Demonstrationen mod Defense League i Aarhus den 31. marts var en bragende succes, men den nynazistiske vold fortsætter. Elitær ”hjælp” fra København er imidlertid ikke vejen frem.

af Svend Vestergaard Jensen

Aktiviteterne i forbindelse med 31. marts blev en succes for det antiracistiske og antifascistiske arbejde i Aarhus-området. Aktiviteterne blev støttet fra andre dele af landet og fra andre steder udenfor Danmark, blandt andet Norge, Sverige og England. Anledningen var en fælleseuropæisk demonstration fra de antimuslimske Defense League-grupper, der forsøgte at få et fodfæste i Danmark med udgangspunkt i Aarhus.

De højreekstremes forsøg på at markere sig blev vendt til det modsatte for racisterne. Men er de højreekstreme netværk reelt svækket efter den 31. marts, og hvordan bekæmper vi dem bedst?

Noget tyder på, at målet med moddemonstrationen holder, nemlig at bekæmpe racisme og fascisme fra disse grupper. Deres aktiviteter synes neddroslet og fortsætter som ”business as usual” som voldelig hooliganisme, som på fremtrædelsesplanet godt kan isoleres fra de politiske standpunkter hos denne gruppe – White Pride.

Forsøget på at rodfæste Danish Defense League i Aarhus lykkedes ikke. De forsøger sig nu rundt om i landet med at skabe et slags samlingspunkt, et nyt hovedkvarter i Bov ved Padborg i Sydjylland. Ved deres arrangementer samler de også nynazistiske grupper samt internationale folk fra blandt andet English Defense League. Gruppen har slået sig ned i grænseregionen. Her kan det være lettere for andre europæiske nynazister at komme til.

Danish Defense League foretager forskellige aktioner rundt om i Jylland, f.eks. i forsommeren et forsøg på en marchlignende aktion i det nordvestjyske. Desuden deltog repræsentanter fra Danish Defense League i en international antimuslimsk manifestation i Stockholm den 4. august efter samme koncept som i Aarhus den 31. marts.

Svækket, men…
Socialistisk Information har snakket med talsmanden for Aarhus for Mangfoldighed, der stod for demonstrationen den 31. marts, Per Jensen:

”Demonstrationen den 31. marts var en ubetinget succes med over 6000 deltagere.
Det var politiets skøn på dagen. Aldrig før har vi set en så massiv antiracistisk manifestation i Aarhus. Det er ubetinget den største demonstration mod fascisme og racisme i Aarhus siden afslutningen af Anden Verdenskrig. Aktiviteterne op til, under og efter demonstrationen betød nye allierede på dette område, som vi vil samarbejde med fremover. Den brede befolkning og hele det politiske spektrum sås på gaden denne dag. Modstanden viste sig politisk, kulturelt såvel som socialt”.

Han vurderer imidlertid ikke, at der er sket en nedgang i antallet af overfald fra nynazisterne i White Pride (WP), snarere tværtimod.

”Men nazisterne er blevet svækket af den store folkelige demonstration, og det vil helt sikkert påvirke WP’s muligheder for rekruttering af nye unge nazister negativt,” siger Per Jensen.

Hooliganisme
Den aarhusianske nynazistiske hooligan-gruppe, White Pride, fortsætter sin hidtidige praksis ved superligakampe, hvor kampe mod andre fodboldklubbers voldelige fangrupper arrangeres før og efter fodboldkampene efter et aftalt spil, hvor de skal mødes. Her er FCK’s Copenhagen Casuals og Brøndbys South Side United en del af spillet, men også fans fra andre klubber. De to omtalte grupper er modsat WP ikke defineret politisk. De er alle ”firms” opkaldt efter deres engelske forbilleder. Modsat WP er de andre hooligangrupper ikke racistiske, men enkelte medlemmer kommer med racistiske ytringer.

White Pride og miljøet omkring denne gruppe har gennem de seneste år foretaget utallige overfald på venstrefløjsfolk og etniske mindretal. Det synes reduceret siden den succesfulde antiracistiske demonstration den 31. marts. Det betyder ikke, at WP og omkreds ikke deltager udenbys i aktioner, som f.eks. da repræsentanter herfra deltog den 30. juni i år i et angreb på en antifascistisk blokade i Odense i forbindelse med et nazistisk møde.

