content-picture.php

Israels angreb på Gaza er en forbrydelse mod menneskeheden. Et af verdens tættest befolkede områder er udsat for blokade, bliver bombet, og nu har Israel også invaderet. Selv hvis man antog forklaringen om, at det var en reaktion på de raketter Hamas har sendt ind i Israel, er Israels forbrydelser i en helt anden klasse end Hamas’, hvilket tabstallene på de to sider også viser. De kampe, der nu foregår i Gaza, er vores fulde sympati hos palæstinenserne, der gør modstand mod en invasionsstyrke.

af SAP’s Forretningsudvalg

Det betyder ikke, at vi sympatiserer med de politiske kræfter, der dominerer modstanden. Hamas har stor opbakning i Gaza og intet tyder på, at invasionen gør den mindre.

Vi forsvarer og anerkender befolkningens ret til at vælge de politiske ledere, de ønsker. Men det ændrer ikke på, at vi ikke støtter Hamas, og at vi håber at andre politiske kræfter vil få opbakning i fremtiden.

Vi kan aldrig støtte politiske kræfter, der ønsker en stat baseret på, at et bestemt religiøst eller etnisk tilhørsforhold har forrang. Det gælder både i Palæstina, Israel og alle andre steder i verden.

Men en fredelig løsning på lang sigt afhænger også af USA’s rolle. Hvis USA stoppede sin økonomiske og militære støtte i morgen, ville Israel sikkert stoppe angrebet i overmorgen, da Israel er helt afhængig af denne støtte.

Fra EU har der lydt mere kritiske røster. Men kritik er ikke nok. EU bør indføre sanktioner og handelsaftalen som giver Israel gunstige handelsbetingelser, bør opsiges.

Den danske regering lægger sig desværre helt på linje med USA og forsvarer Israels ret til at forsvare sig mod Hamas. Det er et ufatteligt hykleri, at den danske regering accepterer Israels brud på FN-resolutioner gennem
årtier, samtidig med, at man snakker om demokrati, menneskerettigheder og respekt for verdenssamfundet.

Den internationale solidaritet utrolig vigtig. Gennem et folkeligt pres kan få regeringerne til at ændre politik. Dette kan kun opnås, hvis vi er stand til op opbygge en bevægelse, der når bredt ud.

Demonstrationer, der er præget af islamiske grupper, der grupper ”gud er stor” og ”død over jøder”, skader mulighederne for en stor bevægelse og underbygger den fejlagtige opfattelse, at der er tale om en konflikt mellem muslimer og jøder.

SAP støtter derfor Enhedslistens linje om, at man ikke skal give islamistiske grupper nogen platform.

Men det bedste, vi kan gøre for at forhindre, at fundamentalistiske og anti-demokratiske grupper præger modstanden mod Israels angreb, er at vi selv sørger for at være til stede og mobilisere i stort omgang – bl.a. ved
at arbejde for, at fagbevægelsen, de studerende og mange andre grupper med i protesterne.

Den 13. januar er der demonstration i København og andre steder. Forhåbentlig bliver det store og bredde demonstrationer, som kan lægge pres på regeringen, og som kan fungere som et skridt mod en endnu større
bevægelse.

SAP’s forretningsudvalg, 9. januar 2009

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig
samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com