content-picture.php

Denne platform for Welcome to Denmark blev vedtaget i konsensus af Koordinationsgruppen den 13. september 2015

af Welcome to Denmark

VI MENER:

– Alle mennesker på flugt skal hjælpes
Et menneskes ret til fri bevægelighed må ikke afgøres af nationalitet. Alle skal have ret til at rejse til det land, de ønsker. Det er umenneskeligt at tvangsregistrere og splitte familier ad, som man gør under den nuværende politik, der bygger på Dublin-forordningen.

Ikke blot er den europæiske politik umenneskelig over for flygtninge, den er også usolidarisk: De kriseramte og økonomisk trængte lande i syd får pålagt at løfte ansvaret, mens de rige lande i nord sidder på hænderne. Vi arbejder både politisk og aktivistisk for at sætte Dublin-forordningen ud af kraft og erstatte den med en solidarisk og medmenneskelig ordning, hvor alle mennesker på flugt kan få hjælp i Europa og kan få lov at bo i tryghed med deres familie, hvor de ønsker.

– Ingen flygter for sjov – vi accepterer ikke termerne “velfærdsturister” og “bekvemmelighedsflygtninge”
Mange politikere anvender betegnelserne “velfærdsturister” og “bekvemmelighedsflygtninge” om de mennesker, der kommer til Europa. Dette risikerer at bidrage til et indtryk af, at flygtninge strømmer til Europa på grund af ønsket om bedre generelle levevilkår.

Når mennesker efterlader alt, hvad de har, og alt, hvad de kender, for at finde tryghed og skabe sig en fremtid i et fremmed land, er det aldrig et let valg. Folk flygter i synkefærdige både over Middelhavet, fordi det, de flygter fra, er værre. Den danske og europæiske debat har alt for længe været helt forvrænget. Det vil vi ændre på. Det skal være slut med mistænkeliggørelse og diskrimination. Vi arbejder for en anstændig og konstruktiv flygtningedebat. Der er brug for solidaritet, samarbejde og gensidig respekt.

Ingen mennesker er illegale – alle har ret til at bo, arbejde og stifte familie, hvor de vil
Vi mener, at Danmark og EU skal føre en anstændig asylpolitik, der ærer de konventioner, vi har underskrevet, i stedet for aktivt at arbejde for at undslippe dem. Vi mener ikke, at man kun kan give midlertidig opholdstilladelse til mennesker, der flygter fra en borgerkrig. EU skal føre en solidarisk flygtningepolitik, der tager udgangspunkt i de reelle opgørelser af antallet af forventede flygtninge. Samtidig skal antallet af kvoteflygtninge hæves drastisk, så det reelt svarer til det antal, der har behov for asyl. Danmark bør indgå i dialog med resten af EU-landene og insistere på, at der laves solidariske aftaler om, hvor flygtninge kan få asyl.

Vi mener, at visumreglerne for indrejse i Schengen-lande skal ændres øjeblikkeligt. Ens nationalitet skal ikke afgøre, hvilken mulighed man har for lovlig indrejse. Man skal have mulighed for at søge asyl på ambassaderne i nærområderne, så man undgår at presse mennesker ud på en livsfarlig flugt over Middelhavet.

– At hjælpe er ikke et valg mellem velfærd og flygtninge
Vi har råd til at tage imod de flygtninge, der ønsker at bo og leve her sammen med os! At hjælpe flygtninge er en politisk prioritering og en medmenneskelig forpligtelse. Stramninger på asylområdet og beskæring af ulandsbistanden giver hverken mere velfærd eller flere penge til de fattigste i Danmark. Når regeringen skærer i ydelserne til asylansøgere, skærer de samtidig i kontanthjælpen og den offentlige sektor generelt. Nedskæringerne i kernevelfærd har været en politisk linje længe før, flygtningestrømmene ramte Europa. Det er et valg, regeringen træffer ud fra deres politiske prioriteringer. Vi er modstandere af den politik.

– Vi har ret til at hjælpe
Når uret bliver ret, bliver modstand en pligt. I disse dage har tusindvis af danskere deltaget i handlinger af civil ulydigheden Befolkningen har anerkendt behovet for at sidestille loven, når menneskers ve og vel afhænger af det. Mennesker, der hjælper folk i nød, skal ikke kriminaliseres. Politikerne bør sige tak for hjælpen i stedet for at retsforfølge de mennesker, der træder til, når deres system ikke fungerer.

– Verdens kriser og krige er også vores ansvar
Globale kriser kræver globalt ansvar. Når millioner flygter, er det fordi, verdenssamfundet har svigtet. Vi skal stoppe krige, ikke starte dem. Det er vores fælles pligt at sikre, at menneskerettigheder ikke krænkes, og at alle på vores klode kan leve frit og trygt. Når staterne og det etablerede ”verdenssamfund” lukker øjnene, må vi selv tage ansvaret på os og være det verdenssamfund, som vi kæmper for. Et verdenssamfund, der ikke lukker øjnene, men kæmper for at sikre menneskerettigheder, frihed og tryghed til alle mennesker overalt i verden.

Vis din utilfredshed med EU og regeringens asyl- og indvandrerpolitik.
Deltag ved Velkomstkomiteens Folkevandring for en ordentlig behandling af flygtninge – ved Folketingets åbning den 6. oktober.
Tag aktivt del i kampen ved at støtte op om de mange initiativer.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com