Socialistisk Informations skrev i marts om en succesrig lærerstrejke i West Virginia. Det er imidlertid langt fra den eneste stat i USA, hvor lærerne er gået på barrikaderne. ”The Red State Education Revolt”- Uddannelsesoprøret i de republikanske stater - breder sig:

af Steen Andersen

I Oklahoma nedlagde et flertal af lærerne arbejdet i mandags (3. april 2018), med krav om bedre økonomiske vilkår for uddannelserne. Det skete efter cirka en måneds forberedelse. Statens lovgivere forsøgte at komme strejken i forkøbet ved at vedtage et budget, der angiveligt indeholdt en del forbedringer. Men det viste sig hurtigt, at der var huller i budgettet, og lærerne nedlagde arbejdet.

 

Arbejdsnedlæggelsen koordineres af ”The Oklahoma Education Association”, lærernes fagforening.

 

Formanden kaldte budgettet for ”en udbetaling” og formulerede en række krav til en skattelovgivning, der kan dække det hul på 50 mio. dollars, der er opstået efter flere års nedskæringer og nylige afskaffelser af skatter på hoteller og moteller.

 

Blandt andet kræver lærerne et fradrag for kapitalgevinster afskaffet og en øget skat på spillegevinster.

 

På trods af nedskæringer på undervisningssektoren har Oklahoma haft råd til at reducere topskatten og skatten på olie- og gasfirmaers omsætning.

 

Strejker mod pensionsforringelser

I Kentucky var der omfattende arbejdsnedlæggelser blandt lærerne, efter at statens kongres havde gennemført ændringer i pensionsordningen. Kentuckys pensionssystem er i forvejen et af de ringeste i USA. Republikanerne har arbejdet på at forringe systemet yderligere igennem de sidste 3 år, selv om lærere og andre offentligt ansatte har protesteret og bekæmpet ændringerne. Hidtil med succes.

 

Men i slutningen af marts lykkedes det republikanerne, der kontrollerer begge kamre i statens kongres, at komme igennem med nedskæringerne. Meget rammende skete det ved at vedtage en samlet pakke, hvor hovedpunktet var statens kloaksystem…

 

I et forsøg på at undgå for meget opmærksomhed om nedskæringerne har kongressen i øvrigt også vedtaget, at man ikke længere behøver at lave konsekvensberegninger af budgetforslag. Selve lovforslaget var på næsten 300 sider, og politikerne fik kun ganske få timer til at se det igennem inden afstemningen.

 

Statsadvokaten (der er politisk valgt – og Demokrat, formoder vi) har imidlertid lovet at rejse spørgsmålet om lovens gyldighed ved domstolene.

 

I Arizona truer lærerne med at nedlægge arbejdet, hvis ikke de får en lønforhøjelse på 20 procent og øget skolebevillingerne til niveauet før krisen i 2008. Skolerne i Arizona har mistet næsten en fjerdedel af deres bevillinger siden finanskrisen.

 

Lærerne kræver også, at staten stopper med at reducere skatterne, indtil udgifterne pr. elev har nået gennemsnitsniveauet i USA.

 

Lærerlønninger

Der er stor spredning på lærerlønninger i USA – ikke helt mærkeligt, når man ser på en by som New York City i en ende og en stat som Arizona i den anden ende. Alligevel er det påfaldende, at ud af de 12 stater med de laveste lærerlønninger har de 11 republikanske flertal i deres kongresser.

 

I top-12 er der lidt mere jævn fordeling: 5 stater har republikansk flertal og 7 demokratisk flertal.

 

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com