I tirsdags startede Københavns byret retssager mod Natasha Verco og Noah Weiss. Til oktober starter retsager mod Tannie Nyboe og Stine Gry Jonassen. Alle fire var de aktive nøglepersoner i kritikken af klimatopmødet og organiseringen af de protester, der fandt sted under det. Med lømmelpakken i hånden går politi og anklagemyndighed nu efter at dømme alle fire personer for begivenheder, som de måske havde tænkt sig at udføre, hvis ikke politiet havde grebet ind.

af SAP's forretningsudvalg

Det er helt åbenlyst latterligt. Ingen kan forsvare sig mod spekulationer om hvad man ville eller ikke ville have gjort i en situation man ikke befandt sig i, særligt når alle beviser er fortolkninger, der ofte går tabt i luftkasteller. Således var Natasha og Noah tidligere i stand til at forsvare sig mod anklager relateret til anskaffelse af en boltsaks, ved at fremvise en papmaché-figur af nævnte boltsaks.

Anklagerne er så afsindige at der kun kan være tale om en række dybt politiske sager. Sagerne har to distinkte dagsordener. For det første ønsker politi og anklagemyndighed at teste de beføjelser, som de fik tildelt med indførslen af den såkaldte ‘lømmelpakke’ sidste efterår – herunder retten til at arrestere og anklage på formodninger – og for det andet ønsker den politiske ledelse at straffe aktive og kritiske røster i de sociale bevægelser.

Dette er ikke kun et dansk problem. I hele Europa oplever aktivister, at statens voldsapparat bliver skærpet overfor sociale bevægelser. Overalt er der nye hårrejsende historier om, hvordan studenter- klima- og antiracistiske aktivister bliver chikaneret og retsforfulgt som overlagt chikane. En tendens vi kun kan forvente vil øges i takt med, at de berygtede ‘hjælpepakker’ skal effektueres i Sydeuropa og massive offentlige nedskæringer også gennemføres i Nordeuropa.

Under klimatopmødet i København blev omkring 2.000 mennesker arresteret på under to uger. Det er det højeste mængde af arresterede ved en begivenhed i efterkrigstidens Danmark. De arresteredes forbrydelse bestod i at kræve en retfærdig, effektiv og væsentlig mere radikal løsning på klimakrisen, end den verdens, og særligt vestens, ledere var villige til at gennemføre.

I overordentlig god tid før klimatopmødet iværksatte presse, politikere og politi en skræmmekampagne mod planlagte demonstrationer og andre protest-aktiviteter. Der var ikke grænser for al den vold og ødelæggelse, som danske og tilrejsende demonstranter ville udføre. Det var den kampagne, der tillod at lømmelpakken blev vedtaget, og som senere blev brugt til at forhindre og chikanere alle de aktiviteter, som bevægelsen forsøgte at gennemføre – fra folkekøkkener til demonstrationer. Det blev samtidig brugt til at gennemføre månedlange telefonaflytninger af aktive enkeltpersoner samt ransagninger i private hjem og på overnatningssteder. Det blev gjort tydeligt for enhver, at hvis man engagerede sig i klimabevægelsen, var man i farezonen.

Nu sidder altså fire personer tilbage under skyggen af alvorlige anklager med alvorlige straffe: Hærværk, vold mod embedsmand i funktion og lignende er en del af de anklager der bliver lagt på bordet, og for Natasha og Noah er der ikke blot tale om fængselsstraffe men trussel om udvisning af Danmark med voldsomme konsekvenser for familie, job, studier og socialt liv.

Klimakollektivet, der stod for at arrangere en lang række af de praktiske elementer for aktivister ved topmødet har nu indkaldt til støtte for de anklagede og sidste torsdag gennemførtes demonstrationer i København og Brussels i solidaritet med de anklagede. Der er allerede indkaldt nye demonstrations- og aktionsdage (se nederst).

Med anholdelserne og de kommende retssager retter politi og anklagemyndigheder hovedskytset mod de mere radikale dele af klimabevægelsen. Men det er kun sædvanlig taktik, at statsmagten først går efter de mest radikale dele i håbet om, at befolkningen har lettere ved at acceptere det. Lykkes det at knægte aktivisternes demokratiske rettigheder, er skridtet ikke langt, før der bliver slået ned over for større og bredere grupper. Som der stod i den folder, der blev delt ud til demonstrationen i sidste uge: "De kommende retssager handler ikke bare om at uskyldige personer kan blive dømt, men om vores allesammens grundlæggende ret til at demonstrere og organisere os politisk. Det er vigtigt at vi ikke giver afkald på disse rettigheder, men fortsætter kampen."

Det er aktivister, der er arresteret for at kæmpe for en lang række af de ting, vi også kæmper for. En social retfærdig løsning på klimaproblemerne, afskaffelse af blind vækst og kollektiv organisering. Vi vil ikke acceptere, at en begyndende klimabevægelse bliver kvalt, fordi man fængsler dens aktivister. Vi vil støtte op om solidaritetsdemonstrationer og – arrangementer, og vi opfordrer til at der gennemføres solidaritetsarrangementer alle de steder, hvor det er muligt.

Datoer:
31. august, kl. 16:00, Københavns byret: Vi mødes for at vise vores solidaritet efter dommen over Natasha og Noah er faldet

29. september, kl. 17:00, Gammeltorv: Støttedemonstration for Stine og Tannie inden retsagen starter.

28. oktober, kl. 16:00, Københavns byret: Vi mødes for at vise vores solidaritet efter dommen over Stine og Tannie er faldet

Klimakollektivets hjemmeside kan findes på www.klimakollektivet.dk

SAP’s forretningsudvalg, 27. august 2010

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com