content-picture.php

Virksomheder lukker, folk mister deres arbejde og flere må gå fra hus og hjem. Ingen – måske lige ud over statsministerfruen – kan vist være i tvivl om, at der er krise. Men er det selve det kapitalistiske system, der er i krise? Hvorfor opstår disse kriser og hvordan kan vi som socialister bruge den aktuelle krise til at få sat en anden dagsorden?

af SAP's Forretningsudvalg

Det er et af emnerne på årets påsekeseminar. I tre workshops kommer vi bl.a. rundt om Marx og kriseforklaringerne; Perioder af kapitalistisk vækst og Mandels lange bølger; Kapitalismens profitabilitetskrise i 1970erne; Nyliberalismen i 1980erne; Finanssektoren og forskydninger i klassestrukturen; Hvilken strategi følger hhv. regeringen, Socialdemokrater og SF; Hvor opstår de væsentligste konfliktlinier?; Og hvad skal
Enhedslisten gøre?

I en blanding af paneldebat, diskussionsworkshops, rollespil mm. tager vi desuden fat i mange andre emner – store som små:

Klimaet er højt på dagsordenen – også på påskeseminaret. En svensk kammerat fortæller om konkrete erfaringer fra Volvo med at sammenkoble fagligt arebjde med klimaarbejde. Og et panel vil lægge op til debat om udfordringer og svar på de klimamæssige problemer, verden står overfor.

I Frankrig er der netop dannet et nyt antikapitalistisk parti. En fransk kammerat fortæller om baggrunden for det nye parti og hvordan man skaber et nyt venstrefløjsalternativ i dagens Frankrig.

Enhedslistens kommunalpolitiske strategi set i lyset af efterårets kommunalvalg vil være til debat. Er vi de svages forsvarere eller klassekampens fortrop?

I samme boldgade lægger gruppen Kodeordet op til debat om, hvorvidt Enhedslisten skal være et arbejderparti – og hvordan vi i så fald bliver det.

Skal man have mere i løn, hvis man har en uddannelse – eller bærer uddannelse lønnen i sig selv? Som en udløber af sidste års strejker, hvor bl.a. sygeplejersker og pædagoger forsøgte at argumentere for en højere løn – og større lønspredning – med henvisning til, at de har en uddannelse, lægger vi op til diskussion om, hvorvidt uddannelse skal have indflydelse på lønnen.

At drenge og piger opdrages forskelligt er en gammel kendt sandhed – på påskeseminaret sætter vi fokus på nogle af de dillemmaer, man kan komme i, hvis man vil forsøge at opdrage børnene ”kønsneutralt”. Kan det overhovedet lade sig gøre – og risikerer man, at børnene bliver ”socialt handicappede”?

Ellers er der jo ofte fokus på muslimske piger og kvnder, når der i dag tales ligestilling eller mangel på samme. Men er islam og feminisme to uforenelige størrelser? Med baggrund bl.a. i de diskussioner, der har været de senere år i en del europæiske lande, sætter vi fokus på sam- eller modspillet Islam og feminisme.

Derudover vil der være kulturelle arrangementer, spil og sport, revy og masser af hygge for både børn og voksne.

Kort sagt: hvis du har lyst til at blive klogere og gøre andre klogere, diskutere politik med andre revolutionære, spille fodbold eller trivial pursuit, nyde god mad, hyggelige omgivelser og lækker natur samtidig med at du får ladet batterierne op til at tage endnu en tørn i klassekampen, så kom til socialistisk påskeseminar, arrangeret af SAP.

SAP’s forretningsudvalg, 27. februar 2009

Bliv medlem af SAP!

SAP er en revolutionær socialistisk organisation. Vi arbejder som en del af Enhedslisten og SUF på at opbygge og styrke disse organisationer. Målet er at skabe et aktivt handlende parti og ditto ungdomsorganisation, der bidrager med handlingsforslag og politiske perspektiver til de aktuelle sociale mobiliseringer og ved en egentlig samfundsomvæltning. SAP er også den danske afdeling af 4. Internationale, en global organisation for revolutionære socialister.
Læs mere på www.sap-fi.dk og www.socialistiskinformation.dk
Vær med i arbejdet – bliv medlem af SAP – kontakt os på: sap@sap-fi.dk

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com