Nynazisternes vold i Århus bliver bagatelliseret. I stedet bør vi rejse en proteststorm mod de uhyrligheder, der foregår – og forstå det fænomen, der er tale om.

af Svend Vestergaard Jensen

Det højreekstreme miljø omkring White Pride (WP) i Århus er ikke »kun« en racistisk gruppering, eller »kun« en hooligangruppe blandt et voksende fænomen blandt fodboldtilskuere, i Danmark såvel som i udlandet. Liges å lidt er WP blot højrefløjens modstykke til en påstået venstrefløjsvold eller gadekrig mellem to ydergrupper, sådan som dele af medierne og PET påstår.

Det er ikke en kamp mellem højre og venstre, men et velorganiseret højreekstremt netværk, der slår løs på venstrefløjen, der sjældent formår at værge for sig. Der er klare indicier og beviser på at voldsmændene er at finde i et antal grupperinger, der fungerer i et netværk. Det er grupper af højreekstremister og nynazister og ikke blot hooliganisme på linje med superligaens andre fankulturer, sådan som idrætsforskere som f.eks. Birger Peitersen hævder.

Angreb på borgmesteren
Den 24. december 2008 skrev Jyllands-Posten, at Østjyllands Politi i 2008 har rejst 43 sigtelser for overtrædelse af straffeloven. 80 procent af sigtelserne er rejst mod folk fra den yderste højrefløj.
Det er en fascistisk bevægelse in støbeskeen, der rekrutterer ikke mindst på fodboldstadions. Stærkt inspireret af internationale erfaringer.

At betegne nynazisternes vold som blot et udtryk for kampen mellem højre- og venstrefløj på gadeplan, som det sker i dele af pressen, fik forskellige talere til demonstrationen den 11. oktober i Århus til at trække sig, herunder et socialdemokratisk byrådsmedlem. Imidlertid blev den socialdemokratiske Århus-borgmester, Nicolai Wammen, i december angrebet i en nynazistisk løbeseddel, uddelt i forstadskvarterer til Århus:

»Racefremmede hærger i Gellerup, Bispehaven, Rosenhøj og flere andre steder. (….) Samtidig har Wammen og hans kumpaner skænket byens autonome et ungdomshus, som de frit kan benytte til at udbrede deres anti-danske propaganda (….). Enhver der er dansk af blod og sind, bør gå til kamp mod disse politiske forræddere.«

Nazisterne opfordrede til, at man kontakter dem på telefon eller mail, hvis man, som dem, kræver »et ubetinget hvidt Danmark«. Løbeseddelsuddeling blev gentaget op mod nytårsaften i forstadskvarteret Højbjerg.

Nynazisterne angriber nu ikke bare deres sædvanlige mål – venstrefløjen, etniske mindretal og homoseksuelle. Nu angribes også den lokale socialdemokratiske topledelse i Århus. Samtidig blev for første gang en officiel talsperson for det antiracistiske netværk i Århus brutalt overfaldet af en større gruppe fra WP den 31. oktober.

Hvem er de?
Ofte fremstilles den yderste højrefløj og især WP som nogle tosser – nogle udstødte i samfundet. Men WP består bl.a. af veluddannede folk med en stærk ideologisk orientering.

Blandt dem er der folk, der kan mere end folk, hvis identitet er baseret på entusiastisk støtte til en fodboldklub. De har andet og mere at kæmpe for og imod. Det er de ideologisk betingede aktiviteter, der interesserer WP, m.v. De ønsker at støtte en ekstrem-nationalistisk dagsorden med det mål at skabe "et racerent Danmark", som en WP-leder sagde et interview med Ekstra Bladet. Følgelig bekæmper de folk, organisationer, bevægelser, der kæmper for det modsatte.

I det højreekstreme netværk indgår organisationer udover WP også Vederfølner, DNSB og andre. De indgår i hinandens arrangementer og aktiviteter. F.eks. var de tre dømte for nazi-graffiti op til demonstrationen den 11. oktober medlem af henholdsvis DNSB, WP og Vederfølner. Aktuelt er DNSB ved at opbygge en lokalafdeling i Århus med Daniel Carlsen som drivende kraft. Han står ofte frem i medier og udtaler sig som nationalsocialist og holocaustbenægter.

