17.-21. september afholdes det femte ESF i Malmö. Det startede som et alternativ til Verdens Økonomiske Forum i Davos, hvor eliten mødes for at diskutere den globale økonomi. I Porto Alegre mødtes bevægelsesrepræsentanter for at diskutere alternativer til nyliberalismen under overskriften ”en anden verden er mulig”. Behovet for at udvikle alternativer og vise at der er kræfter, der kæmper for en anden verden, er ikke mindre i dag, end da processen startede.

af SAP's Forretningsudvalg

Et forum lige på den anden side af Øresund betyder, at processen nu er kommet til vores nabolag. Det er en proces, som Enhedslisten bør være en del af, selvom partier som sådan er udelukket for at deltage.

Enhedslistens medlemmer kan være med til at gøre ESF 2008 en succes. Men der er også dilemmaer i succeskriterierne, hvor det handler om at finde den rigtige balance.

Først og fremmest er det et mål i sig selv at forummet bliver stort. Både for at symbolisere at mange støtter alternativer til nyliberalismen og for at mange har fået de oplevelser. Her kan vi alle medvirke ved selv at
deltage og ved trække andre med.

ESF skal udtrykke den mangfoldighed, der er i bevægelserne med forskellige emner og arbejdsformer. På den anden side vil det være godt, hvis nogle emner kommer til at præge forummet mere end andre:

  • Kampen for offentlig velfærd har mobiliseret titusinder i både Danmark og de andre nordiske lande. Her kan vi fra Norden, bidrage til den globale proces med egentlige kamperfaringer.
  • Kampen mod klimaforandringer er central for os, og ESF kan blive et vigtigt redskab til at opbygge bevægelserne frem mod klimatopmødet i København 2009.
  • Kampen mod EU’s nyliberalisme og til forsvar for de faglige rettigheder. Forummet bør forholde sig til EU, eftersom det er et centralt redskab for gennemførelse af nyliberal politik i Europa og der en stærk folkelig modstand mange steder mod projektet.

 

Forummet bør også være bredt i at favne de strømninger, der er til stede i de bevægelser, der vil opbygge alternativer til nyliberalismen – fra anarkister til socialdemokrater. Men på den anden side vil vi gennem vores
deltagelse være med til at præge forummet i antikapitalistisk retning.

Vi vil også gerne være med til at forummet bliver handlingsrettet. Det vil være en succes, hvis det fører til bevægelser, netværk og fælles aktioner.

Men forummet kan også være med til at styrke Enhedslisten. Oplevelsen af at deltage i et forum med tusinder andre kan give en gejst og energi, der kan bruges i det efterfølgende arbejde.

Det er også en lejlighed til at lære mere gennem at høre om andres kamperfaringer og deltage i eller overvære
debatter om forskellige strategier for samfundsforandring.

På samme måde kan forummet give et internationalt perspektiv på de lokale kampe i internationalt perspektiv. Her er det muligt at stifte bekendtskab med bevægelser, der har større vægt.

Men hvis erfaringerne fra forummet for alvor skal bidrage til Enhedslistens politiske udvikling er det vigtigt, at der sker en kollektiv erfaringsopsamling og vurdering af forummet i afdelinger, udvalg, hovedbestyrelse og på aktivisttræffet.

Men forudsætningen er først og fremmest, at mange deltager.

SAP’s forretningsudvalg 4. juli 2008

(Vi ønsker alle abonnenter en god sommer og er tilbage i august måned med ugekommentarer)

Støt indsamlingen til 4. Internationale

SAP er den danske afdeling af 4. Internationale, en global samling af revolutionære og marxistiske organisationer. Siden slutningen af 80’erne har 4. Internationalers organisationer været aktive, initiativtagende og udfarende i arbejdet for at etablere brede antikapitalistiske partier.

4. Internationale fungerer bl.a. som et politisk-ideologisk center, der har fastholdt og viderebragt et revolutionært marxistisk program, der bygger på arbejderbevægelsens erfaringer – længere tilbage end de 20 år, hvor denne
udvikling har fundet sted.

I øjeblikket samler SAP ind til 4. Internationale, og vi opfordrer alle, der er enige med SAP, eller som vil støtte et globalt revolutionært perspektiv til at bidrage til den aktuelle indsamling til 4. Internationale.

Send penge via giro eller netbank. Anfør korttype 01, girokontonr. 5100852; Solidaritetsfonden.

Mere om indsamlingens baggrund:
http://www.socialistiskinformation.dk/side.php?id=66

Se også 4. Internationales engelsksprogede webmagasin, International Viewpoint: http://www.internationalviewpoint.org/

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com