content-picture.php

Kære Villy I onsdags blev du citeret og refereret flere steder i pressen for, at dele af venstrefløjen var kynisk og ikke forstod, at regeringsspørgsmålet er vigtigere end at afvise den udlændingeaftale, som Pia Kjærsgaard har fået VK-regeringen og - Gud hjælpe mig! - en sølle kristendemokrat til at skrive under på.

af SAP's forretningsudvalg

Jeg er ikke i tvivl om, at vi begge er enige om, at når Dansk Folkeparti endnu engang har spillet udlændingekortet, så skyldes det, at de forsøger sig med en opdateret version af det gamle foredragsholdertrick: Ved svage argumenter, hæv da stemmen!

Dansk Folkeparti er blevet mere og mere skinger (skønt man for få år siden næppe havde troet det muligt) i takt med, at de har stået som medansvarlige for nedskæringer og forringelser for almindelige mennesker. Senest så vi det i foråret med forliget om den såkaldte velfærdsaftale. Her mistede for eksempel de arbejdsløse over en nat pludselig to års understøttelse.

Med denne finanslov, hvor Pia Kjærsgaard ikke i lighed med tidligere har kunnet trække en check til den ene eller den anden gruppe op af statskassen som bestikkelse for at støtte VK’s økonomiske røvertogt med skattelettelser osv., har det vist sig, at hun efterhånden kun har en enkelt vare tilbage på hylden: flere slag til udlændinge!

Villy, vi kan vel næppe blive overraskede over og uenige om, at den politik, som DF og Venstre og de konservative har trakteret befolkningen med de seneste ti år, er et udtryk for en politisk kynisme, som alene har haft til hensigt at sikre dem magten.

Måske husker du den video, som Enhedslisten lavede op til det seneste folketingsvalg, hvor Anders Fogh i glasklare vendinger forklarede, hvordan deres politik var sammensat. Og den strategiske general i Venstre, Claus Hjort Frederiksen, var endog så åbenhjertig, at han indviede seerne i deres overvejelser om, hvad der skulle til for at flytte vælgere fra venstre til højre. Motoren i denne strategi var en udlændingekampagne. Kynisme er deres overlevelsesstrategi. Kynisme er deres slagvåben. Kynisme er deres varemærke. Alt med det formål at bevare magten.

Nu kan jeg så læse, Villy, at du oven på udlændingeaftalen har kommenteret de folk på venstrefløjen, som har stillet sig kritisk an over for DF’s seneste påfund og har ønsket, at der kom en klar og umisforståelig melding fra oppositionen om, at nok-er-nok, at her-går-grænsen, at nu-er-bunden-nået. Eller som tidligere overrabbiner Bent Melchior sagde på Krystalnat-fakkelarrangementet i København: Nu må det være nok!

Men denne melding har det knebet med, synes jeg. Socialdemokraterne har ikke tænkt sig at gøre noget i den retning. De har støttet DF’s udlændingestramninger og vil ikke gøre det til et centralt punkt. Men Villy, I har jo holdt fast i at gå imod 24 års-reglen. Ganske vist har I sagt, at det nok ikke stod lige for at få den ophævet, heller ikke efter et regeringsskifte. Men som mål var det fortsat jeres politik, at der ikke skulle gælde grænser for kærlighed.

Derfor var det da også med overraskelse, at jeg læste din kritik af venstrefløjen for kynisme. Dem, der nu har kritiseret dit partis manglende klare melding, har jo netop troet på, at I ”i virkeligheden” stadig var modstandere af 24 års-reglen, at I kun nødtvungent fredede den i en periode og aldrig nogensinde ville kunne medvirke til andet end svækkelser af denne diskriminerende lov. Og at stramninger som det aftalte pointsystem og den social skævvridning i familiesammenføringssager naturligvis ikke kunne få jeres opbakning.
At dette skulle være udtryk for kynisme, fordi – som jeg forstår dine udtalelser – det skulle skyde oppositionens vej til magten i sænk, har jeg svært ved at se, Villy? Jeg vil snarere sige, at det forekommer mig at være omvendt.

For hvor meget politik skal oppositionen være villig til at sælge til regeringssiden, for at få magten? Hvad bliver det næste politiske spørgsmål, som ikke må stå i vejen for en klar holdning fra oppositionen?

På valgdagen skal det jo meget gerne være umisforståeligt for vælgerne, hvorfor der skal ske en udskiftning af regeringen – ellers kan det jo være det samme. Alt andet vil være kynisme, ikke Villy?

Med kammeratlig hilsen

En undrende socialist

…formidlet af SAP’s Forretningsudvalg, den 12.november 2010

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com