content-picture.php

Vi skal score så mange stemmer som muligt på tirsdag – og bruge dem som platform for bevægelse. Hvis Enhedslisten kan høste den kanonsucces ved kommunal- og regionsvalgene, som meningsmålingerne i øjeblikket tyder på, giver det enorme muligheder.

af SAP's forretningsudvalg

Muligheder for at blive rodfæstet ude i provinsbyerne, fra Viborg til Bornholm, og for overalt at blive drivende kraft i bevægelser mod det nedskæringsfelttog på velfærdsområdet, som både den siddende regering og de borgerlige partier har planlagt frem til 2020.

Plads til begejstring

Rundt omkring i Enhedslistens kroge – og måske også i ens eget baghoved? – kan man høre bekymrede pip om, hvad et stort antal måske isolerede, måske uskolede, måske uerfarne Ø-repræsentanter kan rode sig ud i, i løbet af de næste fire år. At der er basis for den frygt, er der ingen grund til at bortforklare. Men det er helt hen i vejret at lade den overskygge begejstringen for de kolossale muligheder, f.eks. en kommunal fremgang på 300% kan give os!

En plads i kommunalbestyrelsen (eller regionsbestyrelsen) betyder først og fremmest fire vigtige ting:
1) En førstehåndsadgang til informationer om mulige konfliktspørgsmål – fra planer om nedskæringer og lukninger til utilstrækkelige klimaplaner. Dvs. en mulighed for at gå ud med advarsler, alternativer og kampkrav – en mulighed for at blive en startmotor for modstand og bevægelse.
2) En mulighed for at give al slags folkelig bevægelse og protest et talerør med betydelig gennemslagskraft i lokale medier m.v. – og muligheder for at føre bevægelsers krav direkte ind i det parlamentariske rum. I bedste fald endda også en mulighed for at være initiativtager til, at et flertal bøjer sig og gennemfører bevægelsernes krav!
3) En mulighed for at give Enhedslisten en lokal politisk synlighed, som kan betyde et gennembrud for rekruttering af langt flere medlemmer – og muligheder for at lokalafdelingen kan spille en langt større rolle i alle slags lokale kampe.
4) En mulighed for, at Enhedslisten kan blive et redskab til at samle de lokale kampe mod de regeringsdikterede, lokale og regionale nedskæringer. Der er brug for et kommunalt oprør – og en reelt landsdækkende Enhedsliste kan gøre meget for at opbygge det samarbejde på græsrodsplan, der kan blive rygrad i dette.

Ansvaret ligger hos os alle

Ansvaret for at gribe mulighederne og høste frugterne hviler på alle Enhedslistens medlemmer. Hvis det nogle steder ender med, at Enhedslisterepræsentanter syltes ind i klubben af magtfuldkomne nedskærings-administratorer, der styrer i de fleste kommuner og regioner, så kan vi ikke tørre ansvaret af på de enkeltpersoner, vi har valgt. Så er det fordi vi i partiet og i afdelingerne ikke har gjort det godt nok.

Det afgørende er, at vi overalt ser repræsentationen i kommunalbestyrelser og regionsbestyrelser som platforme for bevægelse. Forude ligger regeringens – og højreoppositionens – planer om nulvækst på velfærden (trods eksplosion i sundheds- og ældre-behov) og milliard-effektiviseringer, der vil gøre offentligt ansatte til jaget vildt. Selv uden Enhedslistens medvirken, vil de møde modstand. Når vi kan bruge vores mange nyvalgte som spydspidser i denne kamp, som en del af aktive afdelinger, der er dybt involverede i at organisere modstanden på græsrodsplan – så vil det være et tigerspring fremad. Ikke bare for Enhedslisten, men for arbejderklassen – og på sigt for den socialistiske revolution!

I de kommende fire dage er det vores ansvar at gå på gaden og få de sidste stemmer med. For stemmerne til liste Ø er vigtige, i kommuner såvel som regioner. Som det (næsten) hed i det gamle venstresocialistiske slogan:
”Støt kampen i hverdagen – Stem liste Ø på valgdagen!”

Socialistisk Arbejderpartis Forretningsudvalg, den 15. november 2013

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com