content-picture.php

Da Enhedslisten den 10. november skrev under på finanslovsaftalen med regeringen, var det ikke med stor begejstring. Men det var ikke muligt at komme længere, lød argumentet. Det var nødvendigt at skabe et pres på regeringen uden for Folketinget. Hvordan er det gået?

af Åge Skovrind

"Ret til tryghed. Ret til arbejde” er i dette halvår partiets vigtigste kampagneaktivitet. På temasiden ”tryghed” kan aktivister hente baggrundsinformation, foldere, plakater og en håndbog.

”Jeg synes, at kampagnen er på vej op i omdrejninger. Mange afdelinger er i gang med uddeling af materialer, og alle afdelinger bliver ringet op for at høre, om de vil være med til at arrangere forårsmiddag for arbejdsløse,” siger Jakob Sølvhøj fra Enhedslistens Hovedbestyrelse. Han er tovholder for kampagnegruppen »Ret til tryghed. Ret til arbejde«.

Ideen med forårsmiddag for arbejdsløse er at holde en middag i lokalområdet som en slags lyttemøde med mad, hvor arbejdsløse, socialister og andre interesserede kan spise, hygge og diskutere, hvad man kan gøre for arbejdsløse i lokalområdet. Det er planlagt til den 13. marts.

Allerede lørdag den 23. februar satser Enhedslisten på en landsdækkende aktionsdag. Der er tanker om flere aktionsdage i maj og juni, men der er ikke sat dato på. ”Det afhænger også af, hvor meget bevægelse der kommer op at stå, og hvordan den politiske udvikling bliver,” siger en af de ansatte på Enhedslistens landskontor.

Der findes ikke et samlet overblik over, hvad Enhedslistens afdelinger og medlemmer laver eller planlægger, men Jakob opfordrer til, at man deler erfaringer og idéer med andre aktive i Enhedslisten på den Facebookgruppe, kampagnen har oprettet.

I nogle byer har Enhedslistens byrådsmedlemmer stillet forslag, som kan hjælpe de arbejdsløse. I Svendborg foreslog Enhedslisten i december, at alle nye jobs skal slås op som akutjob. Forslaget er nu vedtaget. I Roskilde fik Enhedslisten i første omgang flertal for at bruge 5 millioner på særlige akutjobs. Siden blev det dog barberet ned til det halve af de Konservative.

Folketingshøring
Samtidig er partiets folketingsgruppe klar med forskellige initiativer. Den 15. marts er der en høring på Christiansborg om arbejdsløshed og dagpenge. Blandt deltagerne er Mette Frederiksen, Verner Sand Kirk fra A-kassernes Samvirke, arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen, Dennis Kristensen fra FOA, Jørgen Juul Rasmussen fra Dansk Elforbund, Bente Sorgenfrey fra FTF og Majbrit Berlau fra Dansk Socialrådgiverforening.

Folketingsgruppen vil i de kommende måneder fremsætte en række forslag om job og dagpenge.

”Nu skal vi skal have kampagnen op i fulde omdrejninger, så vi får lagt det stærkest mulige pres på regeringen. Men generelt er vi godt i gang, også i forhold til lokale forhold,” siger Jakob Sølvhøj.

Europæisk aktionsdag 14. marts
Ved siden af de rent partimæssige aktiviteter har medlemmer af Enhedslisten taget initiativ til eller deltager i bredere aktiviteter sammen med andre. Det gælder ikke mindst aktiviteter i fagbevægelsen.

Græsrodsinitiativet Solidaritet eller Frit Fald (se artikel) holdt stormøde med 130 deltagere den 26. januar. Deltagerne fra 25 forskellige byer udvekslede erfaringer og vedtog blandt andet en aktionsdag torsdag den 14. marts.

"Med aktionsdagen vil vi vise os selv og omverdenen, at vi står sammen både på tværs af byer i Danmark og på tværs af landegrænser", hedder det i en udtalelse, som blev vedtaget på mødet.

