Netop i år har Fjerde Internationale afholdt sin 16. verdenskongres. En af de væsentligste politiske vedtagelser på kongressen havde titlen ”Kapitalistiske klimaforandringer og vore opgaver”. Teksten udtrykker en grundig analyse af, hvad klimaforandringer er, og hvordan det kapitalistiske system strukturelt og aktuelt står i vejen for effektive tiltag, der kan forhindre katastrofen i at udvikle sig. I forlængelse af dette peges der konkret på, hvilke løsninger, der er brug for, og hvordan vi som socialister kan kæmpe for dem. Det er centralt for os, at kampen for de løsninger, der er nødvendige og socialt retfærdige, kun kan ske gennem en klimabevægelse, der er socialt baseret.

af SAP's forretningsudvalgAt Fjerde Internationale (FI) på denne måde har vist sig i stand til i en verdensomspændene diskussion at opsamle, integrere og formulere den helt nødvendige økosocialistiske udvikling af den socialistiske bevægelses politiske program – det er i sig selv tilstrækkelig dokumentation for, at FI er en levende organisering, der ikke kan undværes. Trods sin begrænsede styrke, er den et utroligt nyttigt redskab til at samle erfaringer og viden, og på den baggrund udvikle internationale socialistiske svar.

På verdenskongressen blev der også vedtaget en tekst om ”Fjerde Internationales rolle og opgaver”. Denne resolution indeholder både en analyse og fælles forståelse af den politiske situation i forskellige dele af verden – og nogle formuleringer af de politiske opgaver, vi står over for. Over hele verden arbejder FI’s sektioner på forskellig vis på at samle de antikapitalistiske kræfter i bredere partier (som Enhedslisten i Danmark), og også på internationalt plan formuleres perspektivet om en konvergens mod en ny, bredere Internationale – på basis af fælles handling, fælles erfaringer og udvikling af fælles forståelse.

Historisk har Fjerde Internationale sit centrum i Vesteuropa. Det er derfor meget positivt, at vi kan se, at Fjerde Internationale har styrket sine kontakter i Latinamerika. Her er spørgsmålene om klima, ressourcer og magt tydeligt sat på dagsordenen af bevægelser baseret på bønder og oprindelige folk. Fjerde Internationale har medvirket til at skabe forbindelser mellem socialister, f.eks. PSOL i Brasilien og Marea Socialista i Venezuela.
Fjerde Internationale vil bruge folkenes topmøde om klima og Moder Jords rettigheder i Bolivia i april, til at styrke de globale bevægelser i en antikapitalistisk kamp mod klimaforandringer. Dette kræver øget regional og international koordinering og udveksling af erfaringer. Det er derfor glædeligt, at Fjerde Internationale også har styrket sine forbindelser i Asien, bl.a. til Labor Party of Pakistan og til den filipinske sektion af FI.

Men en af de store udfordringer for, at dette kan fortsætte og styrkes, er de begrænsede ressourcer, Fjerde Internationale har. Der er brug for, at flere kan deltage i fælles, interkontinentale møder. Men vore kammerater fra Asien og Latinamerika har ikke råd til at rejse til Europa hele tiden. Derfor må FI enten skaffe bidrag til deres rejser eller sende nogen dertil.
Der er også et stort behov for regionale møder. Men som bekendt er både Latinamerika og Asien nogle megastore kontinenter, så det kræver også lange rejser.

Det koster penge … og dér kommer du ind i billedet! SAP har i år sat sig som mål at samle 12.000 kr. ind til arbejdet i Fjerde Internationale.
Sådanne årlige indsamlinger er nødvendige, hvis aktiviteterne bare skal fastholdes på det nuværende niveau. Men egentlig er der brug for mere, så man skal endelig ikke holde sig tilbage!

Sæt dit bidrag – stort eller lille – ind på (reg.nr.:) 1551 (kontonr.:) 5100852 !

SAP’s forretningudvalg, 10.april 2010.

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation.
Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning.
SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com