content-picture.php

Den 8. november gennemførte Israel et angreb på civile i den besatte og belejrede Gazastribe og skød den 13-årige Ahmad Abu Daqqa, mens han spillede fodbold med nogle venner. Den 14. november havde Israel intensiveret sine angreb på Gaza og begyndte implementeringen af en planlagt intensiv og aggressiv kampagne, der i skrivende stund har dræbt mindst 15 palæstinensere, herunder mindst 6 børn, og såret over 150 fortrinsvis civile.

af Den Palæstinensiske Nationale BDS-komité

På trods af forudindtagede rapporter i vestlige medier om det modsatte står det klart, at Israel har igangsat og eskaleret dette nye angreb som optakt til det kommende valg til det israelske parlament, og dermed har understreget en traditionel opskrift på at bruge palæstinensiske liv i valgtaktisk øjemed.

Det er værd at bemærke, at et stort flertal af Gazas befolkning er flygtninge, der er blevet etnisk udrenset af zionistiske militser og senere af staten Israel under nakba (arabisk udtryk for fordrivelsen af palæstinenserne, o.a.) i 1948, og som er blevet nægtet den FN-sanktionerede ret til at vende tilbage til deres oprindelige hjem.
Denne krigeriske fremfærd er det mest morderiske og inhumane israelske angreb på det palæstinensiske folk siden massakren i Gaza i 2008-09, hvor mere end 1.400 palæstinensere blev dræbt og mere end 5.000 såret, hovedsageligt civile. USA og Europa har foreløbig haft succes med at forhindre palæstinensisk adgang til internationale domstole for at stille de israelske til ansvar for de forbrydelser mod menneskeheden, som fandt sted under massakren, og som blev dokumenteret af en FN-”fact-finding”-mission og et hold af eksperter i international ret udsendt af den Arabiske Liga. Der må handles øjeblikkeligt for at forhindre Israel i at slippe ustraffet igen.

De 1,6 mio. palæstinensere i Gaza har gennemlevet det værste af Israels ustraffede overgreb og vold, herunder at være under en middelalderlig belejring, at blive underkastet en bevidst usikkerhed i fødevaresituationen og mange gentagne tilfælde af israelsk statsterrorisme. Alle, som støtter international ret og universelle menneskerettigheder, har en forpligtelse til at holde Israel ansvarlig gennem effektive tiltag, således som opfordringen lyder fra den globale palæstinensisk-ledede BDS-bevægelse (BDS = Boykot, stop for investeringer, sanktioner, o.a.). Den nationale, palæstinensiske BDS-komite, som er den bredeste koalition i Palæstinas civilsamfund med deltagelse fra alle større partier, fagforeninger, sociale bevægelser og NGO-netværk opfordrer til:

  • at samvittighedsfulde mennesker over hele jorden intensiverer BDS-kampagnen for at holde Israel ansvarlig og presse deres regeringer til øjeblikkeligt at indstille våbenhandel med Israel, igangsætte handelssanktioner og stille alle israelske embedsmænd og alt militært personel, der deltog i Israels forbrydelser imod Palæstina på et hvilket som helst niveau, til ansvar.
  • Civilsamfundets organisationer, herunder fagforeninger, universiteter, studentergrupper og ngo’er opfordres til at boykotte israelske varer, trække sig fra israelske og internationale selskaber, som er medskyldige i Israels besættelse og apartheid, og opfordre regeringerne til at indføre militærembargoer og handelssanktioner imod Israel.
  • Regeringer, især arabiske og venligtsindede regeringer, opfordres til at efterleve deres retslige forpligtelse til at beskytte palæstinensernes ret til liv og selvbestemmelse og indføre sanktioner mod Israel for øjeblikkeligt at standse dets angreb på og den ulovlige belejring af den besatte Gazastribe samt den koloniserings-politik og apartheid, som undertrykker det palæstinensiske folk.

Som dette nye angreb på Gazas befolkning viser, vil Israel fortsætte sin krigeriske adfærd, aggression og statsterrorisme, med mindre landet bringes til at betale dyrt for sine forbrydelser imod palæstinensiske, libanesiske og andre arabiske befolkninger.

Som vi har set gennem de sidste syv år i den globale BDS-bevægelse og tidligere i den internationale solidaritet med kampen mod apartheid i Sydafrika, er den mest effektive, bæredygtige og moralsk konsistente form for solidaritet med de undertrykte, at det internationale civilsamfund og samvittighedsfulde mennesker i hele verden gennemfører en boykot, trækker investeringer ud og indfører sanktioner imod undertrykkerne og alle institutioner, som hemmeligt samarbejder for at opretholde og retfærdiggøre undertrykkelsen. Det er på høje tid at iværksætte BDS mod Israel. Det er den klareste vej frem mod frihed, retfærdighed og lighed for palæstinenserne og for hele regionen.

Udtalelsen er vedtaget af den palæstinensiske BDS-komite mandag den 19. november 2012. To dage senere, den 21. november blev der indgået en våbenhvile.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com