content-picture.php

Tirsdag den 27. maj nedlagde socialrådgiverne i Aalborg arbejdet i protest mod planerne om at skære syv millioner kroner på kontanthjælpsområdet. Ikke alene viste socialrådgiverne, at man ikke behøver at finde sig i nedskæringer. De forstod også at etablere den helt nødvendige alliance med brugerne af de kommunale ydelser.

af SAP’s Forretningsudvalg

Aalborg Kommune ville spare pengene ved at nedsætte antallet af aktiveringspladser. Konkret ville det betyde, at de arbejdsløse kun kunne være i et aktiveringsprojekt i 4 måneder.

Socialrådgiverne angav to grunde til at strejke. For det første vil nedskæringerne gøre det umuligt at yde fagligt forsvarligt socialrådgiverarbejde. For det andet vil nedskæringerne gå ud over de svageste i samfundet.

Derfor opfordrede de også kontanthjælpsmodtagerne til at deltage i den demonstration, de arrangerede foran lokalerne, hvor kommunens beskæftigelsesudvalg skulle mødes. Ifølge lokalpressen dukkede de arbejdsløse faktisk op. De 50 strejkende fik arrangeret end demonstration på i alt 150.

Det var kun en én-dags-strejke. Der var kun 50 strejkende og 150 demonstrerende, og det var kun i Aalborg. Men Aalborg-strejken bør fungere som eksempel langt ud over det nordjyske. Det er der flere grunde til.

Socialrådgiverne og kontanthjælpsmodtagerne i Aalborg er langt fra de eneste, der oplever nedskæringer eller vil komme til det. Kommunens begrundelse for nedskæringerne var, at antallet af arbejdsløse i de seneste måneder er steget drastisk. Det sker over hele landet.

Nu tales der om 200.000 arbejdsløse til næste år. Det vil betyde, at kommunerne isoleret set vil komme i en økonomisk klemme med flere udgifter til arbejdsløse og faldende skatteindtægter.

Samtidig har de fået smidt jobformidlingen i hovedet fra regeringen – uden de nødvendige ressourcer. Og Kommunernes Landsforening varsler nu også nedskæringer på daginstitutions- og skoleområdet.

Ikke alene viste socialrådgiverne, at man ikke behøver at finde sig i nedskæringer. De forstod også at etablere den helt nødvendige alliance med brugerne af de kommunale ydelser. Sådan som pædagoger mange steder tidligere har forstået at skabe alliance med forældrene.

Sammen aktionerede de direkte foran politikerne. Og trods de hårde odds vandt de en lille delsejr. Beskæftigelsesudvalget besluttede at operere med 6 måneders forløb i stedet for 4 måneder. Men hverken socialrådgivere og kontanthjælpsmodtagere er tilfredse. Socialrådgiverne mødes igen i næste uge, og tillidsmanden udtaler, at uroen ulmer.

Som sædvanlig henviste Aalborg-politikerne til de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, som regeringen har spændt kommunerne fast i. Det er jo ikke forkert. Men kommunalpolitikerne må vise samme mod som
socialrådgiverne og protestere og stille krav til regeringen.

Det er en hård kamp, som hverken socialrådgivere, kontanthjælpsmodtagere eller politikere i Aalborg kan vinde alene. Derfor er det nødvendigt, at andre kommunalt ansatte og andre brugergrupper tager bolden op fra Aalborg
og reagerer på samme måde, når de rammes af de nedskæringer, som vil komme slag i slag de kommende måneder og frem til budgetforhandlingerne efter sommerferien.

En bølge af den slags aktioner kan lægge et pres på kommunalpolitikerne og ikke mindst på regeringen og Dansk Folkeparti, især hvis aktionerne bliver koordineret og samlet omkring et fælles krav:

større blottilskud fra statskassen til kommunerne, så de kan undgå nedskæringer og få råd til nødvendige forbedringer. Det krav valgte Dansk Socialrådgiver netop at rejse i forlængelse af Aalborg-aktionen.

Også når kravet rejses til regering og folketing, vil svaret lyde, at der ikke er penge i kassen. Også her betyder den økonomiske krise, at overskud er vendt til underskud. Men hvorfor?

  • Fordi regeringen i årevis har givet arbejdsgivere, spekulanter og andre rige frit spil til at berige sig.
  • Fordi regeringen har ladet kapitalismen køre samfundet ud i økonomisk krise.
  • Fordi regeringen har foræret bankerne milliardbeløb som belønning for deres samfundsskadelige virksomhed.
  • Fordi regeringen har gennemført asociale skattelettelser, som især gavner de mest velstående.

Derfor må der med afsæt i lokale ”Aalborg-aktioner” opbygges en landsdækkende velfærdsbevægelse, som kræver penge til velfærd, både kommunalt og nationalt. En bevægelse, som kræver en helt anden krisepolitik

  • med højere dagpengesatser uden udløbsdato
  • med bedre aktiveringsprojekter for dem, der har svært ved at komme ud på eller tilbage til arbejdsmarkedet
  • med offentlig produktion og byggeri
  • med beskatning af og indgreb mod de kapitalejere, som har skabt krisen
  • med nationalisering af de store banker, så lånepolitikken kan blive samfundsnyttig i stedet for samfundsskadelig

Fra Aalborg til Gedser må det lyde: ”Vi vil ikke betale deres krise!”

SAP’s forretningsudvalg, 29. maj 2009.

 Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.
Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.
SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com