content-picture.php

Over 100 var med på SAPs påskeseminar i år og fik en god blanding af politisk diskussion, underholdning og socialt fællesskab.

af Åge Skovrind

I alt deltog 112 personer i løbet af de fire dage, hvis man medregner to børnepassere, 9 børn og en kok. Der var en ligelig fordeling af folk med og uden medlemsskab i SAP.

Flest deltagere var der forståeligt nok til de møder, hvor der ikke fandt andre arrangementer sted på samme tid.
Det var debatten om social dumping og velfærdsrettigheder (Søren Søndergaard og Nina Trige Andersen) med 66 deltagere og Johannes Wamberg Andersens oplæg om situationen i Ukraine med 47 deltagere.

I løbet af arrangementet var der tilbud om en lang række workshops om alt fra fri cannabis til oprøret i Bosnien. Her var det diskussionerne om ”oprør eller terror – før og nu” med Pernille Skipper og Anders Hadbergs oplæg om den økonomiske krise, der var de mest populære.

Deltagernes evaluering foregår for første gang digitalt og er endnu ikke afsluttet. Men en rundspørge blandt deltagerne peger på, at der hele vejen rundt var stor tilfredshed.

Socialistisk Information fik en kommentar fra fire af årets deltagere. Det var lørdag eftermiddag, før påskemiddagen og den efterfølgende revy, hvor en gruppe i ugens løb havde øvet sig på satiriske sange og sketcher om aktuelle begivenheder fra skole- og arbejdsliv, om det politiske liv – og om os selv.

Lars Hansen, Nørrebro, var med for første gang.

”Jeg havde hørt om seminaret og var interesseret i SAPs holdninger. Programmet så interessant ud og lidt mere politisk, end jeg kender fra Enhedslistens sommerlejre. Så jeg ville gerne lære mere.”

”Det har levet op til mine forventninger. Det fungerer godt socialt, og der er en masse politik på et forholdsvis teoretisk niveau. Folk er rimeligt åbne, man kan godt komme ind i det sociale fællesskab.”

”Specielt workshop om reformisme og revolution og oplægget om Ukraine var spændende, og logistikken har fungeret perfekt.”

Mie Backmann, København NV, var med for første gang.

”Jeg har mange venner i SAP, som spurgte, om jeg ville med. Det har været rigtig fedt. Der har været gode workshops og luft til at socialisere.”

”Hvis jeg skal fremhæve noget, og det ikke behøver være det politiske, så var det aftenprogrammet med Kitka, som spillede Balkanmusik for fuldt blæs, og vi dansede. Det var rigtig godt.”

”Jeg var også glad for workshoppen om marxistiske grundbegreber. Den blev jeg helt sikker klogere af.”

Pia Mølbæk, Århus, var med for første gang.

”Sidste år meldte jeg mig ind i SAP, så det er sådan set bare i forlængelse af det, at jeg kmmer sammen med mine kammerater fra SAP..”

”Det er en god blanding af ferie og noget politik, det bliver kombineret godt på en hyggelig og ikke alt for seriøs måde. Man kan trygt sige til, også når man ikke er enig. Sådan er det ikke altid i Enhedslisten.”

”Der var en god workshop om, hvordan man som organiseret politisk aktivist arbejder i brede bevægelser. Jeg følte, jeg fik en guide til det, og det blev præsenteret på en måde, som alle forstod. Det var også supergodt at høre om, hvordan vi kan bruge det kommunalpolitiske arbejde i sammenhæng med mobiliseringer udenfor.”

”Jeg er her med min datter, som er SUF’er, og hun er enig. ”Det her er vores ferie”, siger hun.”

Per Monnerup, Lemvig:

”Det er 5. eller 6. gang, jeg er med, og de sidste tre år har jeg optrådt med min guitar om aftenen.”

”I år er jeg sammen med min kone. Det er godt at have nogen at vende dagens oplevelser med, og så har vi vores eget værelse. Man bliver jo også mere magelig med årene.”

”Min eneste kritik var i et gruppearbejde, hvor jeg oplevede, at folk satte sig i kliker med dem, de kender i forvejen, så vi kom til at sidde for os selv. Det kunne være styret bedre. Men jeg oplever klart, at den pædagogiske tilgang i workshops er blevet væsentligt bedre. Diskussionen om, hvad der sker i Bosnien, og hvad vi selv kan gøre, var eksemplarisk, hvad det angår.”

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com