Rio+20-mødet i Brasilien skulle markere 20 året for det første verdenstopmøde om klimaet og naturens tilstand. Det skulle samle op på 20 års udviklingspolitik og sætte tempoet i vejret den meget langsommelige proces med at få verdens regeringer til at forpligte sig til handlinger på klimaområdet.

af SAP's forretningsudvalg

Nu er mødet slut, de fine folk er taget hjem, og dokumenterne for fremtidens klimapolitik vedtaget. De, der måtte have haft forventninger til resultaterne, kan roligt skrue ned for idealismen. Det har vist sig helt og aldeles umuligt at få verdens ledere til at reagere på de alvorlige klimaudfordringer, vi står overfor. Klimakrisen er også en politisk krise.
Selve aftalen er fuld af opfordringer til at rette samfundet mod ”grøn vækst” – også kaldet ”grøn kapitalisme”. Regeringslederne vil sætte gang i denne grønne vækst ved at styrke de virksomheder, der arbejder inden for vedvarende energi, energibesparelser, fødevareproduktion etc. Derudover introducerer aftalen muligheden for i endnu højere grad at gøre naturen til genstand for køb og salg.
Grøn kapitalisme søger ikke at straffe de firmaer, der skader vores natur og klima, men knæsætter princippet om, at forurening er i orden, så længe du har pengene til at betale for det. Derudover betyder den grønne kapitalisme, at det skal være lettere at skaffe sig privat ejendomsret til den fælles natur og tjene profit på den.
Når man vil gøre naturen profitabel, bliver konsekvensen nødvendigvis, at de mennesker, der lever direkte af naturen, må fjernes fra deres levebrød. F.eks. skal fødevareproducerende bønder udskiftes med industrilandbrug, der producerer biobrændstof. Det betyder også, at stadigt mere sparsomme ressourcer kanaliseres hen, hvor de er mest profitable. Således frygter den internationale bondeorganisation Via Campesina, at almindelige bønder bliver frataget adgangen til vand for at understøtte industrielle intensivlandbrug.
En del af verdens ledere mener, at klimaproblemerne kan sætte gang i et nyt opsving. De tror, at et stort behov for og efterspørgsel efter ”grønne” produkter vil lede til et nyt opsving.
Men det er fuldstændig usandsynligt. De mennesker, som allerede er ramt af klimakrisen, har ikke økonomiske råderum til at investere i smart ”klima-isenkram”.
De, der tror på denne ”grønne” kapitalistiske vej ud af krisen, overser også behovet for markante reduktioner af energiforbruget, brændstofforbruget og begrænsning i den interkontinentale shippingindustri.
Men disse helt nødvendige tiltag er umulige at forene med et nyt opsving i den kapitalistiske økonomi. Derfor er enhver visionær løsningsmodel også fuldstændigt udelukket fra vore politikeres forestillingsverden.
Det eneste positive, vi kan sige om Rio+20, er at den slags topmøder udstiller, hvordan de principielle kriser i verden hænger sammen. Det bliver tydeligt, at der ikke er tale om én klimakrise, én politisk krise og én finanskrise, men en generel krise i det kapitalistiske system.
Det er også den forståelse, at venstrefløjen, globalt og i Danmark, må tage udgangspunkt i. Der er ingen muligheder for at gennemføre tilstrækkelige klimareformer inden for det kapitalistiske system.
Vi må bruge de gentagne topmøde-fiaskoer til til at forklare, at vi ikke kan overlade opgaven til regeringerne, virksomhederne eller markedsmekanismerne. Vores løsninger og handlingsforslag må også tage højde for, at der er tale om en samlet klima-, økonomisk og politisk krise. Vi må udvikle visioner og opbygge bevægelser, som engagerer og mobiliserer de millioner af mennesker, der er ramt af krise og arbejdsløshed, sammen med alle dem, der vil forsvare sig mod klimakrisens konsekvenser. Disse mobiliseringer kan have krav til magthaverne på programmet, men det er altafgørende, at de opbygges gennem aktive og deltagende demokratiske strukturer, der gør befolkningen til deltagere i et fælles projekt – og en modpol til det officielle politiske livs dødvande.

Dette er den sidste ugekommentar inden sommerferien. Vi ønsker alle læsere
en god sommerferie og er tilbage igen fredag den 17. august.

SAP’s forretningsudvalg, 6. juli 2012

 

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com