I starten af denne måned kunne British Petroleum (BP) annoncere, at de nu havde stoppet det olieudslip, der har stået på, siden boreplatformen Deepwater Horizon eksploderede den 20. april i år. Der er stadig ingen der ved, hvor meget olie, der præcist er sluppet ud, men den officielle vurdering fra d. 2. august taler om 62.000 tønder olie om dagen – eller måske mere håndgribeligt 9.857 kubikmeter olie om dagen i tre måneder. Det løber op i nærheden af 5 millioner tønder råolie, som er blevet lukket ud i Den Mexicanske Golf henover sommeren.

af SAP's forretningsudvalgDen Mexicanske Golf er et af verdens mest fiskede farvande. Tusindvis af mennesker omkring golfen lever af fiskeri og fiskeforarbejdning, og for endnu flere mennesker er Golfens rigdom en uundværlig del af deres daglige fødeindtag. Atter andre tusinder lever af turistindustrien i området, der med sin unikke natur og smukke strande har tiltrukket besøgende i massevis.

Alle disse mennesker har henover sommeren mistet en enorm del af deres sikkerhed i den tid, der kommer. Det samme gør sig gældende for det enorme dyre- og planteliv i Golfen. Der er på ingen måde noget overblik over, hvad de langsigtede konsekvenser bliver for dyre- og plantelivet i Golfen, men allerede nu er tusindvis af fugle, fisk, skaldyr og padder døde og videnskabsfolk peger på dystre udsigter til massiv fiskedød.

Udslippets enorme konsekvenser skyldes, at udslippet fandt sted på meget dybt vand, hvor det er svært at komme til, og hvor olien bliver spredt over et langt større område. Det er først for nylig, at olieselskaber er begyndt på disse risikable og besværlige dybtvandsboringer. Oprindeligt har det ikke kunnet betale sig med den slags operationer, men det faldende udbud af olie har gjort selv de mest hovedløse udvindingsforsøg profitable.

Men det er en profit der kun er meningsfuld, så længe den er på private hænder. BP er verdens fjerdestørste selskab og kontrollerer dermed sammen med en lille klikke af enorme energiselskaber hvilken vej energiudviklingen skal gå. Så længe de vælger at fokusere på olieudvinding og kan pumpe enorme summer i denne branche, efterlades resten af verden i afhængighed af disse selskaber, deres stigende priser og den stadigt mere overhængende fare de bringer vores klode i – på både kort og langt sigt. Olieudslippet i Den Mexicanske Golf viser med al ønskelig tydelighed, at fortsat olieudvinding vil blive farligere.

Enhedslisten har i mange år krævet en offentligt styret energisektor med fokus på vedvarende energi og under demokratisk kontrol. Med udviklingen i Den Mexicanske Golf er det krav blevet relevant for millioner af mennesker, der konkret kan se, hvad fortsat carte blanche til olieindustrien vil betyde. Det er nødvendigt med det samme, at rejse kravet om et stop for nye boringer og undersøgelser i danske farvande og for alliancer med kræfter, der kræver det samme, andre steder i verden.

Særligt er det relevant at vende øjnene mod udviklingen i Mexico, hvor COP16 afholdes til december. Her vil kravet om udfasning af fossile brændstoffer blive rejst med en enorm styrke på baggrund af de tragiske hændelser i Golfen.

Det vil være en vigtig opgave for klimabevægelser og venstrekræfter i Europa at gøre opmærksom på de protester, der finder sted. Samtidig må vi fortsætte arbejdet med at opbygge folkelige bevægelser, der kan styrke presset for et stop for fossile brændstoffer. Dette pres må lægges direkte på olieselskaberne, som det er sket over for Shells prøveboringer i Skåne. Presset må også rettes mod vores egne regeringer, og i Danmark må vi ikke mindst presse S og SF til at skifte klima- og energipolitik og støtte et stop for fossile brændstoffer.

SAP’s forretningsudvalg, 13. august 2010

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com