På tværs af verden ser vi, hvordan magthaverne i mindre og mindre grad er interesserede i demokrati og frihedsrettigheder. Vi ser det med Putin i Rusland. Med Trumps autoritære dekreter i det hvide hus, med den polske regerings angreb på abort-rettigheder, og med den voldsomme undertrykkelse under Erdogans regering i Tyrkiet. Også i Europa ser vi, hvordan såvel regeringer som EU-institutioner i stigende grad afvikler og krænker rettigheder - både for befolkningen i Europa og overfor flygtninge og immigranter der kommer hertil.

af SAPs Forretningsudvalg

Det er i kontekst af denne autoritære udvikling at vi skal se de spirende kvindebevægelser der er skudt frem i land efter land igennem det seneste halvår, og som viste sin hidtil største markering d. 21. januar, hvor omkring 5 millioner mennesker gik på gaden tværs over verden på alle kontinenter.

International kvindestrejke 8. marts
Næste store skridt i denne bevægelse er den internationale kvindestrejke den 8. marts. Til forskel fra de foregående manifestationer, som udsprang i ét land og spredte sig med solidaritetsmanifestationer på tværs af grænser, så er dette initiativ opstået gennem en international koordinering af disse bevægelser.

Det betyder at strejken har rod i meget forskellige bevægelser på tværs af verden og favner en bred vifte af krav. Nogle steder er hovedparolen ligeløn, lige muligheder og rettigheder på arbejdsmarkedet. Andre steder er kravet om reproduktive rettigheder, herunder retten til abort, det centrale spørgsmål. Og atter andre steder er det kampen imod vold mod kvinder, der er hovedtemaet. Samtidig tager mange af protesterne også fat på bredere spørgsmål, bl.a. om et stop for ødelæggelserne af klima og miljø og om et opgør med racismen og krænkelsen af flygtninge og immigranters rettigheder.

Aktionsformen ”strejke” fortolkes også bredt på tværs af de mange lande, der deltager i initiativet. Det drejer sig dels om nedlæggelse af lønarbejde, men lige så meget om at strejke fra omsorgsarbejde i hjemmene. Fra det gratis arbejde, som det stadig – over hele verden – primært er kvinder der udfører. Og de fleste steder markeres strejken også med demonstrationer af en eller anden art.

Danske markeringer
Danmark er der desværre ikke taget initiativ til en manifestation, der direkte udspringer af den internationale koordinering af en kvindestrejke. Men også her er der talrige markeringer den 8. marts, som tager fat i mange af de samme temaer som optager bevægelsen i andre lande. På tværs af landet er der indkaldt til demonstrationer i Århus, København og Fredericia, mens der arrangeres åbne politiske møder i mange andre byer. Flere steder med Enhedslisten eller SUF som arrangør eller medarrangør.

Som det var tilfældet på internationalt plan, hvor forskellige bevægelser der voksede frem lokalt senere fandt fælles fodslag om at koordinere aktiviteter internationalt, således kan de mangfoldige aktiviteter i Danmark fremadrettet forhåbentlig også finde sammen om at koordinere aktiviteter på tværs af landet, der kan knyttes an til de protester der foregår i andre lande.

”Dette er ikke en spurt, men en maraton”, som den amerikanske Womens March bevægelse skrev i deres opfordring til at deltagelse i 8. marts strejken, der for dem kun er én markering i en fortsat strøm af protester.

Vi opfordrer særligt til at deltage i demonstrationerne i Århus, København eller Fredericia:

I København kl. 16.30 fra Arbejdermuseet, hvor kravene er ligeløn, ligestillet barsel og stop for diskrimination.
I Århus kl. 16.00 fra Kvindemuseet, hvor demonstrationsgrundlaget bl.a. lyder: ”Demonstrationen markerer modstand mod den globale opblomstring af sexisme, racisme, xenofobi, homofobi, transfobi og diskrimination.”
Eller i Fredericia kl. 16.30 fra Rådhuspladsen, hvor demonstrationen tager udgangspunkt i solidaritet med den amerikanske bevægelse og sikringen af reproduktive rettigheder.

Bor du for langt væk fra disse demonstrationer, så tjek Kvinfos oversigt over 8. marts arrangementer og find en markering nær dig: http://kvinfo.dk/nyheder/8-marts-2017-i-hele-landet

SAPs forretningsudvalg, den 5. marts 2017

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com