Der er valg til den svenske Rigsdag på søndag den 14. september, og alle forventer et regeringsskifte, så Socialdemokraterne – trods et elendigt resultat, igen kan sætte sig på regeringsmagten. Vi spurgte Anders Svensson fra Socialistiska Partiet, hvad valget handler om.

af Åge Skovrind

Anders er medlem af landsledelsen i Socialistiska Partiet (SP), SAPs søsterparti i Sverige, og har flere gange repræsenteret partiet som gæst på Enhedslistens årsmøder. Han bor i Göteborg – et af de få steder, hvor SP stiller op til kommunalvalget, som finder sted samme dag. I de landsdækkende medier drukner kommunalvalget i den landspolitiske diskussion, men Göteborg er dog et særligt tilfælde, fordi der samtidig er folkeafstemning om at afskaffe trængselsafgifterne for biler i centrum af byen.

Vi spurgte Anders, hvilke spørgsmål der er de vigtigste i Rigsdagsvalget.

”Velfærden, skolerne og flygtninge er de vigtigste spørgsmål.”

”Skolesystemet bliver diskuteret på baggrund af, at de svenske skoleelever klarer sig dårligere nu end tidligere i internationale tests som PISA og lignende. Vi har verdens mest afregulerede og privatiserede skolesystem, og i de internationale sammenligninger er vi faldet fra at være blandt de tre bedste til at ligge på en tiendeplads. Fra venstrefløjen siger vi, at det netop er fordi skolerne er blevet privatiserede og forsømte, mens højrefløjen vil have mere orden, flere karakterer, mere kontrol og overvågning.”

Og velfærdsdiskussionen?

”Det er i høj grad en diskussion, som Venstrepartiet har rejst. De siger, at der ikke må være privat fortjeneste på velfærdsydelser, og at de ikke vil sidde i en ny regering, med mindre den ruller privatiseringerne af velfærdsydelser tilbage. Flertallet af svenskerne deler denne opfattelse, men det er kun Venstrepartiet, der står for dette.”

”Dertil kommer flygtningespørgsmålet. Sverige tager imod mange flygtninge, faktisk flest i Europa i forhold til befolkningen. Det mærkelige er, at målinger viser at de fleste synes, at det er godt, og 40 procent mener, at vi kan tage imod endnu flere. Flere og flere mener dette, men samtidig er der også flere, der støtter racistiske holdninger og støtter Sveriges-Demokraterne. Så der sker en polarisering.”

Hvad kommer der til at ske efter valget?

Der kommer en ny regering, det tror jeg, og det tror næsten alle. En S-ledet regering. Men for Socialdemokraterne bliver det et meget dårligt valg. Også Moderata Samlingspartiet, som leder den nværende regering, vil få et meget dårligt resultat. Det er Miljøpartiet og Venstrepartiet, som ser ud til at få et godt valg.

Hvad gør og siger SP?
”Vi siger, at det mindst dårlige er at stemme på Venstrepartiet, men at man ikke skal forvente, at de gør det, de siger. De er vældigt interesserede i at sidde i regering, og derfor vil de lave rådne kompromisser og løbe fra deres krav. Vores linje er, at så længe der ikke er bevægelser og kampe, så kan Venstrepartiet sælge ud af deres politik. Kun en stærk bevægelse kan presse dem til at stå fast på kravene. Det spiller ingen rolle, hvem man stemmer på, hvis der ikke findes nogen bevægelse.

Er det udelukket, at de borgerlige kan fortsætte i regering? Kan de ikke få støtte fra Sverigedemokraterne på den yderste højrefløj, ligesom Dansk Folkeparti har i Danmark støttede den borgerlige regering? Og i Norge er Fremskrittspartiet endda med i regeringen.

”Nej, der er ingen, som vil samarbejde med dem, de tæller ikke med, når man regner på mandaterne, selv om de står til at få 9-10 procent.. Derfor er hverken den nuværende eller den kommende S-regering en flertalsregering.

Det er helt udelukket?

”Så længe Frederik Reinfeldt er leder af de Moderate, så ja. På sigt kan det selvfølgelig ændre sig. Man skal huske, at Sverigesdemokraterne ikke er det samme som DF i Danmark. Forskellen er, at Sverigesdemokraterne tidligere var et nazistisk parti, som nu forsøger at ændre sig til et højrepopulistisk parti.”

Der er også Svenskernes Parti, som er endnu mere rabiat?
”De stiller også op i valget, men det er uinteressant, de får kun få stemmer.”

Og Feministisk Initiativ?
De fleste meningsgsmålinger siger, at de ikke kommer over spærregrænsen på 4 procent. Hvis de gør, vil de støtte en S-regering. I EU-valget tog de mange S-stemmer.

Det ser altså ud til, at en S-ledet regering kan tage overtage regeringsmagten efter en lang periode med borgerligt styre – ligesom i Danmark. Her hos os førte det til dyb skuffelse over den ny regering, og nu ser det ud til, at de borgerlige kan vende tilbage efter næste valg. Er disse erfaringer fra Danmark med i diskussionerne, ikke mindst hos Venstrepartiet, som vi kan sammenligne med SF?

”Nej overhovedet ikke. Det er, som om de er parat til at begå samme fejltagelse, ligesom også Socialistisk Vensterparti Norge.

Kan man regne med en ny politik, når Socialdemokraterne tager over?
”I det store og hele bliver det det samme, som vi kender.”

Men hvad fører Socialdemokraterne kampagne for? De går vel til valg på et eller andet?

”Det mærkeligste er, at de siger ingenting. Det virker, som om de vil vinde valget på, at folk stemmer imod den nuværende regering, ikke for et alternativ. Men det er altså heller ikke Socialdemokraterne, der får de utilfredse vælgere”.

Og hvad er det, som får folk til at vælge den nuværende højreregering fra?
”Det er forringelser af velfærden, sundhedsvæsenet, arbejdsløsheden. Den økonomiske ulighed er vokset. Derfor stemmer folk imod regeringen.”

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com