content-picture.php

Endnu engang blev det tid til årets Internationale Socialistisk Ungdomslejr, der denne gang samlede 520 socialister fra 15 forskellige lande.

af Jonathan Simmel

27 danskere deltog på dette års lejr, placeret i det nordlige Spanien, ikke så langt fra Barcelona. Selv om lejren går på tur år efter år, var dette sted kendt af enkelte af deltagerne, som også deltog på lejren i 2008. Et meget positivt bekendtskab, da dette sted blandt sine faciliteter også er i besiddelse af en swimmingpool, til stor glæde for ikke mindst de danske deltagere.

Foruden den helt praktiske indretning af lejren, var det også en bemærkelsesværdig god oplevelse, at være til stede i regionen, som har været bærende for de spanske protestbevægelser. Denne placering betød også, at der deltog mange aktive fra den spanske »Indignados«-bevægelse, som kunne bidrage ikke bare med deres politiske oplevelser omkring opbygningen af en stor og betydningsfuld bevægelse, men også til det sociale klima om aftenen, med kampsange og en stemning, som ligger milevidt fra det, vi kender på den danske venstrefløj, men som vakte stor begejstring.

Netop protestbevægelser var et omdrejningspunkt på dette års lejr, med konkrete kamperfaringer fra ikke bare Spanien, men også vores to græske organisationer, fra vores portugisiske kammerater og deres opbygning af en bevægelse mod løsarbejde, som har samlet 400.000 deltagere. Der var også vores tunesiske kammeraters oplevelser og reaktioner på udviklingen efter det arabiske forår.

Selve det politiske program var opdelt med temaer for hvert enkelt dag: »Gæld, krise og den internationale situation«, »unge og løsarbejdere«, »kvinder og krisen«, »LGBT og antiracisme«, »økosocialistiske strategier mod krisen« og på den sidste dag »strategier for at ændre verden«. Hver enkelt dag var opbygget efter et skema, hvor dagen startede med et skolingsoplæg som lagde grundlaget for dagens tema og satte nogle teoretiske argumenter på, herefter en workshopsrunde med konkrete emner eller kamperfaringer, og til sidste et fælles forum, hvor der blev givet plads til brandtaler fra de lande, som havde erfaringer med konkret arbejde inden for området.

Netop behovet for at udveksle erfaringer er om noget blevet større i de forgangne år, med EU for bordenden i uddeling af nedskæringer og med en global kapitalisme i krise, som sætter landene i intern konkurrence om at dumpe lønninger og social velfærd.

På trods af et godt politisk program var det derfor også til stor glæde for den danske delegation, at vi i år, i højere grad end tidligere, fik brugt de formelle og uformelle (baren om aften) tidspunkter til at få diskuteret enkeltvis med kammerater fra hele verden, og udvekslet konkrete erfaringer. Som et godt eksempel på dette brugte en håndfuld kammerater en af aftenerne på at diskutere opbygning af en ungdomsorganisation for Syriza (Grækenland), hvor de ville høre om vores erfaringer med opbygningen af SUF.

Dermed biddrager lejren ikke blot til at knytte personlige venskabsbånd mellem socialister fra forskellige lande, som kan bruges i det politiske arbejde. Der indhentes også konkrete erfaringer, og inspiration fra andre lande Her var danskerne i søgelyset i forhold til parlamentarisk strategi og Enhedslistens nuværende position.

Det blev ikke fastsat, hvor næste års lejr skulle afholdes, da flere lande bød ind. Men valget står mellem Portugal, Italien og Grækenland. Vi forventer at vide dette i løbet af september/oktober. Har du interesse i at høre mere, eller få tilsendt informationer om næste års lejr, kan du kontakte SAP på sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com