Området syd for Sahara i Afrika er blandt de regioner i verden, som står over for det største antal af økologiske trusler. Klimaforkæmper Greta Thunberg appellerede den 10. september indtrængende til verdens ledere for at få dem til at tage hensyn til verdens fattigste, inden der træffes beslutninger om klimapolitik.

af Pip Hinman

Foto: Greta Thunberg i EU-Parlamentet. CC-BY-4.0: © European Union 2020 – Source: EP

 

I hendes tweet om en ny rapport fra instituttet for økonomi og fred (Institute for Economics and Peace), som udkom samme dag, sagde hun simpelthen: ”klimakrisen kan inden 2050 have fordrevet 1,2 mia. mennesker.”

 

Nedbryd de globale mure

Den smerte og lidelse, som tallet beregnet af Ecological Threat Register (ETR) repræsenterer, er svær at forestille sig.

 

ETR måler de økologiske trusler, som landene står over for nu og tilvejebringer prognoser frem til 2050. Deres årlige rapport gør rede for at de 19 lande med det højeste antal af økologiske trusler er blandt verdens 40 ”mindst fredelige lande”. Det indbefatter Afghanistan, Syrien, Irak, Chad, Indien og Pakistan.

 

Betegnelsen “mindst fredelige” dækker over den frygtelige sandhed om, hvordan de kom dertil. Afghanistan og Irak, som en gang nød højere levestandarder, er blevet kastet ud i krig på grund af imperialistiske invasioner og de uendelige besættelser som fulgte. Det er værd at bemærke, at disse ”mindst fredelige lande” bidrager ganske lidt til global opvarmning, som man også kan se det i en af Verdensbankens grafer om Afghanistan.

 

Rapporten blev lavet for at vise, hvilke lande der er mindst sandsynlighed for, vil klare ekstreme økologiske chok. Thunberg har påpeget dette, lige inden den Europæiske Unions ledere mødes for at tage stilling til en ny klimalov.

 

De mundhugges om et udledningsmål for 2030, hvor nogle skubber på, for at EU skal skære sin udledning af drivhusgasser ned med 60 procent – under 1990 niveauet – inden 2030. EU’s nuværende målsætning er 40 procent. Det europæiske parlament vil stemme om den nye lov – inklusiv det nye mål – i næste måned.

 

Thunberg tweetede den 10. september, at hun og andre klimaaktivister havde et online møde med lederen af miljøkomitéen i EU-parlamentet: ”Vi vil sige til ham, at han skal stemme i overensstemmelse med Paris-aftalen og de bedste nuværende videnskabelige beregninger,” sagde hun og fik 4000 ”likes”.

 

Som så mange andre, ved hun udmærket, at vi ikke alle sammen er i klimapanik sammen – ikke en gang tæt på, som ETR også gør det klart. Mere end én milliard mennesker lever i de 31 lande, hvor det er ”usandsynligt, at landet i tilstrækkelig grad kan modstå indvirkningen af de økologiske begivenheder frem til 2050”, fremgår det.

 

Det vil føre til enorme befolkningsforskydninger – klimaflygtninge. Afrika syd for Sahara, det sydlige Asien, Mellemøsten og Nordafrika står over for det største antal økologiske trusler. Mange af dem er også i en tilstand af permanent eller semi-permanent krig.

 

Når vi når til 2040 vil 5,4 mia. mennesker – mere end halvdelen af verdens prognosticerede befolkning – bo i de 59 lande, som oplever høj eller ekstrem vandstress (overudnyttelse af vandressourcer). Det gælder f.eks. Indien og Kina. I 2050 er det muligt at 3,5 mia. lider under usikre madforsyninger – det er en forøgelse på 1,5 mia. mennesker i forhold til i dag.

 

Disse lande – som vi allerede ved har størst risiko for ikke at kunne klare sig under katastrofale klimabetingelser – har allerede svært ved at imødekomme befolkningens grundlæggende behov. Klimaforandringerne vil føre til flere konflikter – over madforsyning og grundlæggende ressourcer. Det vil føre til enorme folkevandringer og sætte de fattige nabolande under større pres.

 

Alt sammen flere tungtvejende grunde til, at rige lande – dem med de store udledninger af drivhusgasser – er nødt til at handle i forhold til klimakatastrofen. Effekten af en katastrofal global opvarmning vil kunne mærkes alle steder, men den dødeligste indvirkning vil være på de lande, som har bidraget mindst til problemet.

 

10. september 2020

 

Oversat fra Green Left af Bodil Olsen

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com