For nylig havde Socialistisk Information et lille jubilæum, da vi udsendte nyhedsbrev nummer 50. For to år siden begyndte Socialistisk Information at udkomme som nyhedsbrev hver 14. dag. Siden har vi bragt et utal af analyser, kommentarer, nyhedshistorier og baggrundsartikler fra ind- og udland. Samtidig udkommer Socialistisk Information som et papir-kvartalsmagasin, hvor vi samler de bedste historier fra nettet.

af SAP's forretningsudvalg og Socialistisk Informations redaktion

Det har været hårdt arbejde, og vi har ofte ønsket os bedre og flere historier – og flere læsere. Men trods få ressourcer er Socialistisk Information alligevel et respekteret medie på venstrefløjen. Mediebilledet i dag er totalt domineret af borgerlige holdninger, hvor al diskussion foregår på det eksisterende samfunds præmisser. Derfor er der så stort behov for alternative nyhedsmedier, som kan sætte spørgsmålstegn ved tingenes tilstand, og være et talerør for folk, som slås mod forringelser, diskrimination, undertrykkelse og udbytning.

Vi har brug for din hjælp til at blive et bedre socialistisk magasin og til at nå bredere ud end i dag. Helt præcist starter vi nu efterårets indsamling, som skal gøre os 15.000 kroner rigere. Pengene skal især bruges på abonnementsfremstød og reklame-materiale, så flere opdager, at vi eksisterer – og prøver os af.

Hvis du er enig i, at Socialistisk Information spiller en vigtig rolle, så send os et bidrag. Små som store beløb vil hjælpe os til at blive endnu bedre og til at nå længere ud end i dag.
Mangler du de gode argumenter for, hvorfor vi fortjener en støtte? Så lad os prøve at hjælpe:

Socialistisk Information har bragt mange grundige analyser af krisen i den kapitalistiske økonomi og afdækket, hvordan regeringer i såvel Danmark som resten af verden ihærdigt forsøger at vælte krisens omkostninger over på arbejderklassen. Vi har heller ikke lagt fingrene imellem, når det kommer til S-SF’s økonomiske alternativ: "en klassisk reformistisk klassesamarbejdsmodel".

Vi er en kritisk, men loyal del af Enhedslisten. Ofte har vi bragt artikler med konstruktiv debat om Enhedslistens politiske linje eller forslag til aktiviter og initiativer, som Enhedslisten kunne spille ud med.
Hovedpunktet på sidste årsmøde, en ny regering og Enhedslistens rolle, blev således på forhånd godt og grundigt diskuteret i Socialistisk Information gennem en række indlæg fra centrale personer i Enhedslisten, og var på denne måde med til at kvalificere debatten.

Den verdensomspændende krise i den kapitalistiske økonomi får flere og flere til at sætte spørgsmålstegn ved, om der er noget galt med selve systemet. Men hvordan kan kampen mod forringelser udvikle sig til en kamp, som peger frem mod et andet samfund, hvor det ikke er penge og profit, der dirigerer? Hvilke krav kan bygge en bro fra det den defensive kamp til den offensive? I en række artikler har Socialistisk Information for nylig rejst denne debat, som fortsætter i de kommende måneder.

Socialismen som alternativ har fået ny næring i en række latinamerikanske lande. I Bolivia, Ecuador og især Venezuela har stærkt venstreorienterede regeringer sat en ny kurs. Socialistisk Information har formidlet mange analyser og kommentarer fra socialistiske kræfter i disse lande. Vi samarbejder med tidsskrifter og netmagasiner fra hele verden, hvor revolutionære socialister skriver om klassekampen i deres lande.

Der er mange andre ting, som vi har haft – og fortsat vil have – fokus på: Klimaudfordringer, fattigdom, faglig kamp, EU, film, arbejderhistorie, kommunale nedskæringer, palæstinernes frihedskamp …… og meget mere.

Vil du være med til at sikre, at vi kan få Socialistisk Information ud til stadig flere læsere, så send os et beløb i dette års indsamling!

BIDRAG TIL SOCIALISTISK INFORMATIONS INDSAMLING 2010 kan indsættes på giro
906-3366 eller overføres via netbank til reg.nr. 9570, konto 9063366.

Hvis du endnu ikke er abonnent på hverken Socialistisk Informations Nyhedsbrev (som er gratis) eller kvartalstidsskriftet (200 kr. pr. år) – så klik ind på www.socialistiskinformation.dk og bliv det!

Socialistisk Informations redaktion og
SAP’s forretningsudvalg, 8. oktober 2010

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com