Hvis det var blevet vedtaget, kunne Enhedslisten lige så godt med det samme meddele et ”nej”.

Diskussionerne på årsmødet – hvor tv-kameraerne snurrer, og de delegerede får et enkelt minuts taletid – er ikke det bedste forum til at lægge taktikken i forhold til finansloven. Og det bliver heller ikke en sag for medlemmerne, idet forslaget om at sende partiets stilling til en finanslov ud til urafstemning led en krank skæbne. Derimod kan det undre, at så få rejste diskussionen om, hvad vi kan gøre – allerede fra i dag, for at så mange som muligt forstår og er enige med os – hvis vi ender med at blive udstillet som dem, der væltede regeringen.

Ny Hovedbestyrelse
Enhedslisten går derfor en interessant og en svær tid i møde, hvor den nyvalgte Hovedbestyrelse får en særdeles vigtig rolle. Valget til den 25 personer store Hovedbestyrelse var derfor imødeset med stor spænding. Et stort mindretal i den afgående HB har i diskussionen om finansloven og i flere andre spørgsmål stillet sig kritisk overfor folketingsgruppen. Blandt disse er Helge Bo Jensen, Hans Jørgen Vad, Mikael Hertoft, Bjarne Thyregod og Jakob Lindblom. Disse blev genvalgt (sidstnævnte nyvalgt) med bemærkelsesværdigt høje stemmetal.

Topscorerne ved HB-valget blev dog Pernille Skipper, Line Barfod, Per Clausen og – som nyvalgt og med det højeste stemmetal af alle – Christine Lundgaard. (se det samlede resultat på Enhedslisten.dk)

En vurdering af den nye HB eller af balancen mellem forskellige ”fløje”, er det ikke muligt at lokke ud af hverken Helge Bo Jensen eller Christine Lundgaard, som Socialistisk Information har talt med.

– Det kan jeg ikke bruge til noget. Jeg ser på Hovedbestyrelsens forslag, og dem var jeg godt tilfreds med. Især tænker jeg på FN-resolutionen. Trods store uenigheder i diskussionen om Libyen lykkedes det at nå frem til enighed. Det er jeg glad for, siger Christine Lundgaard.

Generelt er hun særdeles tilfreds med årsmødet.

– Vi nåede frem til en meget stor grad af enighed. Især fredag aften, hvor den politiske situation blev diskuteret, blev det slået fast med syvtommersøm, at vi er enige om linjen i forhold til regeringen og om de reformer, som regeringen har i støbeskeen. I modsætning til, hvad mange medier havde skrevet forinden.

Men årsmødet kom ikke nærmere en afklaring af, hvordan Enhedslisten mere præcist skal forholde sig til finansloven?

– Nej, årsmødet var ét kapitel – og der kommer et nyt kapitel senere, for vores principper er ikke en facitliste. Vi kunne godt have sat mere fokus på det spørgsmål, men så var der noget andet, vi ikke havde haft tid til. Jeg synes, det var en rigtig prioritering, siger Christine.

Helge Bo Jensen har svært at se, hvordan det skulle være muligt på selve årsmødet at komme nærmere en konkret udmøntning af de principper for holdningen til finansloven, som Enhedslisten vedtog for to år siden.

– Men vi fik en udmærket diskussion, og årsmødet har måske bragt S-ledelsen ud af den vildfarelse, at vi ikke bare stemmer for alt, hvad de kommer med.

Han lægger vægt på, at årsmødet viste et parti med en stærk organisation og engagerede medlemmer, som ikke skeler til taktik eller pressens tilstedeværelse, når debatten kører.

Programdiskussion
Et af de punkter, som især optog de delegerede, var spørgsmålet om et nyt principprogram.

Christine Lundgaard kalder det supergod ide at udvikle og forny vores principprogram:

– Jeg føler mig godt dækket ind af programmet, men nogle steder er det vinklet mærkeligt, og verden har også udviklet sig, siden det blev skrevet. Modsætningerne er blevet skærpet. Det er blevet nemmere at forklare vores socialistiske visioner, når man ser hvad der sker i Grækenland, Italien, hvor EU afsætter demokratisk valgte regeringer. En programdiskussion vil være en god metode til at inddrage de mange nye medlemmer.

Hun stemte, ligesom Helge, for, at diskussionen skal tage udgangspunkt i det nuværende principprogram. Det blev vedtaget med 202 stemmer imod HB-flertallets forslag, som fik 151 stemmer.

– Men jeg hørte ikke nogen sige, at vi skal smide vores nuværende program ud, tilføjer hun.

Efter Helges mening er det positivt, at det blev præciseret, at vi tager udgangspunkt i det eksisterende program.

– Især fordi ønsket om et nyt program kom ud af en afstandstagen fra det gamle program. Det er det mest rimelige og mest politisk solide, at vi tager udgangspunkt i de uenigheder, der eventuelt måtte være om det nuværende program.

Ungdomsarbejdet
Et spørgsmål, som optog især mange unge medlemmer, handlede om Enhedslistens forhold til SUF og det ungdomsnetværk, HB nedsatte tidligere i år. Ungdomsnetværket blev dannet efter et mislykket forsøg på at splitte SUF og danne en ny ungdomsorganisation – Enhedslistens Ungdom.

Årsmødet slog entydigt fast, at Enhedslisten samarbejder med og støtter SUF. Men samtidig blev et forslag om at nedlægge det omstridte Ungdomsnetværk forkastet. Den ærgrer Helge.

– Det havde været godt, hvis årsmødet havde ryddet op efter det rod, som den afgående Hovedbestyrelse efterlod, da man tillod en alternativ ungdomsorganisation at organisere sig som et netværk.
I praksis tror han, at en forøget aktivitet i SUF vil lukke diskussionen.

– Så det tegner godt, konkluderer han.

Christine håber også, at konflikten nu er slut. Hun stemte imod at lukke netværket.

– Jeg har ikke været en del af konflikten, men det er forfærdeligt, hvis den skal hives ind i Enhedslisten. Det er godt, at vi fik slået fast, at SUF er vores samarbejdsorganisation, men jeg tror ikke, der ville være nogen mening i at tvangsnedlægge et netværk, som er oprettet, slutter hun.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com