Venstreblokken i Portugal opfordrer til, at de folkelige mobiliseringer fortsætter efter milliondemonstrationerne den 15. september. Mobiliseringerne skal forsvare lønninger og pensioner, afvise EU’s, Den Europæiske Centralbank og IMF’s krav og vælte regeringen.

af Michael Voss

”Med massekampen kan vi konfrontere regeringen og trojkaen (se note). Rekordhøj arbejdsløshed, gæld og fattigdom – sådan ser Portugal ud i dag. Folket svarede igen med demokrati i handling mod det provokerende tyveri af lønninger i form af en stigning i den sociale skat (TSU), som arbejdere betaler – oven i købet med en overførsel af disse penge til arbejdsgiverne – og mod alle former for nedskæringer på løn og pensioner med.”

Sådan skrev Venstreblokkens hovedbestyrelse i en udtalelse den 21. oktober. Venstreblokken er et antikapitalistisk venstrefløjsparti, der lige som Enhedslisten blev dannet gennem en sammenslutning af flere forskellige venstrefløjspartier og grupper. Venstreblokken har i dag otte medlemmer af det portugisiske parlament.

Den 6. november taler en af partiets ledere, Jorge Costa, på et møde i København om Venstreblokken, krisen og de folkelige mobiliseringer. Læs mere om mødet her!

Kun folket kan forsvare social retfærdighed
Udtalelsen kom som en reaktion på demonstrationerne mod krisepolitikken, som blev gennemført over alt i Portugal den 15. september. Cirka en million mennesker deltog, hvilket svarer til en femtedel af den samlede befolkning. Demonstrationerne var specifikt vendt mod stigningen i arbejdernes bidrag til den sociale skat og den tilsvarende nedsættelse af arbejdsgivernes bidrag. (Læs mere om demonstrationerne her)

Videre skriver Venstreblokkens hovedbestyrelse bl.a.: ”Den afgørende opgave i Portugal i dag er at afvise tyveriet af løn og pensioner, at afvise de finansielle manipulationer, at afvise trojkaens krav og at vælte regeringen og åbne op for nyvalg. Kun folket kan forsvare den sociale retfærdighed.

De folkelige mobiliseringer vil intensiveres, fra de kommende fagforeningsdemonstrationer til andre former for folkelig action. Venstreblokken vil arbejde for, at disse mobiliseringer bliver succesrige og støtte fagbevægelsens og de sociale bevægelsers fælles kamp.”

Orientering mod folkelige mobiliseringer
Bag den markante opbakning til mobiliseringerne ligger et delvist kursskifte for Venstreblokken, som indtil valget i juni 2011 havde meget fokus på det parlamentariske arbejde. Valget førte til en opbremsning af begyndende protestdemonstrationer og strejker. I store dele af befolkningen var der en opgivende holdning og en illusion om, at de barske nedskæringer var nødvendige og kunne redde landets økonomi.

Ved valget i 2011 overtog højrefløjspartierne regeringsmagten fra det socialdemokratiske Socialistpartiet, og Venstreblokken fik sine mandater halveret fra 16 til 8. Efter valget konstaterede Venstreblokken, at det ikke var muligt at pege på et regeringsalternativ, som ville modsætte sig Trojkaens krav.

I et interview i september 2011 udtalte Jorge Costa:

”Der blev løbende gennemført en krisepolitik under Socialistpartiets regering med nedskæringer på lønnen og velfærden. Oveni blev der sidste år [2010] gennemført to krisepakker som indeholdt stigning i momsen, fastfrysning af pensionerne, yderligere lønnedskæringer, nedskæringer i den offentlige service og stor privatiseringsplan.

Halvdelen af den græsklignende krisepakke, som trojkaen præsenterede, var allerede gennemført, før IMF kom ind i billedet, og nu bliver den anden halvdel gennemført direkte af IMF ved deres tilstedeværelse her og via den nye regering.”

Opbygningen af bevægelser
Det blev også klart for Venstreblokken, at kun folkelige mobiliseringer kunne sætte en bremse for den asociale og arbejderfjendske krisepolitik, der førte Portugal ud i dyb fattigdom. På den baggrund satsede partiet sine ressourcer på opbygningen af folkelige bevægelser.

Ud over at styrke det eksisterende arbejde i fagbevægelsen og blandt uddannelsessøgende iværksatte Venstreblokken en større indsats blandt den stigende gruppe af arbejdere, der er vikarer, på kort-tids-kontrakter eller helt uden noget aftalegrundlag. Det er især unge, som arbejder på disse betingelser.

Derudover tog Venstreblokken konsekvensen af, at de dominerende medier i Portugal alle deltog aktivt i manipulationerne, som skulle få befolkningen til at opfatte kriseindgrebene som nødvendige, retfærdige og nyttige. Partiet intensiverede opbygnigen af sine egne kommunikationskanaler til brede grupper af befolkningen, både regelmæssig masseuddeling af aviser, hjemmesider, videoklip og facebook-aktiviteter.

Central placering
I de halvandet år siden valget er angrebene på arbejderklassen fortsat og blevet skærpede, nøjagtig som Venstreblokken havde forudset, og krisen, arbejdsløsheden og fattigdommen er kun blevet værre. Det har skabt den nuværende situation, hvor store dele af arbejderklassen ikke længere vil finde sig i det og er parat til at demonstrere og strejke for sine krav.

På grund af skiftet i hovedorientering har Venstreblokken været centralt placeret i disse mobiliseringer og ses som et af de partier, der kan repræsentere bevægelsens krav politisk.

Suspender gælden og overtag bankerne
Som politisk alternativ til trojkaens, højre-regeringens og Socialistpartiets fælles nedskæringspolitik agiterer Venstreblokken for, at man suspender betalingen af gælden. Partiet kræver en åben, kritisk og folkelig revision af gældsregnskabet. En revision, som vil kunne fastslå, at store dele af gælden ikke er legitim og ikke bør betales af den portugisiske arbejderklasse.

Venstreblokken foreslår også statsovertagelse af de to største banker i Portugal. Argumentet er bl.a., at de såkaldte redningspakker fungerer på den måde, at trojkaen låner penge til de portugisiske banker til en rente på ned til en procent, mens bankerne låner pengene videre til den portugisiske stat med en rente på 10 procent. Derudover betaler bankerne ikke mere end fem procent i skat.

Endelig kræver Venstreblokken en ophævelse af de meget udbredte PPP-kontrakter (private public partnership), som i praksis har vist sig at være redskaber for korruption og malkning af de offentlige kasser.

Note: Trojkaen er en fast betegnelse for EU/Den Europæiske Centralbank/IMF, der gennem det såkaldte Memorandum fastlægger den krisepolitik, Portugal skal føre for at kunne modtage lån og indgå i redningsplaner.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com