Den antiracistiske forening Demos har netop udsendt årsskiftet for 2013 primært omhandlende kommunalvalget i november med fokus på fremmedfjendtlige og islamofobiske grupperinger.

af Svend Vestergaard Jensen

I årsskriftet beskrives og analyseres det antimuslimske univers meget konkret. Valgresultaterne lokalt sættes der tal på i valgkredsene. Stillerlisterne analyseres aldersmæssigt lokalt.

Årsskriftet gennemgår også disse smågrupper fra 1990 op til i dag, og når frem til det resultat, at de højreekstreme og antimuslimske kræfter gennem de to årtier er nogenlunde konstante. Det på trods af lanceringen af det mere "pæne" Danskernes Parti, DP, som i kommunalvalgkampen 2013 opsamlede grupperinger som Stop Indvandringslisterne, Nationalpartiet Danmark, Aarhus mod Moskeen, Partiet de Nationale. DP fik ca. 6000 stemmer i kommunal- og regionsvalgene.

I midten 1990’erne mistede nogle højreekstreme grupper deres rolle som landets indvandringsmodstandere med dannelsen af Dansk Folkeparti, DF, i 1995. På det seneste synes Dansk Folkeparti tilsyneladende at bevæge sig ind mod midten af dansk parlamentarisk politik, glemme sin fremmedfjendtlighed for at blive regeringsdueligt og gøre indhug i Socialdemokraternes vælgerskare. Trods dette har DF ikke glemt sit udgangspunkt og politik på udlændinge-spørgsmålet. I Radioens P1 den 25. januar kunne folketingsmedlem, Marie Krarup stille krav om total stop for muslimsk indvandring til Danmark. DF`s tilsyneladende ændring eller nedprioritering af udlændigespørgsmålet gør Demos-skriftet vigtigt, da der her fokuseres på Danskernes Parti, der forsøger at fiske i vandene omkring DF.

Samme fokus har en ligeså vigtig bog fra Researchkollektivet Redox, der udkom før kommunalvalget. Bogens titel er "Demokratiske Nazister" – en udgivelse om Danskernes Parti, deres ideologi, politik, strategi og medlemmer. Bogen kan som Demos’ årsskrift absolut anbefales at læse. Begge er gode dokumentationer om de højreekstreme i Danmark.

Demos’ årsskrift viser, at de ekstreme højreorienterede ikke vokser set i valgtallene fra kommunalvalgene i de godt to årtier. Reglerne for opstilling til kommunale valg gøt det betydeligt nemmere at opstille sammenlignet med  opstilling til Folketinget, som kræver en omfattende indsats for at få underskrifter nok, hvilket de eksisterende højreradikale næppe for øjeblikket er i stand til at indsamle.

Til kommune- og regionsvalgene i november 2013 kunne der stemmes på ikke bare Danskernes Parti, men også seks andre højreekstreme lister og partier. Især ved regionsvalget kunne der sættes kryds ud for Stop Islamiseringen af Danmark, Fremskridtpartiet, Frit Danmark og Frihedspartiet. DP nåede langt flest blandt disse lister – 5558 ved regionsvalget. De øvrige fremmedfjendske lister fik 9558 stemmer. Sammenlignes DP’s kommunalvalg i 2013 på landsplan med kommunalvalget i 1989 med Stop Indvandringslisterne fik sidstnævnte også omkring 6000 stemmer. Altså cirka samme stemmetal.

Konklusionen i årsskriftet er, at der ud fra disse tal,ikke er tale om en højredrejning, om end der fortsat må holdes øje med disse grupperinger, hvilket Demos og Redox også gør med deres store research- og analysearbejde. Det samme må arbejderbevægelse og venstrefløj også gøre, om nødvendigt med handling.

Nyt er imidlertid, at Danskernes Parti ændrede stil til pænhed og søgen på at opnå demokratisk legitimitet gennem kommunalvalgene i 2013, hvor nogle af de "gamle" partier accepterede at stille op til debat med dem. På den måde kan DP nogle steder komme til at fremstå som et politisk alternativ og dermed tilsløres det, som de er, det vil sige nazister, som Redox-bogen giver grundig analyse og beskrivelse af.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com