content-picture.php

Den 1. november i år blev seks pakistanske fagforeningsfolk dømt til i alt 490 års fængsel af en anti-terrordomstol. Retssagen og fængslingen er en økonomisk katastrofe for deres familier, der står tilbage uden indtægt og risikerer at måtte tage deres børn ud af skolen. En international kampagne skal nu samle penge ind til de fængsledes familier og skabe opmærksomhed for vilkårene for fagligt aktive i Pakistan.

af SAP's forretningsudvalg

De seks stod bag en fredelig strejke for at få deres arbejdsgiver med til en hævelse af mindstelønnen. Efter tre ugers forhandlinger i løbet af sommeren 2010, nægtede arbejdsgiveren at indgå en aftale. I protest gik 100.000 tekstilarbejdere i hele Faisalabad-distriktet i strejke den 20. juli. Sikkerhedsvagter begyndte at skyde på de strejkende, men blev stoppet af en gruppe rasende arbejdere. Efterfølgende blev seks strejkeledere anklaget for at stå bag en påstået ”nedbrænding” af en fabrik, der var fuldt køreklar igen allerede tre dage efter strejken. Mens cheferne, der havde beordret vagterne til at skyde, slap fri, blev strejkens ledere buret inde på livstid af anti-terrordomstolen.

I protest mod forskelsbehandlingen og for at støtte de fængsledes familier er de strejkendes fagforening, Labour Qaumi Movement (LQM) gået i gang med at indsamle penge. Kampagnen er støttet af Pakistansk LO (National Trade Union Federation), uddannelsesfonden LEC (Labour Education Foundation) samt det pakistanske arbejderparti LPP (Labour Party Pakistan).

På grund af den massive strejke endte arbejdsgiveren med at indgå en overenskomst i august 2010. Dette indebar også, at 20.000 tekstilarbejdere blev udstyret med det vigtige sociale sikkerhedskort, som bl.a. gør det muligt at få adgang til gratis sundhedsklinikker og gratis undervisning for fagforeningsmedlemmernes børn. Der er stadig store problemer med løn- og arbejdsforhold, inflation m.v., men protesterne har givet tekstilarbejderne tro på, at det nytter at organisere sig.

Begivenhederne viser, at opbygningen af en selvstændig, kæmpende arbejderbevægelse er vejen frem i kampen mod den pakistanske regering og militæret på den ene side, og islamistiske fundamentalister på den anden. Det er kun fagbevægelsen og venstrefløjen, der kan give de svar, som er nødvendige imod imperialismen, anti-terrorlovene og til at opnå forbedringer i folks dagligdag.

Derfor er det også afgørende at støtte familierne til de arbejdere, der gik forrest i kampen for at hæve mindstelønnen. Giv dit bidrag her i juletiden til dem, der virkelig har behov for det.

Du kan f.eks. sende penge gennem STS International Solidarity:
FI-konto nr. 8401 33 70 592 eller giro 069 29 21. Mærk indbetalingen ”Pakistan”.

SAP’s Forretningsudvalg, den 9. december 2011.

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com