content-picture.php

Den socialistiske organisation Fremad (Vpered) har på sin sjette kongres vedtaget at slå sig sammen med to andre socialistiske organisationer for at danne ”Den Russiske Socialistiske Bevægelse (RSD).

af Duncan Chapel

Denne kongres var bemærkelsesværdig, fordi diskussionen skete parallelt med forberedelserne til kongressen i Socialistisk Modstand (Sotsialisticheskoye Soprotivleniye). [se note]

Gennem mange debatter og diskussioner adresserede medlemmerne konsolideringen og enheden af de venstreorienterede kræfter i Rusland og behovet for at udvikle en gennemarbejdet venstreorienteret politisk dagsorden. Dette emne fyldte det meste af kongressen. Fremads kongres besluttede at opløse organisationen for at slå sig sammen med Socialistisk Modstand. Første møde i den nye bevægelse – som fik navnet Den Russiske Socialistiske Bevægelse (RSD) – blev gennemført næste dag. Et nyt netværk af RSD-aktivister vil samle medlemmerne af Fjerde Internationale og bliver dermed den officielle sektion af Fjerde Internationale i Rusland.

I februar 2010 fik Fremad status af Fjerde Internationales russiske sektion. Kongressen stemte for de skitserede projekter i den nye organisation, herunder udkastet til en ”køreplan” for en samling af venstrefløjen i 2011. Og også dets fokus på at opbygge et bredt anti-kapitalistisk venstreorienteret parti sammen med repræsentanter fra andre russiske venstrefløjsorganisationer og sociale bevægelser.

Ledelsen af den forenede organisation består af otte medlemmer fra Fremad og otte fra Socialistisk Modstand. Derudover var der støtte til at inkludere et ledelsesmedlem fra Venstrefronten som observatør. Til gengæld vil Venstrefronten også have en observatør fra den forenede organisation i sin ledelse. Denne type af udveksling af ambassadører mellem ledelserne for de vigtigste to aktører i den kommende tid viser, at der er en bred alliance og en seriøs intention om en samling.

Den nye organisation vil også opbygge et forlag, som skal udgive en avis, bøger og foldere, der udtrykker organisationens holdning. Det skal desuden vedligeholde hjemmesiden, designe symboler og hvad der ellers følger med. Samme dag som Fremad afholdt sin konference, diskuterede man på kongressen i Socialistisk Modstand de selvsamme emner og tog tilsvarende beslutninger.

Duncan Chapel er medlem af ”Socialist Resistance”, den britiske sektion af den Fjerde Internationale.

Note:
Socialistisk Modstand var den russiske sektion af ”Committee for a Workers International” indtil 2008, hvor der skete en splittelse på grund af krigen Sydossetien. Fremad blev også dannet på baggrund af en splittelse i CWI, i 2005.

single.php
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com