Et flertal vil i praksis afskaffe efterlønnen. Men vi skal pæmpe til det sidste, og Dansk Folkeparti og Radikale skal holdes fast på deres ansvar.

af Åge Skovrind

”Vi skal derfor opfordre Jer til at stemme mod en ændring af efterlønnen – alternativt undlade at stemme. At stemme for en ændring vil umuliggøre en ny mobilisering af tilstrækkeligt mange røde stemmer ved et nyt folketingsvalg.”

Det skriver ansatte og valgte i 3F Djursland i et åbent brev til folketingsmedlemmer fra S, SF og Enhedslisten.
Aktiviteter i fagbevægelsen er nødvendige for at skabe det størst mulige pres for, at S og SF ikke lader de Radikale få vetoret over den økonomiske politik. Derfor er initiativer som det åbne brev fra 3F Djursland vigtige at tage op i andre fagforeninger.

I udtalelsen hedder det blandt andet:

”Vi véd godt, at den nye regering har besluttet at arbejde med dagpengespørgsmålet, vi er derfor mange, der med spænding ser frem til et fornuftigt og brugbart resultat på dette område. Men vi kan desværre også konstatere, at der er givet køb på efterlønsordningen. Dette er et klart brud på valgløfter! Hvis vi i SKÆVT kampagnen skal have en chance for at bevare opbakningen til den nye regering kræver det, at I lever op til Jeres løfter! ”

Også bestyrelsen i Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund drøftede det nye regeringsgrundlag på sit møde den 5. oktober 2011. i en udtalelse kræver fagforeningen, at regeringen blandt andet skal sikre:
• At nedslidte arbejdstagere, får en værdig alderdom.
• Et dagpengesystem, der sikrer tryghed for de arbejdsløse.
• En arbejdsmarkedspolitik, der bygger på retssikkerhed og kvalitet i indsatsen overfor arbejdsløse.
• Uddannelse til de arbejdsløse og efteruddannelse til de, der er i arbejde.
• Politiske initiativer, der forhindrer udenlandsk arbejdskraft i presse lønningerne.
• En total revidering af terrorlovgivningen, hvor de udemokratiske stramninger rulles tilbage.

DF’s ansvar
En realistisk vurdering siger, at forringelsen af efterlønnen ikke kan forhindres i denne omgang. Men vi må gøre, hvad vi kan, om ikke andet så for at sætte fokus på De Radikales og Dansk Folkepartis ansvar i denne sag. Lokale debatmøder, hvor Enhedslistens MF’ere deltager, kan være en god måde at gøre dette på.

Det er også værd at huske på, nu hvor der tales så meget om løftebrud, at Pia Kjærsgaard under valgkampen i 2007 lovede ikke at røre ved efterlønnen. Ikke desto mindre indgik hun før valget i september forlig med V, K og RV om en tilbagetrækningsaftale, der i praksis vil betyde, at efterlønnen forsvinder for mange danskere. Som figenblad for at svigte vælgerne fik Dansk Folkeparti lovning på de meget omtalte 50 toldere og et par grænsebomme.

Valget for 4 uger siden faldt sådan ud, at vælgerne straffede Dansk Folkeparti for ikke at holde, hvad de lovede. Desuden fik vi en ny regering, der ikke vil opretholde tolderne og grænsebommene. Figenbladet er væk og Pia Kjærsgaard behøver ikke længere at føle sig forpligtet overfor tilbagetrækningsaftalen.

”Jeg har i folketinget tilbudt Pia Kjærsgaard at stemme sammen med hende om at sikre efterlønnen. Der er nemlig et flertal mod tilbagetrækningsreformen, hvis A, F, DF og EL stemmer sammen,” siger Christian Juhl, arbejdsmarkedsordfører for Enhedslisten.

”Men det afviser hun at bruge. Samarbejdet med vennerne i V, K og RV tæller åbenbart højere end hensynet til tusinder af slidte danskere, der kommer til at stå uden efterløn.
Hvis ikke det er løftebrud, hvad er det så,” spørger han.

Retssag om efterlønnen
Samtidig er NNF og FOA i gang med at forberede en retssag mod regeringen om udbetaling af de opsparede beløb. Regeringen vil kun udbetale det, der er opsparet som efterlønsbidrag (siden 1998). Hvis man medregner den periode, hvor der blev opsparet via A-kassebidraget, er det et langt større milliardbeløb, som vil slå bunden fuldstændig ud af den i forvejen hullede statskasse.

Arbejdspladser og lokale fagforeninger kan tage dette spørgsmål op, med henblik på at tilslutte sig NNF´s og FOAs krav.

Fagforening kan også bede om foretræde for Folketinget, når lovgivningsarbejdet går i gang, med det formål at få klarlagt konsekvenserne for tusindvis af a-kasseforsikrede.

Retssagen om efterlønnen kan følges på Facebook: Vi kræver en retssag for efterlønnen. Her er også mange nyttige spørgsmål og debatter.
 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com