Trotskijs fascismeforståelse
Kampen mod fascisme og nazisme – to begreber for det samme fænomen – har siden dets opståen været centralt for marxister. Den russiske revolutionsleder Leo Trotskij skrev allerede i 1922 artikler om den truende italienske fascisme, der fik magten senere dette år. Han var drivende i at udvikle en marxistisk teori om fascismen. Han advarede igen og igen mod den selvmorderiske politik, som den officielle "kommunisme" førte, og den truende fare for menneskeheden.

Kort sammenfattet kan Trotskijs fascismeteori sammenfattes i fire punkter.

For det første at fascismen er en form for regering og stat, som sidste udvej for borgerskabet, når der ikke er andre muligheder for at redde kapitalismen.

For det andet er fascismens sejr et resultat af arbejderklassens nederlag, ofte forrådt af reformismen.

For det tredje at fascismen bygger på småborgerskabet, som er blevet desillusioneret på grund af arbejderbevægelsens vaklen og manglende evne og fejl med at løse krisen.

Og det det fjerde at for at slå fascismen er en enhedsfront mellem alle arbejdere og deres organisationer nødvendig.

»Menneskeligt støv«
Trotskij argumenterede for at forene reformisterne i arbejderklassen med revolutionære omkring klare krav og udvikle en dristig taktik i konkrete krisesituationer. Og at arbejderklassen måtte tage ledelsen gennem denne enhedsfront og skabe alliance med småborgerskabet.

Trotskij opfattede ud fra psykologiske og politiske indgangsvinkler den fascistiske bevægelse som grundlæggende svag, Det lå i medlemmernes sociale psykologi. Han beskrev dem som menneskeligt støv. Individuelt var fascisterne kujoner. Man ser det gennem historien, fordi de repræsenterer en social nedgang og svag formation i samfundet. Derfor vil resolutte svar til dem forlade dem paralyseret. De føler sig kun stærke, hvis de er ti mod en. De er ligesom alle bøller. Hvis ti til en bliver oversat til ti mod hundrede, løber de væk.

Trotskij insisterede på, at fascisterne skal slås tilbage fra starten. Der skal vises styrke overfor dem. Hvis fascisterne ødelægger vores møder, går vi hen og ødelægger deres møder. Og vi gør det på en sådan måde, at de ikke tør komme en anden gang.

Bredde og muligheder
Der må naturligvis tænkes bredt i sådanne situationer. Det er nødvendigt at organisere arbejderorganisationer for at knuse fascisterne. Ikke blot arbejderorganisationer, men en massiv front bestående af alle undertrykte og udbyttede grupperinger i samfundet.

Marxister kæmper for »ikke-platform for fascister« og for selvforsvar mod fascistisk-inspirerede angreb. »Ikke-platform« betyder, at fascismen er en speciel antidemokratisk ideologi, som er skabt til at knuse arbejderbevægelsen gennem vold, smadre demokratiske rettigheder og forfølge f.eks. etniske mindretal.

Fascisterne er en bevægelse – ganske vist endnu i støbeskeen – af organiseret vold: Deres vold må mødes med massemobilisering og selvforsvar. Intet styrker fascisterne mere end gadesejre og succesfulde angreb på indvandrermiljøer og arbejderbevægelse, venstrefløj, seksuelle mindretal og andre mindretalsgrupper.

Ganske vist er der aktuelt langt til en fascistisk bevægelse af en vis styrke i Danmark, men den er der ikke desto mindre i kimform. I den nuværende situation på vej ind i en krise, kombineret med den mentalitet, der eksisterer i Danmark, hvor ikke mindst etniske mindretal lægges for had, skal situationen tages alvorligt. Tænk at sætte "jøderne" ind i teksterne som dengang i stedet for nu med muslimer!

Politikken på udlændingespørgsmålet forstærker tendensen, hvor tingene kan udvikle sig ganske alvorligt – også for arbejderbevægelsen. Truslen mod den socialdemokratiske Århus-borgmester viser, at det ikke blot handler om højreekstremisters angreb på venstrefløjsaktivister. Socialdemokraterne går ikke fri – velkommen i enhedsfronten mod fascismen!

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com