SAP’s medlemmer stiller op til valg af bestyrelsesmedlemmer, HB-medlemmer, årsmøde-delegerede, kommunalbestyrelses-medlemmer, folketingsmedlemmer og meget mere i og for Enhedslisten. Det ligger i naturlig forlængelse af alle vores øvrige aktiviteter som medlemmer af Enhedslisten. Det gav indtil for nylig ikke anledning til krav til os eller til andre om særlige bekendelser eller erklæringer.

af SAP's Forretningsudvalg

Men især i det sidste halve års tid er det blevet mere og mere almindeligt, at medlemmer, der opstiller til en eller anden afstemning i Enhedslisten, bliver spurgt, om de er medlem af SAP, IS, DKP eller et andet parti. Det kan være ved delegeretvalg til årsmøde, opstillede til urafstemning om spidskandidater til Folketinget eller HB-kandidater.
Det sker på afdelingsmøder. Det bliver rejst i debatten på Enhedslistens Netforum og i forskellige Facebook-grupper. Københavns-bestyrelsen opfordrede kandidater i urafstemningen om BR-kandidater til at oplyse det.

Lad os bruge lejligheden til at opsummere og repetere, hvad SAP’s forhold til Enhedslisten er:
– SAP var med til at stifte Enhedslisten
– SAP’s medlemmer er medlemmer af Enhedslisten (og/eller SUF), og de er aktive på alle niveauer: på gaden, i afdelinger og afdelingsbestyrelser, i faglige netværk og landsudvalg, i kommunalbestyrelser, HB og i folketingsgruppen – og har altid været det.
– SAP’s overordnede formål er at opbygge, styrke og udvikle Enhedslisten og SUF, så de to organisationer bliver de bedste mulige redskaber i klassekampen i dag og frem til revolutionen – og gerne også efter. Det er næsten 10 år siden, at SAP vedtog, at ”Enhedslisten er vores parti”, og at vi arbejder der som en af mange politiske strømninger.
– Vi er samlet i SAP, fordi vi har en fælles grundholdning til socialismen, revolutionen, vejen til revolutionen samt til, hvordan vi bedst styrker og udvikler Enhedslisten og SUF.
– De overordnede synspunkter deler vi med revolutionære socialister i hele verden, og derfor er vi den danske afdeling af Fjerde Internationale.
– SAP er totalt åben omkring, hvordan vi diskuterer og fastlægger SAP’s holdninger. Vores politiske beslutninger fra Landsmøder, Landsledelse og Forretningsudvalg offentliggøres på SAP’s hjemmeside og udsendes til alle, der ønsker at abonnere.
– Af historiske årsager – vores tid før Enhedslisten – indgår ordet ”parti” i vores navn. Men SAP er ikke et parti i nogen almindelig anvendt betydning af ordet. Vi har bare aldrig kunnet blive enige om, hvilket nyt navn vi skulle vælge.
– SAP-medlemmer diskuterer og udvikler synspunkter sammen, men vi går ikke til møder i Enhedslistens med bundet mandat. Ethvert Enhedsliste-medlem, der har været i afdeling, udvalg, HB eller lignende sammen med medlemmer af SAP, vil vide, at vi ikke altid stemmer sammen.
– SAP-medlemmer, der er valgt til parlamentariske forsamlinger, følger de beslutninger, der er truffet i de relevante besluttende organer i Enhedslisten
– SAP’s medlemmer holder ikke deres tilknytning til SAP hemmeligt i Enhedslisten, selv om enkelte af hensyn til deres job kan vælge at holde lav profil i offentligheden. Omvendt proklamerer vi det ikke ved enhver given lejlighed.

Til gengæld eksisterer der i Enhedslisten adskillige mere uformelle grupperinger, netværk og venskabskredse. De diskuterer også indbyrdes, hvordan de skal forholde sig til Enhedslistens udvikling. De afstemmer deres synspunkter og overvejer, hvordan de overbevise resten af partiet om dem. Nogle gange kan man få indtryk af, at de har langt større intern disciplin end SAP.
Eksempler på dette er den uformelle gruppe med bl.a. Mathias Tesfaye, som – for hovedpartens vedkommende – inden for kort tid meldte sig ud af Enhedslisten og ind i SF. Et lignende netværk var de medlemmer, der over en længere periode sammen udviklede ideen om og tog initiativ til en konkurrerende ungdomsorganisation til SUF, kaldet Enhedslistens Ungdomsnetværk.
Disse uformelle grupperinger har ikke noget navn. De har ikke en offentlig kendt målsætning. Kun ganske få ved, hvem der er med, og hvordan de træffer deres beslutninger. Men de bliver ikke afkrævet en ”tilknytningserklæring”, når de vil vælges til noget i partiet.

Vi mener, at det vil være et forkert signal, hvis SAP’s medlemmer oplyser om deres medlemskab i de formelle opstillingsgrundlag til tillidsposter i og for Enhedslisten. Det er jo ikke SAP, vi repræsenterer, hvis vi bliver valgt. Vi repræsenterer enten nogle holdninger, som vi har hver især åbent har fremlagt (som delegerede og som HB-medlemmer), eller nogle beslutninger, der er truffet af Enhedslisten (som valgte i parlamentariske forsamlinger). Hvordan de enkelte SAP-medlemmer vil reagere, når de bliver direkte spurgt, afgør hver enkelt ud fra den konkrete situation og egen vurdering.

SAP’s forretningsudvalg, 22. februar 2013

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com