Efter Labours kongres i september holdt partiets ungdomsorganisation, Labour Youth, sit årsmøde i Warwick den 14-15. oktober.

af Labour Youth

Konferencen valgte en ny venstreorienteret ledelse udelukkende fra græsrodsbevægelsen Momentum. Denne bevægelse havde en betydelig dele af æren for Labours markante valgfremgang i foråret. Konferencen støttede også nationalisering af bankerne og vedtog en udtalelse om NATO, som vi bringer herunder. Udtalelsen har vakt stor opsigt – så stor, at forsvarsminister Fallon har sendt Corbyn et åbent brev for at få ham til at slå hånden af ungdommens politik.

 

Corbyn har erklæret sin fulde støtte til fortsat NATO-medlemskab. Han har imidlertid vakt uro, idet han flere gange har givet udtryk for, at han ikke vil forpligt sig til  uforbeholdent at sætte tropper ind, hvis et NATO land ender i en militær konflikt. Han forbeholder sig ret til, at Storbritannien kan tage selvstændigt stilling, hvilket er et markant brud med NATOs grundlag – den såkaldte musketer-ed. Samtidig har han udtrykt bekymring for, om NATOs øvelser i de baltiske lande fremmer freden, eller tværtimod optrapper konflikten med Rusland.

 

Støt Corbyn og internationalisme – giv Thrump og NATO modstand

 

Young Labour konstaterer:

  1. Siden mindst midten af 1800 tallet har forholdet mellem Vesten og resten af verden været defineret af imperialisme det vil sige et system, der i store træk bygger på krig, racisme og udbytning af de underudviklede dele af verden.
  2. NATO blev dannet efter Anden Verdenskrig ved den kolde krigs begyndelse med det formål at cementere de amerikanske interessers dominans.
  3. Mellem 1945 og 2000 bombede den amerikanske imperialisme mindst 27 lande, myrdede eller prøvede at myrde 30 verdensledere og prøvede at styrte mindst 40 regeringer.
  4. Det indbefatter også angrebskrige i Korea i 50’erne, Vietnam i 60’erne,kuppet i Chile i 1973, de amerikansk finansierede dødspatruljer i Mellemamerika i 80’erne, og endelig udsultede koalitionen en halv million irakiske børn til døde i 90’erne.
  5. Kommunismens sammenbrud efter 1989 gjorde enhver logisk retfærdiggørelse af NATO tvivlsom. Da randstaterne ikke længere behøvede at blive forsvaret. Heller ikke omfattende militær oprustning kunne retfærdiggøres.
  6. For at genskabe en ideologisk retfærdiggørelse havde NATO-landene, herunder Storbritannien, en orientering mod angrebskrige primært i muslimske lande. Først i Afghanistan – dernæst i Irak
  7. Disse krige fremmede ikke Vestens befolknings sikkerhed. I stedet fremmede de islamafobi hjemme og bitterhed og vrede ude i verden.
  8. Disse krige udløste også en krise for vores eget parti – Labour. Vælgerne vendte os ryggen i foragt, og den offentlige tillid til det parlamentariske demokrati faldt.
  9. I dag rider Donald Thrump på den høje hest i spidsen for NATO. For nylig har han truet med at udløse en atomkatastrofe på den koreanske halvø, samtidig med at han lukker grænserne for krigsflygtninge fra Mellemøsten.
  10. Jeremy Corbyn har været modstander af imperialismen og angrebskrige hele sit liv.

 

Young Labours synspunkt er:

1. Fra Guyana over Vietnam til Irak har Labourpartiet alt for ofte været medskyldig i USAs aggressioner.

2. NATO har været krumtap i og institutionelt udtryk for USA imperialismen.

3. Ligesom partieder (Jeremy Corbyn), skyggefinansminister (John Mc Donnell) og skygge-indenrigsminister (Dianne Abbott)) gør – burde Labourpartiet være konsekvent anti-imperialistisk.

 

Labour skal forpligte sig til at træde ud af NATO, eftersom alliancen ikke længere tilfredsstiller vores kollektive sikkerhedsbehov, er ledet af mand, som fra flere sider bliver anset som autoritær og en fascist, og NATOs fortsatte aggression gør folk i Storbritannien mindre sikre, end de ellers ville være.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com