content-picture.php

Over 1.500 studerende demonstrerede den 19. februar i den finske hovedstad Helsinki mod regeringens forslag til universitetsreform.

af Opiskelijatoiminta

Efter demonstrationen fortsatte omkring 100 af demonstranterne til universitetets administration, som de besatte indtil næste dag. Også i Tampere, Turku, Joenssu, Rovaniemi og Oulo var der protester.

Den ny universitetslov, som regeringen foreslår, følger samme mønster som er set i en række andre europæiske lande. Hovedpunkterne er:

 • Universiteterne får juridisk status som selvejende institution. Det vil blandt andet mere usikre kontraktansættelser for universitetets personale.
   
 • Flertallet i universiteternes styrelsesråd vil være eksterne medlemmer, som ikke er undervisere, studerende eller administrativt personale (i den nuværende lov må højst en tredjedel være eksterne medlemmer).
   
 • Magten centraliseres i hænderne på topledelsen og forringe universiteternes interne demokrati.
   
 • Utilstrækkelig finansiering af universiteterne, ved kun at garantere finansiering af ’kerneaktiviteterne’.
   
 • Universiteterne bliver underlagt statens produktivitetsprogram (trods et erklæret løfte om det modsatte).
   
 • Universiteterne får mulighed for at opkræve gebyrer fra studerende fra ikke-EU-lande (i øjeblikket er uddannelses gratis i Finland).
   
 • Ingen garanti for forsknings- og informationsfrihed.

Demokrati eller kapitalisme?
Forslaget vil blive fremlagt i parlamentet dette forår. Hvis det vedtages, er studenterne især bekymrede for, at det vil give erhvervslivet større indflydelse på deres universiteter og derfor også på indholdet i studierne. Desuden vil det bane vejen for privatisering og gøre videregående uddannelse uoverkommelig for mange studerende, som allerede i dag må optage dyre lån og kæmper med høje leveomkostninger, særligt til boligudgifter.

Hvad der er på spil, er spørgsmålet, om universiteterne skal skabe viden for demokratiet eller for kapitalismen. Det mener studenterkollektivet Opiskelijatoiminta, som stod bag protesterne.

Den nye lov er del af et større projekt om at reformerer universiteterne, som går igen over hele Europa. Hvorfor ønsker de denne reform? Over alt andet, er det fordi viden er den vigtigste kilde til profit for kapitalismen. Derfor snakken om ’livslang læring’ for alle arbejdere (som den ny lov forpligter universiteterne til at gennemføre, red).. Arbejdere skal studere, og studerende skal arbejde, til glæde for …. vi ved hvem. For at skabe profit, bliver viden privatiseret og adskilt fra dens producenter… Kampen om universitetsreformen er ikke en marginal kamp. Det største spørgsmål er, hvordan man befrier produktionen, producenterne og formidlerne af viden, fra kontrol og udbytning.

Ny aktionsdag
De studerende er lige så kritiske mod den gamle hierarkiske model, som deres forgængere gjorde oprør mod i 1960’erne, som de er mod at undertvinge universiteterne en kombination af markedslogik og tilfældigt bureaukrati. Gennem deres bevægelse og aktioner forsøger de at finde nye veje til at skabe et demokratisk frirum, som ikke kan overtages af kapitalismen. Det næste skridt for bevægelsen bliver en landsdækkende aktionsdag fredag den 13. marts.

Studenterkollektivet Opiskelijatoimintas hjemmeside har enkelte tekster på engelsk
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com