content-picture.php

På næste søndag, den 24. maj starter World Business Summit on Climate Change i Bella Center i København. Her vil verdenspolitiske pesonligheder som Al Gore og Ban Ki-Moon mødes med repræsentanter for den danske regering – og endnu vigtigere, med topledere fra store multinationale selskaber. Men en løsning af klimakrisen kan ikke gennemføres, af dem der har skabt den.

af SAP's Forretningsudvalg

Virksomheder og politikere skal over tre dage i Bella Centeret diskutere klimatopmødet, der skal finde sted på præcis samme sted om et halvt år. Topmødet finder sted under sloganet ‘Let’s turn risks into opportunities!’ og risikoer er der nok af. Klimakrisen truer millioner af menneskers overlevelse og milliarder af menneskers dagligdag, dens konsekvenser er uoverskuelige, men dens årsager er klare.

Når det vigtigste princip for udviklingen af et samfund er tanken om, at vi samfundet skal vokse sig større, at der skal tjenes flere penge i morgen, end der blev gjort i dag, så bliver alle andre principper skubbet i baggrunden.

Det konstante ræs for at være den teknologisk mest udviklede virksomhed og for at blive den største producent har bragt vores samfund på kollisionskurs med den begrænsede størrelse, som vores planet trods alt er.

De firmaer, der skal mødes i næste uge har alle nydt godt af, at omsorgen for vores fælles klode er blevet trængt i baggrunden af ønsket om profit. De inviterede inkluderer giganter som Shell, British Petroleum, Maersk og SAS. Firmaer der har tjent deres penge på at udvinde og forbruge Jordens begrænsede naturressourcer og som i årevis har modarbejdet effektiv lovgivning på klimaområdet.

Mulighederne for disse firmaer består i at stirre sig blinde på det enorme marked, som varetagelsen af en sund og sikker natur udgør. I det manifest, som udgør baggrunden for mødets diskussioner er målsætningen for CO2-koncentration i atmosfæren sat næsten en tredjedel højere, end det der anbefales af FN’s klimapanel.

Derudover er alle de involverede interesserede i at fortsætte den katastrofale politik med salgbare CO2-kvoter, der på den ene side sikrer at udledningerne aldrig falder hurtigere end vedtaget og på den anden side tilfører de forurenende firmaer massiv kapital for deres ulejlighed. Det er en praksis, der ikke uden årsag er blevet kaldt ”privatisering af luften”.

Topmødet er dog ikke helt upåvirkelig for kritik, således startede de ud med sloganet ‘Green is the color of money!’ – der tydeligvis falder mere i tråd med mødets dagsorden, men desværre ser dårligt ud på tryk.

Denne tilgang til klimakrisen ligger i direkte forlængelse af regeringens strategi på området: ”Lad de store virksomheder definere løsningerne, så leverer vi den politiske vilje og nedskæringerne” – en direkte parallel til
regeringens krisehåndtering i øvrigt.

Det er det 15. klimatopmøde, der afholdes til december. Men der erikke sket nogen nævneværdige fremskridt, tværtimod er blandt andet Danmarks CO2-udledninger steget hvor den skulle være faldet.

Det er de samme virksomheder, der lige siden 1992, hvor det første klimatopmøde blev afholdt, har lobbyeret og defineret løsninger, som nu skal formulere et oplæg til topmødet i december.

En løsning af klimakrisen kan ikke gennemføres, af dem der har skabt den. Det er op til fagforeninger, sociale bevægelser og ansvarlige forskere at finde sammen og komme med oplæg til topmødet i december.

Der er arrangeret protester i løbet af de tre dage, som topmødet varer, der vil forsøge at pege på det misforhold der er mellem en krise der berører hele verdens befolkning, og den meget eksklusive skare, der får mandatet til at løse den.

Vi må arbejde for at fagforeningerne og de sociale bevægelser bliver engageret i udarbejdelsen af en løsning baseret på almindelige menneskers selvstændige organisering. Ellers risikerer vi at overlade det til højrefløjen at definere en løsning, en løsning der tegner til at blive både farlig og asocial!

Den 24. kl. 14 er der arrangeret en demonstration fra Christianshavs Torv. Demonstrationen vil gå gennem Amager mod Bella Center. SAP opfordrer alle til at deltage indenfor rammerne af demonstrationen. Der vil derudover være mulighed for at deltage i civil ulydigheds aktioner mod CO2-handel under hele topmødet.

SAP’s forretningsudvalg, 15. maj 2009

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.
Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.

Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com