Om volden fra nynazisternes side er formindsket siden marts siger formanden for LO i Aarhus, Anders Munk, til Socialistisk Information:

”Der mærkes ikke så meget til volden, som før. Det er i hvert fald væk fra medierne. Det er mindsket, men jeg har ikke det store overblik over det. Måske er de ved at samle kræfter. Det er de unge politiske aktivister, der udsættes for volden. De mærker det først. Vi andre støder ikke så meget på det”.

Johan Poulsen er en ung mand, der ser næsten alle AGF’s hjemmekampe. Han oplever, at de voldelige overfald er reduceret, og at det er mere trygt at færdes i byen.

”Måske hviler de sig lidt. 31.marts var pinlig for dem og med den massive pressedækning, der var landet over. Men jeg frygter en kæmpe gengældelsesaktion, en hævnaktion. Hvornår det kan ske, kan jeg ikke sige noget om. Vi skal ikke tro, at de er færdige. De er fortsat nynazister”.

Faglige aktioner
Under en lovlig faglig blokade i juli i Aarhus mod en cafe uden overenskomst angreb nynazister de unge faglige aktivister fra Fremtidsfighters. De faglige aktivister blev chikaneret af WP’erne med spyt, skub og slag. Det østjyske politis svar var at opløse protestdemonstrationen for at forhindre vold, i stedet for at beskytte de aktionerendes ret til en markering, der var lovlig anmeldt’ og som var en heldagsaktion. Overfald blev gentaget i september, hvor de unge faglige aktivister fra Fremtidsfigthers igen aktionerede ved cafeen ved åen, der fortsat ikke har overenskomst.

Angrebet på en faglig blokade er en udvidelse af de aarhusianske nynazisters aktiviteter. Det er vigtigt’ at fagbevægelsen forholder sig aktivt til dette for at forhindre disse overfald mod faglige aktivister. Og dette er gensidigt: Fagbevægelsen må beskytte aktivisterne mod disse nynazistiske overfald, og antiracister og antifascister må henvende sig til fagforeninger, så disse åbent udgør en del af denne kamp. På den måde bliver antiracisme, antifascisme også hele arbejderbevægelsens kamp, og giver nyt liv til fagforeningerne.

LO-formanden i Aarhus, Anders Munk:

”Hvis de unge faglige aktivister ved samme blokade havde nogle mere granvoksne fagforeningsfolk iklædt vores t-shirts med i aktionerne, ville det være noget sværere for nynazisterne at angribe. På den måde kan vi støtte. Vi vil gerne have nogle positive tilsagn fra de unge, når de laver noget næste gang. Det håber jeg, de vil. Ellers må vi fortælle dem det en gang til”.

Styret fra København?
Det venstreradikale miljø i Danmark synes i denne situation at begå en klassisk fejl. I hvert fald hvis vi skal bedømme omtalen af en konference den 14-16. september i Aarhus. Den blev afholdt et hemmeligt sted på Aarhus-kanten for at udveksle erfaringer. Deltagerne skulle i forvejen erklære sig enige i et grundlag. Indkalderne hævder, at den 31. marts-protesterne hverken har stoppet de voldelige overfald eller inspireret venstrefløjen, fagforeninger eller andre til at fortsætte arbejdet mod de højreekstreme.

Denne kritik kan være rigtig, men konferencens indkaldere sagde samtidig, at det er ”ved at være sidste udkald” – lyder det fra Projektantifas hjemmeside – for at bruge de positive 31. marts-mobiliseringer. De lokale politiske aktører kritiseres voldsomt, og i stedet er løsningen at ”tilkalde hjælp udefra”.

Konferencen synes meget elitær, og synes ikke at være interesseret i, hvordan der konkret skal arbejdes i Aarhus og andre steder. Ikke mindst i forhold til fagbevægelse, studenterorganisationer, partier, den lokale presse, m.fl.. Konferencen synes mere at kunne medvirke til at få medier, politi, politikere til igen at udstille det som et ”slagsmål mellem de højreekstreme mod de venstreekstreme”, gruppe mod gruppe, hvilket igen tilslører, hvor volden kommer fra, nemlig fra nynazisterne og andre højreekstreme.

Konferencen mundede ud i etablering af netværket Praktisk Solidaritet Aarhus (PSA) med udgangspunkt i København, hvor ledelse for dette initiativ også ligger. Konferencen synes helt at negligere det ovennævnte åbne arbejderklasseaspekt i deres kamp mod nynazisme, ikke bare inddragelsen af arbejdernes organisationer, men også bredden i demonstrationen. Som talsmanden for Aarhus for Mangfoldighed siger, så viser disse erfaringer fra demonstrationen 31. marts vejen frem.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com