Grækerne skal til valg igen efter mislykkede forhandlinger om at danne en regering. Brevet er skrevet, mens SYRIZA forsøgte at danne en regering,

af Alexis Tsipras

I dette brev til Kommissionens formand, som blev skrevet mens SYRIZA forsøgte at danne en regering, gentager Alexis Tsipras, leder af partiets parlamentsgruppe, SYRIZAs beslutning om at ophæve de nedskæringer, der har ført Grækenland ud i økonomisk depression.

Athen, onsdag den 10. maj 2012

Mr. José Manuel Barroso
Formand for EU-Kommissionen
Kære Formand

Jeg sender dette brev, i forlængelse af det forhandlingsmandat, som Grækenlands præsident har givet, for at jeg kan undersøge mulighederne for at danne en regering med støtte fra parlamentet, i henhold til vores forfatning. Dette brev skal ses i forlængelse af det, jeg sende den 21. februar.

Det græske folks stemmeafgivning søndag den 6. maj underkender det memorandum [økonomisk aftale, red], som blev underskrevet af den tidligere regering under Lucas Papademos og lederne af de to politiske partier, som har udgjort regeringens parlamentariske flertal. Til sammen mistede disse to partier omkring 3,5 millioner stemmer og fik kun 33,5 procent af det samlede stemmetal.

Bemærk, at før dette skete, var memorandumet allerede blevet underkendt i forhold til dets økonomiske virkning. Men det handler ikke kun om, at memorandumet ikke er lykkedes med at indfri sine egne mål. Det har også fejler med hensyn til at adressere såvel den strukturelle ubalance i den græske økonomi og de akutte sociale uligheder. SYRIZA har gennem de sidste år gjort opmærksom på disse mangler. Vores forslag til konkrete reformer er blevet ignoreret af alle de regeringer, som EU har samarbejdet tæt med.

Bemærk også, at på grund af det politiske indhold af memorandumet er Grækenland det eneste europiske land, som i fredstid har været gennem fem år i træk med dyb recession, indtil 2012. Dertil kommer, at den private sektors andel i Grækenlands omstrukturering af sin gæld ikke har formået at sikre en troværdig langsigtet bæredygtighed for Grækenlands voksende offentlige gæld som en procentdel af BNP. Nedskæringer kan ikke være medicinen mod recessionen. En øjeblikkelig og socialt retfærdig kursændring af den nedadgående tendens i vores økonomi er derfor bydende nødvendig.

Vi har et brændende behov for a sikre økonomisk og social stabilitet i vores land. For at nå dette er vi nødt til at gennemføre alle de nødvendige politiske initiativer for at vende politikken med nedskæringer og recession. Ud over mangelen på enhver demokratisk legitimitet, fører gennemførelsen af denne ”interne devaluering” vores økonomi ud på en katastrofekurs, samtidig med at alle de nødvendige forudsætninger for en forbedring. Den interne devaluering har ført til en humanitær krise.

Derfor er vi nødt til at revurdere hele rammen for den nuværende strategi, hvis ikke truslen om social stabilitet og sammenhængskraft i Grækenland, og stabiliteten i hele eurozonen, skal trues.

Den fælles fremtid for det europæiske folk bliver truet af disse katastrofale valg. Vi tror inderligt på, at denne krise er europæisk, og at løsningen derfor også ligger på det europæiske niveau.

Venlig hilsen
Alexis Tsipras
Formand for SYRIZAs parlamentsgruppe, næstformand i det Europæiske Venstreparti

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com