"Kærlighed er en ret - men mange unge må ikke selv bestemme, hvem de vil gifte sig med”. Sådan står der på annoncer og store plakater i en kampagne, som Københavns Kommune har iværksat. Teksten er illustreret af en tørklædeklædt kvinde, der kysser en blond mand. Og det er jo al ære værd, at Kbh. Kommune kaster kræfterne ind i en kampagne mod 24-årsregel og tilknytningskravet, der forhindrer mange unge i at gifte sig med den, de ønsker… Men hov, det er bare ikke det, kampagnen handler om.

af SAPs Forretningsudvalg

Kampagnen handler om social kontrol. Ikke den statsautoriserede, der skal begrænse indvandringen til Danmark. Heller ikke den sociale kontrol fra forældre (eller ægtefælle) i almindelighed, som begrænser friheden for mange unge, især kvinder. Nej, de første tekstlinjer under overskriften gør det helt klart: ”Mange unge med anden etnisk baggrund end dansk må ikke selv vælge deres kæreste eller, hvem de vil gifte sig med. Flere oplever også, at deres forældre eller søskende tjekker deres mobiltelefoner, bestemmer deres påklædning, deres venner og hvilke fritidsaktiviteter de må gå til.”

 

Kampagnen handler altså udelukkende om lige præcis social kontrol i etnisk ”ikke-danske” miljøer. Åbenbart er det kun i denne gruppe, man kan være udsat for social kontrol. Åbenbart er det kun, hvis man er ”etnisk ung” (som kampagnens hjemmeside hedder), man kan have forældre, der vil bestemme ens påklædning eller vennekreds. Til gengæld kan man jo nemt få det indtryk, at det er helt generelt, at etnisk ikke-danske unge ikke selv må bestemme, hvem de vil gifte sig med.  Så der er al mulig grund til at frygte, at en sådan kampagne bidrager til den almindelige stigmatisering af indvandrere.

 

Enhedslisten står fast
Enhedslisten i København har ikke været med til at beslutte denne kampagne. Som de udmærket har forklaret, handler det ikke om, at de benægter, at social kontrol er et kæmpestort problem for mange unge fra konservativt religiøse og patriarkalske miljøer – herunder en stor gruppe unge fra muslimske hjem. Det handler endnu mindre om, at man ikke vil lave målrettede kampagner for støtteforanstaltninger, der kan hjælpe alle, der undertrykkes af social kontrol. Faktisk vil Enhedslisten gerne bruge mange flere penge på den slags – og har bl.a. været med til at støtte Sabaah, hvor etnisk ikke-danske unge støtter hinanden mod social kontrol.  Men Enhedslisten i København er, som en repræsentant formulerede det, ” imod at kommunen forbinder etnicitet med social kontrol og mener, at når majoritets mennesker laver en sådan kampagne, så skaber det grøfter og skubber minoritets mennesker længere væk.”  Selvfølgelig. Fuldstændig ligesom EL naturligvis ville være imod en kampagne med overskriften ”Stop kriminaliteten – Tag en uddannelse”, et billede af to unge indvandrere med løftede pistoler og en uddybende tekst med indledningen: ”Mange unge med anden etnisk baggrund end dansk rekrutteres til kriminelle bander…”! Også selvom vi gerne vil støtte f.eks. exit-programmer for bandemedlemmer.

 

Men kan en kommune så slet ikke lave en kampagne med tilbud om hjælp og støtte til unge fra etnisk ikke-danske miljøer, der er udsat for social kontrol? Selvfølgelig kan man det – også uden at stigmatisere! F.eks. med teksten: ”Sig fra, når andre vil bestemme over dit liv! Du kan få hjælp og støtte, hvis du er udsat for negativ social kontrol fra f.eks. familie eller kæreste. Frihed@nu.dk eller tlf….)”. Og så f.eks. et billede af en flok forskellige mennesker, bl.a. en tørklædeklædt kvinde og en lyshåret kvinde med et blåt øje. Man ”risikerer” selvfølgelig, at også pæredanske unge, der er udsat for grov (udansk?) social kontrol, føler sig som en del af målgruppen – men det er vel ok!

 

Uanset at Enhedslisten Kbh. som alle andre, der nægter at bidrage til de ulidelige generaliseringer om etniske minoriteter, risikerer at blive skældt ud for ”virkelighedsfornægtelse”, er det vigtigt at stå fast. Og heldigvis var der også stort flertal for dette synspunkt, da lige præcis diskussionen om dette var en hoveddebat på EL’s årsmøde for mindre end et halvt år siden.

 

Enhedslisten på uforståeligt slap line
Med netop denne dugfriske årsmødevedtagelse i baghovedet kan det undre, at Enhedslistens folketingsgruppe i forbindelse med Priden her i august fremlagde et forslag til folketingsbeslutning, der begik præcis samme fejl som Kbh. Kommunes kampagne. Forslagets indhold i blev pressemeddelelsen præsenteret således: ”Enhedslisten ønsker at oprette et målrettet tilbud til LGBTQ-personer, der oplever vold fra deres partner, eller unge homo- og biseksuelle fra etniske minoritetsmiljøer, der oplever stærkt negativ social kontrol og æresrelateret vold af psykisk og fysisk karakter fra familie og omgangskreds. (vor fremhævelse)”. Etnisk danske LGBTQ-personer kan altså risikere at opleve vold fra deres partner. Til gengæld er det åbenbart kun i etniske minoritetsmiljøer, at disse grupper kan blive udsat for ”stærkt negativ social kontrol” eller psykisk eller fysisk vold fra familie eller omgangskreds…

 

Én ting er, at det simpelthen ikke er rigtigt. Masser af etnisk danske LGBTQ-personer bliver udsat for stærkt negativ social kontrol. En anden ting er, at vi med disse formuleringer og forslagets ensidige målgruppe på dette område bidrager til en forkert generalisering om, at ”stærkt negativ social kontrol” af seksuelle minoriteter overhovedet ikke eksisterer blandt ”rigtige danskere”, men kun i ”de etniske minoritetsmiljøer”. En fortælling, der på håbløs vis bidrager aktivt til den almindelige ”dem-og-os”-opdeling og negative stigmatisering af den muslimske eller bare mørklødede del af befolkningen.

 

Det er fuldstændig uforståeligt, at sådan en smutter kan ske for vores folketingsgruppe, omgivet af kompetente pressemedarbejdere og sekretærer. Nogen burde kunne huske diskussionen – og beslutningen! – på årsmødet få måneder tidligere. Ikke mindst da, når en lang række af vore mest fremtrædende politikere var på talerstolen i netop denne debat. Ganske vist for at tale imod den beslutning, der var stort flertal for at vedtage…

SAP’s forretningsudvalg, den 16. oktober 2017

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com