Den Europæiske Faglige Sammenslutning (ETUC) har fået nok. Derfor har den indkaldt til europæiske aktionsdag onsdag den 29. september under overskriften: ”Nej til nedskæringspolitik – prioritér jobs og vækst”.

af SAP's forretningsudvalg

I indkaldelsen til aktionsdagen kritiseres de europæiske regeringer for at besvare krisen med nedskæringer, som kun yderligere vil føre til stagnation og arbejdsløshed. I stedet kræver ETUC bl.a. sikring af reallønnen, bedre pensioner, en god offentlig service for alle, skat på finansielle transaktioner samt en dynamisk industripolitik baseret på lavenergi-vækst. ”Vi skabte ikke denne krise. Regningen skal betales af bankerne, ikke arbejderne”, som det hedder.

Fra mange lande har svaret på ETUC’s opfordring til europæisk aktionsdag været positivt. I Spanien har de faglige organisationer ligefrem benyttet lejligheden til at indkalde til generalstrejke, men også i bl.a. Portugal, Italien, Letland, Litauen, Tjekkiet, Cypern og Polen vil der blive gennemført manifestationer som en del af aktionsdagen.

Den centrale fælles demonstration vil finde sted i Bruxelles, hvor omkring 100.000 arbejdere fra mange lande forventes at samles for også at sende budskabet til EU-kommissionen og EU-parlamentet: ”Nej til nedskæringspolitik og usikkerhed i Europa – ja til et Europa med beskæftigelse, social retfærdighed og solidaritet”.

Imidlertid er det ikke alle ETUC’s medlemsorganisationer, som bakker op. Det gælder f.eks. det danske LO, som absolut ingen skridt har taget for at mobiliserer opbakning til aktionsdagen – det være sig i form af en manifestation i Danmark eller ved at organisere ture til Bruxelles for interesserede medlemmer.

I et land, hvor regeringen freder og begaver kapitalen og de rigeste i samfundet, mens arbejderklassen og folk på overførselsindkomst betaler med arbejdsløshed, genopretningspakker og kommunale nedskæringer, skulle der da være al mulig grund til at mobilisere.

Dette skandaløse svigt fra LO-ledelsen skyldes flere ting. Dels en generel ulyst til at mobiliserer fagbevægelsens medlemmer til aktivitet – den slags kan jo komme ud af kontrol! Og dels en konkret frygt for, at mobilisering til en europæisk aktion kan åbne op for en diskussion om LO-ledelsens kapitulation overfor EU, som i dag er spydspidsen for borgerskabets angreb på arbejderbefolkningen.

Men ETUCs aktionsdag angribes ikke bare fra højre, men også fra sekteriske partier på venstrefløjen, primært af stalinistisk oprindelse. Det gælder f.eks. det græske kommunistparti, KKE, som i Grækenland systematisk har splittet ethvert forsøg på at skabe en enhedsfront i den græske arbejderbefolkning, bl.a. ved at afvise fælles demonstrationer mod nedskæringspolitikken og i stedet gennemført deres egne partidemonstrationer.

I forlængelse af denne sekteriske politik advarer de også mod deltagelse i den europæiske aktionsdag. For som Athanassios Zikas fra partiet for nylig forklarede, så har ETUC ”stået og vil også i fremtiden stå i kapitalens tjeneste. Deres indgriben og mobiliseringer har til formål at kontrollere arbejderklassens reaktion, manipulere arbejderne og forhindre, at klassekampen udvikler sig” (Arbejderen, 28/8-10).

Der er helt sikkert meget ETUC kan kritiseres for. Men at bruge det som argument for at holde sig væk i lige præcis den situation, hvor ETUC kalder til aktion på et rimelig fornuftigt grundlag, er dybt sekterisk. Det vil alene betyde, at venstrefløjen isolerer sig i forhold til de 10.000’ner af arbejdere, som vælger at følge ETUCs opfordring til aktion. Det er en sekterisme, som vækker dystre minder om da det stalinistiske KPD i 1930’ernes Tyskland nægtede at deltage i enhedsdemonstrationer mod nazisterne sammen med Socialdemokraterne med den begrundelse, at disse i virkeligheden var ”socialfascister”. Det sikre resultat var splittelse og nederlag.

I dag er der hverken brug for passivitet eller sekterisme. Der er tværtimod brug for at mobilisere flest muligt til ikke bare at sige nej til nedskæringspolitikken, men også til at markere det i aktiv handling. Den anti-kapitalistiske venstrefløj må kaste alle kræfter ind i denne mobilisering, som også er forudsætningen for at vores radikale forslag om et mere grundlæggende brud med kapitalismen overhovedet vil få nogen lydhørhed i bredere del af arbejderbefolkningen.

Derfor er det også rigtig godt, at Enhedslisten har taget initiativ til at organisere en bustur til demonstrationen i Bruxelles, som er åben for alle. Bussen kører fra København tirsdag den 28. september kl.17.30 og ankommer via Odense og Fredericia til Bruxelles onsdag morgen. Efter et besøg i EU-parlamentet og deltagelse i demonstrationen returnerer bussen til København, hvor den ankommer torsdag den 30. september senest kl. 9 om morgenen.

En stor og magtfuld demonstration i Bruxelles den 29.september vil være et vigtigt skridt fremad i kampen mod den nedskæringspolitik, som hærger hele Europa og rammer alle Europas arbejdere. Derfor: Tag fagforeningsfanen over skulderen samt kollegaer, venner og bekendte under armen og sæt kursen mod Bruxelles.

Tilmelding skal ske med det samme via: tag-med-enhedslisten-til-bruxelles

SAP’s forretningsudvalg, 17. september 2010

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com