content-picture.php

Hvor ville det være velgørende, om Socialdemokratiet mente det samme, når partiet sad i regering, som når partiet er i opposition.

af Arne Lund

Tag fx forslaget om en (minimal) afgift på højfrekvente valutatransaktioner, dvs. den spekulationskapital, der kun eksisterer på internettet.

Thorning-regeringen ville kun gå med til at indføre afgiften, hvis den var global, ikke noget med at begynde i det små. Ikke noget med at støtte Tyskland og Frankrig her. Forslaget blev afvist, fordi det angiveligt ville koste vækst og arbejdspladser.

I dag er SD vendt på en tallerken, og støtter nu forslaget – og tak for det. Uvist om det er fordi partiet er blevet klogere. Eller om det er fordi SD nu er i opposition, og så mener man pr. automatik det modsatte af, hvad man mente, dengang man sad i regering. Rollerne er i hvert fald byttet om, og nu er det finansminister Kristian Jensens tur til at hævde, at afgiften vil koste vækst og arbejdspladser.

Problemstillingen er aktuel i forbindelse med Socialdemokratiets nye principprogram "Fælles om Danmark". Et velmenende oplæg til "Danmarks største politiske samtale", som det hedder. Mange ord (og klicheer om lighed og fællesskab), og om hvordan SD vil tackle såvel nutiden, som de udfordringer, der kommer. Det er der bestemt også brug for.

Nu skal et principprogram jo ikke indeholde konkrete politiske forslag. Men det er vel ikke urimeligt at forlange, at det ikke er så svævende, ja nærmest lyrisk, som her. Om bæredygtighed og ansvar hedder det: "I en moderne verden er det vigtigt at huske, at vi mennesker stadig lever af og i samspil med naturen og dens kræfter. Vi mener, at mennesker har en forpligtelse til at passe på den natur og de dyr, vi deler jorden med. Planter og dyr er værdifulde for os, men de har også en værdi i sig selv. Derfor skal vi passe på miljøet omkring os og altid søge at indrette produktion bæredygtigt og under hensyntagen til dyrs velfærd. Vores generation har desuden et ansvar over for fremtidige generationer. Vi skal passe på naturens ressourcer, så vores børn og børnebørn ikke over¬tager jorden i en dårligere tilstand, end den er nu".

Om citatet er copy-pastet fra DFs principprogram, skal jeg ikke kunne sige, men det ligner.

Det bliver ikke bedre på side 23, her opremses de kendte risici ved fortsat brug af fossile brændstoffer: "Fremtiden kan blive endnu værre, hvis vi ikke får stoppet temperaturstigningerne. For Social¬demokratiet er det derfor en bunden opgave grundlæggende at forny den måde, vi forbruger og producerer energi på".

Dette blev skrevet i de dage, hvor SD sagde ja til regeringens aftale med Mærsk om at fortsætte udvindingen af olie og gas i Nordsøen, og uden hensyn til nødvendigheden af, at mindske udvindingen og brugen af fossil energi. Det er den forkerte vej at gå, hvis Danmark skal leve op til klimaaftalen fra Paris om at bremse i de igangværende klimaforandringer.

Hvordan vil SD gribe sagen an? Intet bud. Læseren får dog at vide, at løsningen ikke er at forsage økonomisk vækst, thi den vil være dødsdømt på forhånd. For "mennesket vil altid søge at skabe vækst og fremgang." Det var dog fa´ens til blind tro på markedskræfternes løgn og latin, og mangel på viden om, at vækst også kan være immateriel. Fx vækst i viden, offentlig sundhed, genanvendelige ressourcer, social sikkerhed, mindre forurening og meget andet.

Det sidste er nok det, Sass Larsen kalder for utopisk humanisme, og den har han som bekendt smidt ud af partiet. Derfor er det glædeligt, at han og partiets højrefløj, der har siddet tungt på programudvalget, dog i det mindste vil fremme en bæredygtig udvikling. Hvad bæredygtighed indebærer, må enhver gætte sig til, især set i lyset af, at væksten ikke skal forsages.

Jeg sidder efter læsning af principprogrammet med en undren over, hvorfor SD, da partiet sidst havde regeringsmagten, reelt gjorde så utrolig lidt for at fremme en bæredygtig udvikling på fx transportområdet (og på de fleste andre områder med). Hvad enten det så var sikrere skoleveje, øget tilgængelighed for handicappede, en hurtigere udfasning af de mest forurenende biler, massiv udbygning af den kollektive trafik og lavere takster, gods på skinner, anlæg af flere cykelstier, fremme af elbiler, osv.

Men det ville måske have sat den vækst i stå, som SD mener, vi ikke kan være foruden?

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com