Da det for et par uger siden kom frem, at den sidste etnisk danske elev havde forladt Tovshøjskolen i Aarhus Vest, blev det et mediedrama. Fra såkaldte eksperter og politikere – jo længere væk fra Aarhus, jo mere samstemmende – lød det: Luk skolen!

af Svend Vestergaard Jensen

Skolen er nu den eneste i Danmark med udelukkende to-sprogede elever. Skolen har godt 300 elever.

Tovshøjskolen ligger tæt på Gellerup Planen i den vestlige del af Aarhus. I 2008 blev Nordgårdsskolen lukket. Den lå midt i Gellerup Planen. Nu er den i bogstavelig forstand fjernet som en del af en helhedsplan for området. Eleverne herfra er nu spredt over hele kommunen, og transporteres rundt med busser. Men nogle går nu på Tovshøjskolen, da det nu er den eneste lokale skole i et stort boligområde, der er tilbage.

Nu sættes Tovshøjskolen, denne nærmeste naboskole, også under angre, efter at den nu er blevet "100 procent etnisk". Luk den derfor, siger professor Niels Egelund fra Danmark Pædagogiske Universitet. Og fra Venstres politiske ordfører i Folketinget, Inger Støjberg, lyder det samstemmende: Luk skolen, da eleverne ikke lærer danske værdier. Men jo nærmere virkeligheden er, ændres Venstres holdninger. Rådmand for skoleområdet, Benyamin Simsek fra Venstre, vil ikke gribe ind. Han vil vente og se.

Beboersammensætning

Skolen ligger i et område, hvor folk har valgt at bo gennem de seneste årtier. Det er et boligområde, der er tredobbelt ramt: Dårlig uddannelse, dårligere læsere og Danmarks fattigste befolkningsområde. Skolens problemer afspejler som alle andre steder beboersammensætningen.

Der er andre skoler med tosproget dominans i Aarhus Kommune, som fx Søndervangsskolen i den sydlige bydel, i forstaden Viby. Her er 91,3 procent tosprogede, og udsættes ikke for samme angreb. Eleverne klarer sig godt med hensyn til karakterer på afgangsprøverne, og ved en fremskrivning fem år frem er karaktergennemsnittet som andre. Centralt for skolen her er forældre-inddragelse samt lærer-pædagog-sammenarbejdet.

Også på Tovshøjskolen har der for længst været arbejdet med den situation, der nu engang er virkelighed her i det vestlige Aarhus. For eksempel er samtlige lærere efteruddannet i dansk som andetsprog, ifølge skoleleder Aase Nielsen. Set i forhold til beboersammensætningen klarer skolen sig alligevel. I Aarhus er der frit skolevalg. Etniske mindretalsbørn bliver sprogtestet, og med et godt dansk kan der vælges frit. Klarer børnene ikke sprogscreeningen, er der den lokale skole, hvis den eksisterer. Tovshøjskolen er den lokale skole, og en sådan er at vælge fremfor at skulle transporteres, busses, væk fra området, væk fra kammeraterne.

En lukning af Tovshøjskolen forekommer at være til skade for familierne og lokalsamfundet. Som Aase Nielsen siger i flere medier, er det en udfordring at være skole for børn fra mange kulturer, men det er også berigende. Skolen gør sit til, at eleverne bliver så godt rustet til voksenlivet. At være tosproget eller flersproget er en ressource. Det understøtter netop Tovshøjskolen med god undervisning, som respekterer, at man har et andet modersmål end dansk. Det må samtidig noteres, at så godt som alle skolens elever er født i Danmark, og at de går på den skole, som ligger i deres skoledistrikt – ligesom langt de fleste skoleelever andre steder.

Enhedslisten: Fællesskab i nærmiljøet
Erfaringerne med lukningen af Gellerup Planens skole, Nordgårdsskolen, har også optaget Enhedslisten i Aarhus. Partiet har været og er modstander af hele områdets helhedsplan. I kommunalvalgskampen sidste efterår, såvel som i den aktuelle sag, er Enhedslisten klar i ord og handling.

I en valgfolder hedder det:
"I Aarhus Kommune har et flertal i byrådet besluttet, at børn, hvis forældre har anden herkomst end dansk, kan påtvinges at gå på en af kommunen udvalgt skole, beliggende langt fra familiens bolig. Vi mener, at resultatet er udelukkelse, diskrimination og marginalisering. Enhedslisten mener, at alle børn skal have ret til en plads i folkeskolen i deres nærmiljø, uanset deres herkomst. Lokalskolen er et vigtigt omdrejningspunkt for børnene, forældrene og lokalsamfundet"

Enhedslisten peger på, at skolen ikke kun er tal og bogstaver:

”Her udfoldes også et socialt liv og skabes fællesskab. Et fællesskab, der har betydning også for det gode naboskab, når man bor der, hvor skolen ligger og omvendt. Den lokale skole er en vigtig brik til skabelsen af trygge boligområder med høj trivsel, integration og ansvarlighed beboerne imellem og over for boligområdet".

For Maria Sloth, byrådsmedlem for Enhedslisten, er det helt uacceptabelt at komme med trusler om lukning af Tovshøjskolen. Til Socialistisk Information siger hun:

”I stedet for at se tosprogede elever som problemer, ser vi det, ligesom skolen, som ressourcer. Det glemmer man ofte, når der kun fokuseres på helt eller næsten 100 procent etniske mindretal på en skole eller et boligområde. Desuden er det vigtig at nævne, at Tovshøjskolen har en række gode projekter i gang, der hjælper på den problemstilling, der fokuseres på, for eksempel får alle eleverne morgenmad på skolen. Skolen har også et fritidsjob-projekt i gang. Generelt er skolen specialiseret i netop at tage sig af disse børn fra dette boligområde i byens vestlige del".

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com