At dansk landbrug radikalt har ændret sig gennem de seneste årtier er ingen nyhed. Ændret fra mange landbrug til få, fra et rigt landboliv til industri, til fabrikker. Kun 0,6 procent af befolkningen råder over 62 procent af Danmarks arealer. Alligevel er det en dårlig forretning. Landbruget kører - ifølge Danmarks Statistik med underskud og overlever kun på grund af milliarder i årligt tilskud fra EU’s landbrugsstøtte.

af Svend Vestergaard Jensen

Selv Nationalbankens direktør, Lars Rohde, siger, at dansk landbrug er en elendig forretning. Lars Rohde har i oktober 2018 påvist, at “landbrugets betydning er på skrump. I dag er det kun 1,2 procent af samfundets værditilvækst – den såkaldte bruttofaktorindkomst – der kommer fra landbruget. I 1980 bidrog landbruget med 5 procent. Siden finanskrisen er det danske bruttonationalprodukt steget med 10 procent. I forhold til det betyder landbrugets 1,2 procent relativt lidt for den danske økonomi”.

 

Dansk landbrug som en dårlig forretning er en ting. Noget andet er dette landbrugs virkning på miljøet, på klimaet – og ja, rigtig mange ting og forhold. Alle disse negative fænomener opridses og behandles i en ny bog “Farvel til dansk landbrug”. Tal på tal – og hele vejen rundt. Bogen er skrevet af Kjeld Hansen, der er miljøjournalist, men også selv gårdejer på Stevns.

 

Udviklingen bliver betydelig forstærket af den neoliberalistiske lovgivning fra 2001, hvor Anders Fogh Rasmussen-regeringen bliver dannet. Fra da af tages der virkelig fat, og udviklingen går – efter forfatterens mening, i en hel gal retning. Økonomisk og moralsk. Gælden bliver herefter enorm, beskæftigelsen på lavpunktet og den landbokultur, der var kendetegnet for landet, er nu så godt som udslettet.

 

På støtten

Trods omfattende liberaliseringer de seneste par årtier og milliarder i støtte overlever de fleste danske landbrug kun ved hjælp af pengene fra EU. Den neoliberalistiske afhængighed af staten er i sig selv en komisk historie. Trods dette milliardtilskud fra EU og anden støtte nærmer landbrugets gæld sig 400 milliarder.

 

Samfundet opretholder alligevel med alle midler verdens mest intensive landbrug – og prisen er dyr. Vandmiljøet belastes med gylle og sprøjtegifte i hver anden drikkevandsboring, mens landmænd truer med retssager, hvis ikke de må sprøjte videre. Fuglene er flygtet fra agerlandet, insekternes antal falder drastisk. Den danske natur er blandt de ringeste i hele Europa, mens svin, mink, malkekøer og kyllinger mistrives i de enorme husdyrsfabrikker.

 

Det nuværende landbrugs bidrag til klimakrisen er stort. Dansk landbrug tegner sig for 22,4 procent af landets samlede udslip af drivhusgasser, og tallet stiger.

 

Antallet af landbrugsministre siden “systemskiftet i 2001” er stort. Primært Venstreministre med et kort intermezzo med en socialdemokratisk ledet regering 2011 til 2015, hvor samme udvikling fortsatte. Styrkelsen af den neoliberalistiske politik betød en de facto-nedlæggelse af Miljøministeriet.

 

Flagskibet i landbruget er svineproduktionen. Denne behandles grundigt i bogen, og den er ikke nogen dans på roser. Det er om noget denne, der bevægede landbruget fra livsform til industri med ufattelige omkostninger – ja, kort sagt forgældet, forgiftet og fordømt!

 

Genskabe livet på landet

Forfatteren peger selv på alternativer, når han på næsten alle punkter kritiserer det herskende landbrug. Alternativer for ham er nogle af de allerede eksisterende landbrug, der trodser “tendensen”. Landbrug, der fx ikke som de store betegner dyrene som “produktionsenheder”! Forfatteren omtaler også bevægelser, som arbejder med problemstillingerne, såsom Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, nye fællesskaber, økologiske landbrug og så videre.

 

Kjeld Hansen opridser centrale områder for at ændre på tingenes tilstand: For klimaet, for miljøet, for landbrugerne, for økonomien, for landdistrikterne, for dyrevelfærden, for sundheden, for naturen og for det Globale Syd.

 

Et landbrug på sprøjten må afløses af noget andet. Ønsker vi at bremse klimakrisen, redde biodiversiteten og genskabe respekten for danske landbrugere, er der kun en vej frem: Mere plads til naturen, langt færre svin og nul sprøjtegifte, samt at landbrugets fortsatte effektivisering må ophøre med at være et mål i sig selv. Fremtidens landbrug bør have som formål at skabe velfærd, liv og lykke gennem øget bosætning i landdistrikterne, og midlet dertil er produktion af sunde fødevarer i harmoni med naturen.

 

Bogen er en grundig dokumentation, der på dette væsentlige felt – landbruget – når hele vejen rundt. Bogen er et opslagsværk, der kan bruges, når alternativer skal udvikles og en anden politik vedtages og udføres. Det kan kun gå for langsomt!

 

Kjeld Hansen: Farvel til dansk landbrug. Gads Forlag. 208 sider. 200 kroner

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com