Aktionsdagen er indkaldt af det internationale græsrodsnetværk Firenze 10+10 og den europæiske faglige sammenslutning ETUC.

I flere andre byer er der brede initiativer igang eller på vej. I Aalborg er et netværk af arbejdsløse i gang med at forberede en arbejdsløshedskaravane gennem Danmark i sidst i maj. Initiativet kommer i forlængelse af de jobcenter-aktioner, som fandt sted i december.

Faglig grøde
Også i de faglige organisationer er der grøde. Mens tusinder af fagbevægelsens medlemmer mister dagpengeretten, vokser utilfredsheden med, at fagbevægelens ledere ikke skruer bissen på over for regeringen. For nylig opfordrede formanden for HK Midt, Martin Rasmussen, i en kronik i Jyllands-Posten LO-formand Harald Børsting til at gå af.

23. januar mødtes omkring 50 tillidsfolk fra HK, 3F og PROSA i København, især fra private arbejdspladser. Overskriften var ”Bekæmp ledighed og social dumping.”. Der var god stemning, udveksling af erfaringer om faglige aktiviteter og ideer til fælles handling – for eksempel den europæiske faglige aktionsdag 14. marts, men ingen konkrete beslutninger. Netværket kalder sig Faglig Tillid og har en Facebookside. Her fremgår, at Faglig Tillid består af tillidsvalgte i fagbevægelsen, der inspirerer, koordinerer og diskuterer med hinanden.

Initiativet kommer i forlængelse af et åbent brev til finansminister Bjarne Corydon fra 37 tillidsrepræsentanter fra HK it, medie & industri. Brevet var optrykt på debatsiderne i Politiken søndag den 30. december under titlen "Regeringens indgreb truer velfærden".

Gennembrud?
Enhedslistens kampagnefolder peger på fem konkrete skridt til at sikre job og tryghed til alle:

  • Ingen skal miste dagpenge, så længe man står til rådighed
  • Regeringen skal skabe flere samfundsnyttige job
  • Enhver uden job skal have tilbudt uddannelse eller arbejde inden 1 år
  • 26 ugers genoptjeningsret til dagpenge
  • Mere efteruddannelse af fastansatte, så ledige kan komme ind som vikarer

Vi spurgte Jakob Sølvhøj, om der blandt disse krav er særlige fokuspunkter eller muligheder for et gennembrud:

”Det vil afhænge af den bevægelse, der udvikler sig, men jeg er overbevist om, at presset vil vokse. Vi håber selvfølgelig på et gennembrud på alle punkter, men de giver sig nok ikke. Vi ved, at det vil blive meget svært at ophæve aftalen mellem VKO+R fra 2010."

”Vi har bevidst formuleret vores krav ret bredt og ikke kun fokuseret på at fjerne dagpengeaftalen fra 2010. Selv et gennembrud på et enkelt område vil kunne give bevægelsen mere energi,” pointerer han.

Jakob Sølvhøj er overbevist om, at regeringen hele tiden vil være i defensiven i den offentlige debat.

”Det er jo tydeligt, at akutpakkerne ikke virker. I modsætning til regeringens prognoser er det jo tydeligt for enhver, at folk faktisk falder ud. Men det er ikke bare et problem, at mange vil ryge ud af dagpengesystemet. Det bliver også et stort problem at genoptjene dagpengeretten. Så jeg tror, at regeringen vil komme under meget pres på spørgsmålet om optjeningsretten.”

”En andet sag er i forhold til jobrotation, som regeringen jo gerne vil udvikle. Men vikarerne optjener ikke ret til dagpenge, selv om de overtager et ganske normalt arbejde. Her tror jeg også, der kan komme et stort pres for at ændre reglerne.”

Alt i alt er der mere bevægelse nu end i efteråret. Så jeg er optimistisk,” slutter Jakob Sølvhøj.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com